– En forventning om fast ansettelse kan bety kroken på døren for mange

Verftsnæringen frykter konsekvensene av forbudet mot å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer.

Mange norske verft benytter bemanningsbyråer
Mange norske verft benytter bemanningsbyråerIllustrasjonsfoto: JARC

– På grunn av sterkt varierende produksjon er det ikke mulig for verftsnæringen å operere med en fast arbeidsstokk stor nok til å ta toppene. En forventning om at næringen skal gi fast ansettelse i et slikt omfang, vil bety kroken på døren for mange, sier administrerende direktør Asle B. Strønen i Norske Skipsverft.

Ingen «midlertidige»

I kortform er dette de landsdekkende regelendringene som er vedtatt og forventet iverksatt fra 1. april:

  • Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak gjennom arbeidsmiljøloven når arbeidet er av midlertidig karakter, er opphevet.
  • En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter i mer enn tre år har rett til fast, direkte ansettelse hos innleier.
  • Det åpnes for unntak for innleie av helsepersonell og spesialkompetanse.
  • Skillet mellom hva som er innleie og hva som er entreprise tydeliggjøres. Departementet vil, i samråd med partene, utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise i norsk arbeidsliv.
  • Arbeidstilsynet får et utvidet ansvar for å føre tilsyn.

Det er spesielt det første punktet som vil skape problemer for verftsnæringen.

Stabil tilgang

– Bemanningsbyråer slik vi bruker dem er seriøse og profesjonaliserte virksomheter som sikrer skipsverftene tilgang på faglært og motivert arbeidskraft for å ta unna toppene i produksjonen, påpeker Strønen.

Arbeidsmengden ved norske skipsverft varierer sterkt – både i forhold til generelle konjunkturer og i forhold til konkurransesituasjonen, der større oppdrag er anbudsbasert.

Det vanlige blant mange er at man har om lag 80 prosent av maksimal arbeidsstyrke som fast ansatte, mens rundt 20 prosent leies inn når behovet er der.

Frykter tørke

Stor kamp om arbeidskraften og har gjort bemanningsbyråer til en viktig samarbeidspartner for mange skipsverft.

Hugo Strand, verftsdirektør på Fitjar Mekaniske, deler Strønens bekymring.

– Regjeringens nye lov mot bemanningsbransjen forverrer arbeidskraftsituasjonen for alle, men trolig vil det merkes verst hos skipsverftene.

Anders Stoltz-Rasmussen, daglig leder i Frydenbø Industri Blokken på Sortland, har vært åpen på at rekruttering er en stor utfordring for bransjen. Selv har han i liten grad brukt bemanningsbyråer. Verftet har en del utenlandsk medarbeidere som er fast ansatt.

– Jeg ser imidlertid at dette kan bli et problem. Ikke alle som vi vil tilby fast arbeid er interessert i å bosette seg i Norge. De ønsker å jobbe her i perioder for å skape et bedre liv for familien hjemme. Jeg frykter at tilgangen på denne typen arbeidskraft vil tørke helt inn med de nye reglene.

(Copyright)
Publisert 4. January 2023, kl. 05.34Oppdatert 23. January 2023, kl. 12.50