Havbruksnæringen har vært den viktigste kunden for de fire ansatte i service- og teknologileverandøren Solbakken Automasjon i Møre og Romsdal. Den næringen har imidlertid vært en vaklende fot etter at nyheten om grunnrenteskatt slo ned. Samtidig er det en fordel å være liten når de store fryser oppdragene.

Stein på stein

Solbakken Automasjon er en liten bedrift i en liten bygd på knappe 500 mennesker. Potensialet rundt Vestnes kommune er likevel stort, med sentral plassering i utløpet til Langfjorden rett sør av Molde.

Solbakken Automasjon

Regnskap, tall i 1000 2022 2021 2020 2019
Sum driftsinntekter 9805 12838 42262 8618
Driftsresultat -233 -515 3551 981
Resultat før skatt -248 -515 3539 982
Årsresultat -196,6 -406 2760 760
Sum eiendeler 4796 3169 10794 2973

– Vi startet opp i 2008, og har bygget oss opp fra den første datamaskinen og to skrutrekkere til det vi er i dag.

Automasjon og elektro medfører nemlig ofte «ny jobb, nytt verktøy».

– Overskuddet har i stor grad gått inn i nytt verktøy. Det gjør oss samtidig bedre rustet til å ta større jobber. Stein på stein.

Sunn fornuft og null gjeld

Å være liten har fordeler, også når markedet svikter.

– Vi har kun gjort bruk av kassakreditt én gang, og har aldri tatt opp lån eller levd på kreditt. For oss handler det om sunn fornuft, og å beholde egenkapitalen.

Solbakken har spesialisert seg på automasjon og styringssystemer. Foto: Solbakken automasjon

I år regner Finsås med å kunne gå i pluss.

– Fra mars i år løsnet det skikkelig. Vi bygget om en brønnbåt til norske krav fra april til juni, og har i tillegg flere prosjekter for blant andre Mowi og Nergård havfiske gående. Jeg forventer et overskudd.

Finsås eier selv 50 prosent av firmaet, med Jacob Gunnar Hoseth og Klaus Edvard Hoseth på de resterende aksjepostene. I 2020 hadde selskapet opplevd tidenes beste år, med en omsetning på 42,3 millioner kroner, og et positivt resultat på 3,5 millioner kroner. For 2022 ligger driftsresultatet på minus en halv million kroner, etter at omsetningen falt til 9,8 millioner kroner i fjor.

– 2020 var et kunstig godt år, med en kunstig høy omsetning.

Bak tallene fra rekordåret ligger ombyggingen av blant annet to brønnbåter og et slaktefartøy der rederiet kjøpte alt utstyret gjennom Solbakken Automasjon, og drog opp omsetningen.

– Fallhøyden er med andre ord ikke så høy?

– Ikke veldig høy, nei. Det er helt klart artig med høy omsetning. Samtidig er vi bare fire mann. Det ga mersmak, men vi jobbet ræven av oss.

Montering om bord i et fartøy. Foto: Solbakken automasjon

Kyllingsatsning på is

Som leverandør og underleverandør er ikke Solbakken Automasjon alene om å merke investeringstørken i oppdrettsnæringen.

– Det var rolig rundt nyttår, for å si det slik, forteller han til Kystens næringsliv.

Vestnes er en tradisjonell jordbrukskommune, som har tatt mål av seg til å bli sterkere på nettopp oppdrett. For ett år siden ble Hauge Aqua sitt innovative, lukkede oppdretts-piloten «Egget» sjøsatt med kommunal velsignelse på Gjermundsnes i Vestnes.

Til tross for kommunal vilje og velvilje har de store prosjekte altså latt vente på seg.

– Vi var blant annet i posisjon til å få levere utstyr til to nye lakseslakterier som var under planlegging, i tillegg til en ny leverandørfabrikk for Norsk Kylling, Nutrimar. Den ble lagt på is i denne perioden.

Solbakken automasjon har havbruksnæringen som viktigste kunde. Foto: Solbakken automasjon

Nutrimar lager oljer og proteinprodukter av avskjæret fra Salmars lakseslakteri. Flere av eierne og investorene også har sterke relasjoner til laksenæringen.

Oppdraget for Mowi sin fabrikk på Hitra står imidlertid ved lag.

– Den kom heldigvis i gang før. Der har vi for tiden to leveranser med styresystemer for vakuum og vannfylling av prosesstanker, i tillegg til tavler.

Tavler og strømstyring. Foto: Solbakken automasjon

Mange bein å stå på

Solbakken Automasjon er det Finsås selv kaller «et allsidig selskap». Selv om havbruk er kjernekunden, har de også tavler til tunnelprosjekt, styringssystemer til vann- og avløpsrensing, PE-sveis og automasjon om bord på fiskefartøy under beltet.

– Vi er små, så vi kan gjøre det vi har lyst til, det vi kan, og det vi har tid til.

– Hvilke geografiske områder dekker dere?

– I vår bransje er det alle steder der det er brønnbåter og laks. Chile, Skottland, Shetland, Island, i tillegg til styringssystemer for trål på Færøyene og i Canada. Vi har fem ansatte, unge karer som aldri sier nei og som sjelden er syke. Vi er egentlig svært heldige.