– Ved Norcems anlegg i Breivik skal teknologien vår fange 400.000 tonn CO₂ innen 2024. Neste år vil et anlegg med kapasitet på 100.000 tonn komme i drift i Nederland, hos selskapet Twence. Dette er en type anlegg som kan akselerere utviklingen på karbonfangst for mellomstore aktører. I tillegg har vi allerede teknologien og konseptet klart for en større løsning med kapasitet opp mot 2 millioner tonn årlig, sier Jim Stian Olsen, CTO i Aker Carbon Capture.

Begge disse anleggene vil være et viktige referanseprosjekter for videre vekst i karbonfangsmarkedet.

Satser i Nord-Europa

I øyeblikket fokuserer Aker Carbon Capture på å utvide virksomheten sin hovedsakelig i Nord-Europa, med Skandinavia, UK, Nederland og Belgia som viktige markeder.

Jim Stian Olsen, CTO i Aker Carbon Capture. Foto: Aker Carbon Capture

– Det er i Europa markedet er mest modent og myndighetene er lengst fremme med insentiver for karbonlagring. Med Parisavtalen har det også blitt økt bevissthet rundt nødvendigheten av å kutte i utslipp, sier Olsen.

Flaskehalser på vei bort

En av flaskehalsene så langt har vært mangelen på karbonlagringsbrønner. Northern Lights i Øygarden utenfor Bergen utvikler nå to lagringsbrønner for CO₂ klare, 100 kilometer vest av Bergen.

I tillegg er det utvikling også andre steder i Europa.

– Det er over 20 prosjekter på gang, og vi er i dialog med mange av aktørene, sier Olsen.

Karbonfangst som tjeneste

Aker Carbon Capture tilbyr å være en «one stop-shop» på karbonfangst og -lagring. Det betyr at selskapet installerer anlegg, frakter fanget CO₂ for kundene og sørger for lagring i tilgjengelige brønner i samarbeid med andre aktører. Derfor er man også avhengig av at øvrig infrastruktur bygges ut i tråd med selskapets vekstambisjoner.

Karbonfangsteknologien til Aker har vært i konstant utvikling siden 2009. Foto: Aker Carbon Capture

I fjor lanserte Aker Carbon Capture karbonfangst som tjeneste: En integrert løsning der bedrifter kun betaler for hvert tonn CO₂ som fanges. For kunder som tar i bruk Just Catch 100-anlegget vil dette medføre kostnader på i størrelsesorden 750 til 1800 kroner per tonn.

Langvarig testing

Så tidlig som i 2008 hadde Aker-konsernet utviklet teknologien som ligger i bunn av dagens satsing. Siden har en mobil enhet i mindre skala vært gjennom betydelig testing og utvikling for å forbedre teknologien.

– Prosjektet SOLVIT var ett av de største forsknings- og utviklingsprosjektene i Europa. Her samarbeidet vi med mange 40 forskere fra SINTEF og NTNU. Vi har opp gjennom årene testet på ulike røykgasser og med ulike kjemikalieblandinger for å optimalisere karbonfangsten, sier Olsen.

Den mobile enheten har blant annet vært testet ved TCM på Mongstad, og i land som Polen, USA og Sverige.

Ny mobil enhet

Nylig munnet et samarbeid mellom Aker Carbon Capture, Mo Industripark AS, Sintef, Elkem, Alcoa, Celsa, Ferroglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk og Arctic Cluster Team ut i driftsstart for verdens første karbonfangstanlegg for ferrosilisium-smelteovner.

Prosjektet har en varighet på to år. Selve testingen, som nå er i gang, varer i seks måneder. Elkem i Rana slipper ut 300.000 tonn CO₂ årlig og har på sikt som mål å gå mot karbonnøytral produksjon.

– Denne mobile enheten har en kapasitet på 1.200 tonn i året. Interessen for testing er så stor at vi har bestemt oss for å bygge enda et anlegg, sier Olsen.