Bedriftsleder: – Vi har gått glipp av milliarder i investeringer som følge av kraftmangel

CCB Energy Holding prøver å videreutvikle en grønn industripark i Øygarden like utenfor Bergen. Det er ikke lett med dagens kraftsituasjon.

Administrerende direktør Ronny Haufe i CCB Energy Holding.
Administrerende direktør Ronny Haufe i CCB Energy Holding.Foto: Trude Brun Wilhelmsen/Vest Næringsråd

– Jeg kan si så mye som at vi har gått glipp av milliardinvesteringer på grunn av at det ikke er nok kraft for både internasjonale og nasjonale aktører som har ønsket å etablere seg her, sier administrerende direktør Ronny Haufe i CCB Energy Holding til Kystens Næringsliv.

Haufe ønsker ikke å gå ut med navn på konkrete aktører de har vært eller er i dialog med, men det er både internasjonale og nasjonale aktører.

– Fortvilende

Torsdag gikk leder Monica Mæland i Bergen Næringsråd ut og sa at en anbefaling om tilknytningspunkt for havvind er svært positivt for næringslivet i bergensområdet.

Samtidig advarte hun og sa at tidsfaktoren er kritisk fordi næringslivet blør og går glipp av nyetableringer som resultat av kraftmangel.

Nytt nyhetsbrev fra Kystens Næringsliv

Redaksjonssjef Stig Erik Elliott oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet

Dette er en situasjon Haufe kjenner seg igjen i.

– Allerede rundt 2019 meldte vi inn til Statnetts KVU at vi har behov for 1000 MW årlig i ekstra energi for å klare å nå målsetningene vi har. Dette er omtrent det samme som forbruket i Trondheim. Siden har lite skjedd. Det er en fortvilende situasjon, sier Haufe.

Trenger handling

Overfor Kystens Næringsliv beskriver han en opplevelse av å bedrive akrobatikk. Han har ansvaret for å hente inn nye aktører som kan supplere og støtte opp under dagens aktivitet i næringsparken.

Samtidig vet han at han på kort sikt ikke kan tilby den kraften mange grønne industribedrifter trenger for å etablere seg.

– Jeg må prøve å holde fast i interessenter, samtidig som jeg ikke kan tilby det som trengs. Det har blitt snakket om mer strøm i årevis, i form av vind, sol og lignende. Nå trenger ikke vi mer prat, vi trenger handling, sier Haufe.

Gigantaktør

Ett av konkurransefortrinnene til CCB Energy Holding er Northern Lights-prosjektet. Den gigantiske satsingen på karbonlagring, ligger lokalisert i næringsparken utenfor Bergen.

Men: Bedrifter som kunne gjort nytte av karbonlagringsfasilitetene, unngår i mange tilfeller å bite på etableringskroken grunnet strøm-mangel.

– Vi ligger også like ved hovedseilingsleden på Vestlandet, og har tilgang til kortreist naturgass. Vi har mange konkurransefortrinn som vi nå ikke klarer å få utløst, sier Haufe.

– Vil lønne seg

Han har fått tilbakemelding fra netteiere at det er operasjonelt mulig å få ført frem nok strøm til energiparken, men mener at det strander på ledningsnettet – samt byråkratiske prosesser og vilje til å ta modige beslutninger.

Haufe etterlyser raskere saksbehandling og mer offensive grep fra myndighetene, blant annet gjennom å utrede alternative fremføringsmuligheter og ta merkostnadene om mulig.

– Mitt utgangspunkt er at man ikke skal gjøre dette for å være snille. Investeringer i forbedret nett vil lønne seg samfunnsøkonomisk gjennom økt verdiskaping, arbeidsplasser en ny omstillingsarena og skatteinntekter i form av nye bedrifter, sier han.

Trenger stabilitet

CCB Energy Holding synes ilandføring av havvind er en positiv nyhet for næringslivet i vest. Samtidig er han klar på at havvind alene ikke vil løse deres utfordringer – rett og slett fordi det er en uregulerbar energiform: Kun tilgjengelig når vinden blåser.

– For store industriaktører er det ikke nok å ha tilstrekkelig med strøm på de dagene det blåser. Havvind er positivt, men det aller viktigste er stabil tilgang på strøm, sier Haufe.

Har tilpasset seg

Sørvest av industriparken i Øygarden ligger Mongstad-raffineriet. Her er Mongstad Industripark lokalisert.

Også her jobber man med å etablere et grønt og fremtidsrettet næringsliv som skal skape aktivitet parallelt med og med tiden etter olje- og gassalderen.

Einar Vaage, som er leder av prosjektet Greenspot Mongstad, forteller at man her har valgt en litt annen strategi enn hos CCB Energy Holding.

– Vi har valgt å ikke gå etter de mest kraftkrevende aktørene gitt de rammevilkårene vi har, sier han.

Satser på fjernvarme

Til tross for at situasjonen ikke er akutt i industriparken, mener Vaage at de kan oppleve en viss knapphet på strøm frem til 2026.

Da vil situasjonen bedre seg.

– Vi får bedret strømtilgang gjennom nye høyspentlinjer i luft, sier Vaage.

Industriparken på Mongstad har også gjort egne ting for å bøte på situasjonen. Nå er fire vindmøller på tegnebrettet.

Det investeres også 500 millioner kroner i et fjernvarmeanlegg i et prosjekt der man skal gjenbruke spillvarme fra raffineriet.

– Dette vil gi oss et betydelig tilskudd med effekt på 110 MW, sier Vaage.

(Copyright)
Publisert 20. February 2023, kl. 05.22Oppdatert 20. February 2023, kl. 10.03