Bildeserie: Sjekk ut det flunkende nye kystvaktskipet som ble døpt onsdag

KV Jan Mayen ble døpt av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Under ser du en bildeserie som viser hvor flott nybygget er.

Verft, forsvaret og regjeringen på plass da Kystvaktens nye stolthet «KV Jan Mayen» ble feiret med dåpssemoni i Tomrefjord.
Verft, forsvaret og regjeringen på plass da Kystvaktens nye stolthet «KV Jan Mayen» ble feiret med dåpssemoni i Tomrefjord.Foto: Einar Lindbæk

Det var en stor dag både for det offentlige Norge og verftet Vard da det nye kystvaktskipet formelt ble døpt onsdag.

– Viktig for næringen

– De nye kystvaktfartøyene er avanserte og komplekse skip å bygge, og jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet. Kontrakten er viktig for Vard, norske skipsbyggere og den maritime næringen. KV Jan Mayen er et fartøy vi alle er stolte av, sier konsernsjef i Vard, Alberto Maestrini.

Også justisministeren er fornøyd med fartøyet.

– Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Kystvakten er statens viktigste myndighetshåndhever på havet, og utgjør også en svært viktig søk- og redningsberedskap for sjøfarende i våre store kyst- og havområder. Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen, og vi tar viktige grep for å sikre mere nasjonal kontroll, sier Enger Mehl.

De tre nye kystvaktfartøyene KV Jan Mayen, KV Hopen og KV Bjørnøya er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge. Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet.

– Kystvakten bidrar hver dag med overvåking og suverenitetshevdelse i våre farvann. De nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

6,8 milliarder

I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. «Jan Mayen» er det første av totalt tre fartøy i Jan Mayen-klassen som overleveres fra Forsvarsmateriell til Forsvaret.

Oppgavene blir suverenitetshevdelse, fiskeri- og fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn og miljøvern.

Jan-Mayen-klassen har en lengde på 136,4 meter, er 21,4 meter brede og har deplasement på 9.612 tonn. Den totale kostnadsrammen for selve prosjektet er på 6,8 milliarder norske kroner.

(Copyright)
Publisert 16. November 2022, kl. 18.40Oppdatert 16. November 2022, kl. 18.43