Blåvinge tar «nye» Dof med på havvind-laget

Blåvinge samler offshorekompetanse til havvind-prosjekter, og vil sørge for kostnadsreduksjon og redusert risiko av utbyggingen.

Blåvinge tar Dof inn i samarbeidet på Utsira Nord.
Blåvinge tar Dof inn i samarbeidet på Utsira Nord.Foto: Dof
Havvind-aktøren Blåvinge har den siste tiden inngått en rekke samarbeidsavtaler med leverandørbedrifter, med ambisjoner om å bygge opp en egen norsk verdikjede til havvind-prosjekter. Siste i rekken er en fersk samarbeidsavtale med offshorerederiet Dof.

Det konkursrammede, nå gjenoppståtte Austevoll-rederiet, skal ifølge avtalen stå for transport og installasjon til utbyggingen av havvind-feltet Utsira Nord.

Prosjektdirektør Christian Sjødin (t.v.) i Fred.Olsen Seawind, og prosjektleder Jon Kippenes, i Blåvinge.Foto: Blåvinge

– Dof har ledende kompetanse innen installasjon av flytende vindturbiner, noe som er utrolig verdifullt for oss. Kombinert med Blåvinges erfaring som utbygger, skal vi sammen sørge for kostnadsreduksjoner og redusert risiko knyttet til flytende havvind, sier prosjektdirektør Christian Sjødin i Fred. Olsen Seawind.

Bak havvind-satsingen Blåvinge står vindkraftselskapet Fred. Olsen Seawind, verdens største havvind-utbygger, danske Ørsted og den norske kraftprodusenten Hafslund.

– Samarbeidet mellom Blåvinge og Dof er et eksempel på hvordan ledende norsk kompetanse fra olje og gass kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av flytende havvind, og gir norske leverandører et konkurransefortrinn, sier Sjødin.

Nye Dof

Da Hordaland tingrett åpnet konkursbehandlingen i morselskapet i Dof i februar, ble rederiets virksomhet flyttet over i selskapet Dof Subsea, som er kontrollert av kreditorene.

Avtalen med kreditorene skal sørge for at Dofs virksomhet blir minst mulig påvirket av konkursprosessen.

Dofs gjeld var på over 20 milliarder kroner da konkursen ble åpnet, og selskapet har ikke betalt på gjelden på flere år. Etter gjeldsoppryddingen, er planen å ta «nye» Dof tilbake på Oslo Børs i juni.

Satser på havvind

Austevoll-rederiet har 40 års fartstid som leverandør til olje- og gassindustrien. De siste årene har rederiet også satset på flytende havvind.

– Avtalen med Blåvinge var et åpenbart valg for oss. Vi er svært fornøyde med å bli invitert inn i dette samarbeidet, hvor vi skal bidra med vår internasjonale erfaring og kompetanse, sier Jan Kristian Haukeland, Dof Group EVP Renewables.

Offshorerederiet Dof drar de fem siste vindturbinene ut til vindparken Hywind Tampen.Foto: Katrine Nordanger Mjelde
Dof har blant annet erfaring fra installasjon av flytende vindturbiner på Hywind Scotland og Hywind Tampen.

– Sammen med øvrige Blåvinge-partnere blir vi et sterkt lag som kan gjøre flytende havvind til en vekstindustri for Norge, sier Jan Kristian Haukeland, Dof Group EVP Renewables.

I slutten av april fikk Dof tildelt enda en havvind-kontrakt, av storaktøren Siemens Gamesa. Avtalen er for det 2009-bygde konstruksjonsskipet «Skandi Constructor», som skal benyttes til flere prosjekter på ulike havvindparker tilhørende Tyskland. Arbeidet starter med en gang, og med en varighet på inntil 160 dager.

Mulighet for leverandører

Fra før har Blåvinge inngått samarbeidsavtaler med leverandører langs store deler av norskekysten, fra Arendal i sør, til kabelprodusenten Nexans Norway i Halden.

– Havvind er en fantastisk mulighet for norske leverandører. Løsninger utviklet på Utsira Nord kommer til å være høyst relevante for det globale havvindmarkedet, mener Sebastian Hald Buhl, landsjef for Ørsted i Norge.

Strategien til Blåvinge er å inngå konkrete samarbeid med norske leverandører, som besitter kompetansen som trengs for å dekke de ulike delene av havvindprosjektene.

Samarbeidsavtaler med Karmsund Havn utenfor Haugesund, innovasjonsselskapet Saga Subsea, leverandør av forankringssystemer APL Arendal, og verftet Rosenberg Worley i Stavanger, er blitt kjent siste månedene.

Ambisjon om tildeling

Så langt er alle store havvindparker i verden bygd som bunnfaste anlegg, og viser seg å allerede lønnsomt i flere land. Nederland, Tyskland og Storbritannia har store bunnfaste vindparker, mens flytende havvind finnes bare i småskala.

Skottland har to flytende testparker, mens Equinor har bygget 11 flytende turbiner på Hywind Tampen, i tilknytning til Gullfaks- og Snorre-feltet i Nordsjøen.

I løpet av året vil regjeringen tildele lisenser på de første arealene for storskala havvind-utbygging.
Blåvinge vil bygge både bunnfast og flytende havvind på norsk sokkel, og ambisjonen er tildeling på prosjekter på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø.

– Om vi lykkes med flytende havvind, vil Norge også kunne bli et utstillingsvindu for den internasjonale havvindindustrien, sier Arne Lie-Rasmussen, leder for havvind i Hafslund.

(Copyright)
Publisert 2. May 2023, kl. 04.45Oppdatert 2. May 2023, kl. 04.45