Brunvoll har kjempet seg inn i det proteksjonistiske SOV-markedet i USA

Leveranser til det amerikanske markedet har de hatt i mange år, men nå har det voksende SOV-markedet åpnet seg.

Knut Andresen, senior visepresident for strategisk utvikling i Brunvoll.
Knut Andresen, senior visepresident for strategisk utvikling i Brunvoll.Foto: Brunvoll

Veien inn går gjennom norsk design og dansk rederi.

– For oss er dette veldig spennende. Vi skal levere full pakke på propulsjon og manøvrering, forteller Knut Andresen.

Kystens Næringsliv treffer en tydelig fornøyd senior visepresident for strategisk utvikling i Brunvoll på teknologileverandørens tettpakkede stand under Nor-Shipping.

Knut Andresen er konserndirektør for teknisk og produktutvikling i Brunvoll.Foto: Ketil Svendsen

God fot i USA

Molde-selskapet har akkurat sluppet nyheten om at de har sikret seg sin tredje kontrakt inn i det voksende amerikanske SOV-markedet. Fartøyet de skal levere til skal settes i drift i 2026.

– Dere har etter hvert fått solid fotfeste i USA?

– I det amerikanske SOV-markedet har vi det. Det finnes amerikanske rederier som er veldig opptatt av at myndighetene skal maksimere proteksjonismen i forbindelse med utbygging av havvind, samtidig som de innser at de ikke kan levere selv. Til syvende og siste handler det om penger, og om du kan konkurrere.

Der bidrar den svake, norske kronen langt bedre enn myndighetenes rammevilkår evner, skal vi tro Andresen.

– I Norge ønsker vi som kjent ikke noe særlig industri, så vi sørger for at rammevilkårene er så dårlige at vi tar livet av den som er, sier Andresen halvt på spøk.

Avtalen med kunden gjør at han ikke kan si noe om ordrebeløpet.

– Men ordren er betydelig for Brunvoll.

Det er dansk-amerikanske Crest som har kjøpt seg norsk og design og teknologi i en ny SOV som skal stå klar i 2026.Foto: Esvagt

De

n familieeide tradisjonsbedriften Brunvoll har lenge vært uttalt om hvordan statlige vilkår og avgifter påvirker norsk industri i negativ retning. Da næringsminister Vestre lanserte regjeringens eksportpakke for en måned siden, sa Andresen dette til Kystens Næringsliv:

– Det vil vise seg hvor langt de kan strekke seg med byggelånsgaranti og finansieringsrammer. Det slår meg at det er lave rammer de stiller opp med.

Jones Act setter begrensninger

I USA krever den såkalte Jones Act, som legger føringer for all nasjonal sjøtransport med bruk av amerikanskeide fartøy med amerikansk mannskap, også at fartøyene skal være bygget og registrert i USA.

Loven regulerer fartøy eller rederier som mottar støtte, og statlige organisasjoner.

Det betyr en effektivt bom stopp for norskbygde fartøy og mange oppdrag fra USA. Leder Asle Strønen i Norske skipsverft sier til Kystens Næringsliv at denne typen proteksjonistiske lover «ikke er god tone».

– Samtidig er USA en så stor og mektig nasjon at de kan praktisere etter egen pipe.

Knut Erik Steen i Norsk industri forteller at Jones Act absolutt treffer havvindnæringene i USA.

– Vi ser at det også stimulerer til en høyere grad av amerikansk utstyr om bord, slik at loven derfor ikke bare rammer norske skipsverft direkte, men også norsk leverandørindustri indirekte.

Fagsjefen mener norsk leverandørindustri har vært flinke til å markedsføre seg mot byggverftene i Asia, i større grad enn de amerikanske.

– Verftene er ofte en viktig innfallsport, med mindre rederiene har gode rammeavtaler.

Dette er en døråpner han sammenligner med det som skjer ved norske sammenstillingsverft.

– Der blir det igjen stimulert til norsk innhold om bord.

100 nye SOV-er

American Bureau of Shipping har spådd at havvindutbyggingen langs kysten av USA vil kreve 100 SOV-er i årene fremover. Dette er fartøy som omfattes av Jones Act, en maritim lov fra 1920.

For Brunvoll går veien inn i USA går gjennom deres langvarige samarbeid med det danske rederiet Esvagt. Danskene er den største operatøren av SOV-er i Europa, og har et samarbeid med det amerikanske rederiet Crowley i form av et joint venture-selskapet Crest Wind.

Selve fartøyet blir bygget ved Fincantieri Bay Shipbuilding i Wisconsin, men er både tegnet i Norge og har høy andel norske løsninger om bord.

– Vi har et veldig godt forhold til designerne i HAV Design, som har levert mange prosjekter til danske Esvagt. De samarbeider igjen med Crowley, som har kontrakter inn i det amerikanske vindmarkedet.

Fartøydesignet er av typen HAV 832 SOV, skal chartres av Siemens Gamesa og vil betjene byggingen av Dominions Coastal Virginia offshore vindprosjekt med 176 turbiner og tre offshore transformatorstasjoner. Fartøyet er 88 meter langt, 18 meter bredt, og har kapasitet til 60 passasjerer.

Kan bli mer

Det dansk–amerikanske nettverket sørger for at Brunvoll skal levere full fremdrifts- og manøvreringspakke, to azimut-thrustere på 1600 kilowatt, to nedsenkbare azimuth-thrustere på 880 kilowatt og en rimdrevet tunnel-thruster i baugen på 1300 kilowatt.

Brunvoll sin RTD-thruster er valgt til det dansk-amerikanske SOV-fartøyet.Foto: Brunvoll

En rimdrevet thruster har motoren i tunnelen rundt en ringpropeller. Dette gir mindre støy og vibrasjoner.

– Det kan bli mer, men vi har ikke noen konkret avtale per nå, sier Andresen.

Selv om Brunvoll er svanger med ulike autonomiløsninger, blant annet for Fjord1, er ikke dynamisk posisjonering eller autonomi del av pakken som skal leveres i USA.

– Vi leverer mye til nettopp Esvagt, og også til en Hav Design-tegnet SOV under bygging i Tyrkia. For begge disse fartøyene leverer vi i tillegg til styresystemene for thrusterne også et utvidet system for fjernovervåking og analyse.

Ordrene inkluderer system for dynamisk posisjonering. Brunvoll er på full fart inn i markedet for DP-system, og har nettopp fått kontrakter til to fartøy innen havbruk og ett fartøy innen olje og gass.

Har levert i mange år

Kontrakten med Esvagt og Crowley er det tredje SOV-oppdraget, men langt fra det første oppdraget i USA. Andresen er ikke med på at det amerikanske markedet er vanskelig og lukket.

– Vi har levert omfattende gjennom mange år, også til vindturbinindustrien, og med langvarige relasjoner til store, amerikanske aktører.

– Hva skjer i markedet her hjemme?

– Vi er fremdeles store optimister i forhold til det som skjer innen havvindindustrien. Etter hvert vil jo markedet også ha behov for nye fartøy i olje og gass. Der har det jo knapt vært nybygg på ti år.

Nylig la Equinor det prestisjefylte Trollvind-prosjektet på is.

«Et lite setback», mener Brunvoll-presidenten, som likevel er optimist. Det er en magefølelse han deler med de han har snakket med under Nor-Shipping.

– Vi er nødt til å være optimister, vi kan i hvert fall ikke være pessimister. Da hadde vi ikke fått ting til.

(Copyright)
Publisert 12. June 2023, kl. 03.39Oppdatert 12. June 2023, kl. 03.39