– Vi har allerede hatt de første produktsalgene på autonome løsninger for Fjord 1-ferjer. Og dette området vil bare bli viktigere og viktigere i årene fremover, sier Frode Bloch, konserndirektør teknisk i Brunvoll.

Frode Bloch, konserndirektør teknisk i Brunvoll. Foto: Brunvoll

Han har sitt daglige virke på konsernets avdeling i Ålesund, der mye av produktutviklingen skjer.

Stor etterspørsel

Med alt fra gir og propell for fiskebåt, via store sidepropeller for offshorefartøy til moderne framdriftsanlegg for ferjer har Brunvoll gjennom godt over 100 år utviklet seg til et anerkjent merkenavn nasjonalt og internasjonalt.

I dag kan konsernet bokføre i størrelsesorden 11.000 enheter levert til 5.000 skip verden over.

Brunvoll
  • Brunvoll-konsernet er en maritim systemleverandør spesialisert på utvikling, egenproduksjon og service på framdrifts-, posisjonering og manøvreringssystem for avanserte sjøgående fartøy.
  • Brunvoll er et familieeid konsern som ble etablert i 1912, og som i dag har beliggenhet i Molde, Volda, Ålesund og i Telemark.
  • Konsernet hadde en omsetning på rundt 1,2 milliarder i 2022 og har drøyt 500 medarbeidere.
  • Gjennom egne lokaliteter og agentnettverk er Brunvoll representert i 20 land verden over.

Årlig bruker Brunvoll rundt 70.000 arbeidstimer på produktutvikling. I øyeblikket tar det ferskeste forretningsområdet rundt halvparten av ressursene: Autonomi og autonome løsninger.

– Energioptimalisering og mål om nullutslipp fra skipsfart blir stadig viktigere. Dette må vi levere på. I ferjesegmentet har vi levert et autocrossing-system til Fjord1 som styrer etter kravene til rutetid, værforhold, avstand og ladetid, forklarer Bloch.

– Enkelt sagt får systemet de elektriske ferjen til å forbruke minst mulig energi samtidig som man overholder de ovenfor nevnte faktorene. Dette er det vanskelig og tidkrevende for en kaptein å gjøre manuelt.

Sikkerhet til sjøs er et annet område der autonomi spiller en viktig rolle.

Næringen etterspør i stadig større grad autonome løsninger. Foto: Brunvoll

– En del av autocross-systemet består av en løsning der ferjen automatisk stopper dersom kapteinen er for sent ut med å overta manuelt når man skal legge til kai. Dermed unngår man at ferjen havner i fjæresteinene, forklarer Bloch.

Linebåt-prosjekt

Løsningene fra bilindustrien er med på å bane vei for autonomi også til sjøs. Som Bloch litt spøkefullt sier det: Hvorfor skal fiskeskippere parkere en Tesla full av automatiske løsninger på kaien for så å gå om bord i en båt der de må gjøre det meste manuelt?

En slik konkret utfordring har ført til at Brunvoll sammen med SINTEF, rederiet H.P. Holmeset, NTNU og DNV utvikler en autonom operasjon av skip for linefiske, der skipet følger en bestemt rute med en konstant hastighet uavhengig av vær og vind mens det setter og trekker lina.

«MS Geir», eid av rederiet H.P. Holmeset, får utviklet en autonom løsning gjennom et samarbeidsprosjekt der Brunvoll har en sentral rolle. Foto: Håvard Røsvik/Vaagland Båtbyggeri

– Her var vi ute og gjorde tester senest for et par uker siden. Vi håper å produktet ferdig til bruk i løpet av året, sier Bloch.

På samme måte som med ferjene handler autonomien på linebåten både om effektivitet og sikkerhet.

– Det er krevende å sette line i høy sjø. Operasjonen kan ta mellom fire og åtte timer. Dersom skipperen ta kun må jobbe med å holde kurs og fart, får vedkommende ikke gjort annet. Med en autonom løsning blir sikkerheten bedre og skipperen kan også jobbe med andre ting, sier Bloch.

Stegvis prosess

Slik Frode Bloch ser det har vi bare så smått begynte å ane konturene av den rollen autonomi kan komme til å spille i fremtidens ferdsel til havs. Han understreker at det ikke handler om å parkere kapteiner og skippere og gjøre alt automatisk:

Prosessen vil gå stegvis der stadig flere prosesser automatiseres som bidrag til energieffektivitet og økt sikkerhet.

– Det handler om å forenkle hverdagen og gjøre arbeidet sikrere, sier Bloch.

Interessen for autonome løsninger avgrenser seg heller ikke til ferje- og fiskebåtsegmentet. Også offshorerederiene snuser på tilsvarende produkter.

– Vi er dessuten inne i Sea Zero-prosjektet til Hurtigruten, der det blir jobbet med løsninger for å nullutslipp, sier Bloch.

«Nerdene» tar over

Satsingen på autonomi fører til at det også skjer en dreining i kompetansebehovet for Brunvoll. Med glimt i øyet forteller Bloch at det nå er «nerdene» som tar over.

Autonomien gjør at Brunvoll trenger ny kompetanse utover den rent mekaniske. Foto: Brunvoll

Det ansettes jevnt og trutt programvareutviklere i en innovasjonsavdeling der ingeniørene lenge var totalt dominerende.

– Vi bygger jo videre på det renommeet vi har opparbeidet oss på mekaniske produkter. Vi ser på det hele som en stor enhet. Thrustere og andre mekaniske produkter jobber sammen med stadig flere autonome løsninger, sier Bloch.