– Vi havnet midt i en retrofit-boom på nærskipsfarten i 2022. Det sikret meget gode tall, sier administrerende direktør Håvard Gjelseth i Norwegian Greentech til Kystens Næringsliv.

Solid bunnlinje

Fosnavåg-bedriften, med lokalt utspring, har hatt en eksplosiv vekst siden starten i 2010.

Med løsninger for rensing av ballastvann og vannrensesystemer for havbruksnæringen er Norwegian Greentech i ferd med å bli den nye pengemaskinen i det relativt ferske Hav Group-konsernet.

Årsresultatet endte i fjor på 18,2 millioner, opp fra 8,8 året før.

– I fjor sikret vi oss blant annet en flåteavtale om leveranser av rensesystemer for ballastvann til rederiet Wilson. Slike avtaler har en stor verdi i seg selv. Samtidig sprer ryktet seg om vi leverer godt, slik at det også genererer ny aktivitet, sier Gjelseth.

Nærskipsfarten har en til dels aldrende flåte. Det betyr at retrofit og oppgradering med miljøvennlige løsninger er nødvendig. Her tar Norwegian Greentech markedsandeler.

– Vi hadde også god aktivitet på brønnbåter og havbruk i fjor, sier Gjelseth.

Gründerhistorie

Historien om Norwegian Greentech er historien om gründere som så en mulig forretningsidé da det grønne skiftet på ingen måte hadde tatt av som i dag.

Håvard Gjelseth, adm.dir. i Norwegian Greentech. Foto: Norwegian Greentech

I 2010 ble selskapet opprettet som en del av MMC First Process, etter at IMO hadde bebudet en ny konvensjon som påla båter å installere ballastrensing.

Men konvensjonen trådte ikke i kraft før i 2016. Etter å ha bygget opp virksomheten forsiktig fra én til sju ansatte, eksploderte utviklingen i 2019, da omsetningen skjøt i været fra 16 millioner til i underkant av 70 millioner.

I dag har Norwegian Greentech for lengst passert 20 ansatte og er vel installert i nye lokaler i Fosnavåg på Sunnmøre.

Samtidig har selskapet sammen med HAV Design, HAV Hydrogen og Norwegian Electric Systems gått sammen og dannet HAV Group ASA.

Største eier er legenden Per Sævik og familien gjennom Havila Holding. Deretter følger Johan Odvar Odfjells selskap Farvatn Capital.

– God match

– De fire selskapene i Hav Group jobber veldig godt sammen. Vi passer også godt sammen i og med at samtlige jobber med grønne løsninger og å redusere utslipp, enten det dreier seg om utslipp i luft eller i sjø, sier Gjelseth.

Nylig lanserte konsernet en fellesstrategi der målet er å forene kreftene for å levere komplette løsninger til utslippsreduksjon i nærskipsfart.

Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group. Foto: Siv-Elin Nærø

– Vi ser at nærskipsfarten kan og sannsynligvis bør lede an og akselerere utviklingen i retning sjøtransport med nullutslipp. Dette er imidlertid et utfordrende regulatorisk, teknologisk og økonomisk landskap å navigere i, så vi har slått sammen ekspertisen vår for å gi råd om alt fra skipsdesign til hvilke energibærere og fremdriftssystemer eiere av lastefartøy som går i nærskipsfart bør velge, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group ASA.

Driver uten fabrikk

Norwegian Greentechs bidrag blir rensing av ballastvann – dog uten at bedriften selv produserer løsningene fra a til å.

Allerede ved oppstarten ble det bestemt at Norwegian Greentech ikke ville gå for fabrikk og full produksjon, men kjøpe inn komponenter fra selskaper som er ledende på forskning og utvikling – for så å bearbeide og tilpasse etter kundenes behov i samarbeid med lokale underleverandører.

– Det ville vært krevende å hele tiden ligge i forkant på produktutvikling samtidig som skulle produsere og drive salg, mener Gjelseth.