Fabrikken som turde å kaste tradisjonen over bord

Steen-Hansen AS lot bergenshus være bergenshus, og siktet seg inn mot antigroe og skipsmaling med flett ny fabrikk.

På Steen-Hansen sin gamle fabrikktomt på Ulsmåg sør i Bergen stables det i høyden. Ulrik Ulriksen ser frem til flunkende ny – og større – fabrikk nord i Bergen.
På Steen-Hansen sin gamle fabrikktomt på Ulsmåg sør i Bergen stables det i høyden. Ulrik Ulriksen ser frem til flunkende ny – og større – fabrikk nord i Bergen.Foto: Ketil Svendsen
Saken du nå leser er hentet fra arkivet, og er del av Kystens Næringslivs helgesatsing. Les flere slike saker her.

– Å skite i eget reir, bruker dere det uttrykket?

Ulrik Ulriksen er nordlending og midlertidig daglig leder [i dag: administrerende direktør, red.anm.] i malingsprodusenten Steen-Hansen i Bergen. Han sikter til overforbruk av kobber og store utslipp fra nøter. Det har nemlig produsenten gjort noe med.

Kobberredusert impregnering

Steen-Hansen har ikke mindre enn tre interne laboratorier. Et kontroll-lab for test av råvarer som kommer inn og produkter som går ut, et test-lab for produkttester, og et utviklingslaboratorium.

Hovedproduktet, som i økende grad slår an i oppdrettsnæringen, er et kobberredusert antigroestoff. Mens nøter i snitt står ute i fire måneder før de må behandles på nytt, skal snittet for de kobberreduserte midlene være høyere enn dette.

– Vi har eksempler på nøter som har kunnet stå i 14 til 16 måneder.

– Et godt salgsargument?

– Åpenbart, sier Ulriksen.

Siden denne artikkelen stod på trykk, har selskapet etablert seg i helt ny fabrikk i hjemkommunen Bergen. Her har de evnet å femdoble kapasiteten. I dag er det industrimaling og havbruk som er driverne, der sistnevnte står for rundt 80 prosent av omsetningen.

Gjenvinning

Ulriksen er tydelig engasjert når temaet miljø kommer opp. Han er biolog, og har bakgrunn i oppdrett fra blant annet Aqua Group og i Scaleaq.

– Hvis du ikke tar vare på miljøet til fisken, blir det dyrt å produsere.

Å levere nøtene til egne renseanlegg der kobberstoffene gjenvinnes, vil ha en ytterligere miljøeffekt, sier han.

– Jeg tror gode malingssystemer, sammen med mekaniske løsninger, vil være viktig i fremtiden.

Kobberfrie alternativer

Flere helt kobberfrie midler har vært i test i to sesonger allerede, og gir lovende resultater. I høst setter Steen-Hansen i gang testing i kommersiell skala. Ulriksen er forsiktig optimist. Målet er at de helt kobberfrie produktene skal bli like gode som de kobberholdige.

Tilbakemeldinger fra pilotkunder vil være viktig fremover. I tillegg skal infrastruktur for servicestasjoner og logistikk fungere.

– Til våren håper vi å ha det i salg som et alternativ for innenlandsmarkedet.

Voks og kobberpulver

– For ti år siden blandet alle leverandørene voks og kobber. Og det var det, sier Ulriksen.

Andelen kobber bestemte i stor grad hvor godt produktet var. Da han selv startet i Steen-Hansen gikk fremdeles diskusjonen om man skulle øke kobbermengden enda mer.

– 50 prosent! Mer ytelse, vet du. En del lokaliteter fikk varsel om ødelagte omgivelser og produksjonsbegrensninger fra myndighetene. Det brant på en måte et blått lys for næringen.

En løsning var å spyle nøtene selv. Det ga andre problemer, ikke minst stress og skader på fisken.

– Vi startet et arbeid sammen med farmasøytisk næring for å finne alternativer. Vi har fremdeles tro på at riktig bruk av kobber er bærekraftig, men vil ikke være med på å øke bruken, understreker han.

80 år med maling

I over 80 år har maling fra Steen-Hansen beskyttet mot lunefullt vestlandsvær. Etter at tyskerne forlot Ulsmåg leir sør i Bergen, flyttet Steen-Hansen inn i de gamle lagerbrakkene. I dag er malingfabrikken for lengst en moderne bedrift, og tomten fra 1947 for lengst blitt for liten. I sterk konkurranse med større aktører som Jotun var bedriften også utsatt for markedets skiftende luner.

Solgte til Flügger

I 2011 valgte eierne derfor å la andre ta seg av privatmarkedet, og heller konsentrere kunnskap og utvikling om industri og oppdrettsnæring. Den delen av virksomheten som produserte husmaling ble solgt til Flügger, som overtok både butikker og produkter.

Nå er ikke Steen-Hansen ukjent med havbruksnæringen. Selskapet har bevisst satset mot oppdrett helt siden midten av 80-tallet, de siste årene med vannbaserte løsninger. Salget til Flügger har ytterligere spisset denne satsingen.

Econea-molekyl

Som alternativt anti-groemiddel satser selskapet på det organiske molekylet Econea. Stoffet er opprinnelig brukt i bunnsmøring på skip. Virkestoffet skal gi like lang eller lenger beskyttelse, men vil oppføre seg på en litt annen måte enn tradisjonelt kobberstoff.

– Bruk av Econea vil kreve en grad av brukeropplæring, medgir Ulriksen.

Virkningen er for eksempel mindre på grønnalgene som kommer på våren. De må derfor enten tas mekanisk, eller forsvinne av seg selv. Hydroider, som representerer en større utfordring for bransjen, må først få lov til å etablere seg.

– Men med en gang den kommer i kjønnsmoden vekst dør hydroiden, lover han.

Han lover også gode brukerveiledninger. Econea brytes ned i sjøvann i løpet av få timer. Halveringstiden er bare syv timer ved 14 grader. Utfordringen har vært å lage et vannbasert middel som ikke løser seg opp i vann, samtidig som det har kort halveringstid når det først kommer ut i miljøet.

Dobler produksjonen

Nye produksjonslokaler på Hylkje nord i Bergen skal stå ferdig til neste sommer, og full produksjon kan være i gang allerede til juletider i 2021.

– Det er litt avhengig av hva vi produserer, men vi regner røflig med over dobling av produksjonen.

I dag produserer de rundt syv millioner liter impregnering. Med fabrikken på Hylkje i drift, vil kapasiteten være øket til rundt 20 millioner liter.

Nullutslippsfabrikken til 100 millioner kroner vil skape rundt 30 arbeidsplasser.

Har tro på næringen

– Vi må kunne levere, og vi er sikre på at næringen i økende grad vil ha miljøvennlige produkter, sier Ulriksen.

Hvor stor produksjonsøkningen blir, er avhengig av hvor komplekse produkter som skal lages. I 2018 fikk selskapet støtte fra Innovasjon Norge sitt Miljøtek-program for utvikling av miljøteknologi til å utvikle kobberfri produksjonslinje. Nye lokaler skal nå gi mulighet til å øke produksjonen av denne typen komplekse produkter.
– Steen-Hansen har vist at de tar miljøutfordringer ved bruk av notimpregnering på alvor, blant annet gjennom kobberfrie og kobberreduserte produkter, samt egen gjenbruksstasjon for transportemballasje uttalte seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Tore Alfheim, den gang.

Havbruk drar lasset

Selv om Steen-Hansen opplever det Ulriksen kaller en «fin økning» for industrimaling, er det uten tvil havbruksnæringen som nå drar lasset.

– Den vokser vanvittig – og det er ingenting som kan holde følge! sier han.

80 prosent av omsetningen kan i dag spores tilbake til oppdrett, og over halvparten er innenlandssalg.

– De nye produktene har vi ikke lansert utenfor Norge ennå – og det er de som drar opp, sier han.

Utfordringer med groe finnes også i lukkede anlegg, spesielt i anlegg med naturlig vanngjennomstrømming. Selv om produktene også er testet under ulike forhold utenlands, ønsker fabrikken å få erfaring og et trygt fotfeste i Norge før lansering ut over grensene.

Bånd til internasjonale forskningsmiljø

I testlaboratoriet testes produktene i ulike omgivelser, med akselererte tester på temperatur og vannkjemi. I tillegg til egen utviklingsavdeling og med oppdretterne i Mowi som partner, har Steen-Hansen sterke bånd til forskning og utviklingsmiljø over hele verden. Samarbeidet med Mowi er forankret i en tre år gammel FoU-avtale.

Sammen med Mowi, og med støtte fra Innovasjon Norge, har Steen-Hansen også laget en egen «miljøsertifisering» for oppdrettslokaliteter. Denne kundetjenesten er basert på beregningsmetoder standardisert av EU. Miljøbelastning blir modellert og estimert etter lokale forhold. Driftsforhold, strøm, dybde og omfang av lokaliteten blir vurdert opp mot tåleevnen til omgivelsene.

– Vi ønsker å vise resten av verden at vi driver forsvarlig, sier Ulriksen.

Saken ble først publisert i Fiskeribladet 20. august 2020.
(Copyright)
Publisert 14. June 2024, kl. 17.00Oppdatert 14. June 2024, kl. 17.00