Går sammen med Hydro for å sikre seg en stor del av havvindkaken

Nytt industrisamarbeid skal sørge for at havvind erstatter olje og gass som drivkraft i det lokale næringslivet.

Illustrasjon over Haugesund Windport, Haavik, og Hydros fabrikkområde på Håvik. I bakgrunnen sees Haugesund Cargo Terminals, Husøy.
Illustrasjon over Haugesund Windport, Haavik, og Hydros fabrikkområde på Håvik. I bakgrunnen sees Haugesund Cargo Terminals, Husøy.Illustrasjon: Arqsix Foto: Karmsund Havn

Karmsund Wind AS og Hydro Karmøy signerte onsdag intensjonsavtale om å utrede samarbeid rundt utbygging av en 500 måls ny havn i tilknytning til Hydros industriområde på Karmøy.

«Haugesund Windport, Haavik» skal utvikles til å kunne gjennomføre sammenstilling av havvindturbiner for bunnfast og flytende havvind, samt andre havneformål.

Havnekapasitet er sammen med mangel på arbeidskraft, stål og sement trukket frem som noen av de største utfordringene for den norske havvindutbyggingen.

Vil ta lederrolle

Næringslivet i området er i dag i stor grad avhengig av inntekter fra olje- og gassrelatert virksomhet.

73.400 ansatte i fylket har arbeidsplasser knyttet til olje & gass, noe som tilsvarer ca. 30 % av den samlede sysselsettingen.

Kommunene i Rogaland har 9.2 milliarder petroleumsrelaterte skatteinntekter.

Fremtidig utfasing av olje og gassvirksomhet vil kunne medføre høy arbeidsledighet og avvikling av selskaper, med påfølgende redusert skatteinngang.

– Karmsund Havn er svært glade for å presentere satsningen på Haugesund Windport, Haavik. Vi har over mange år hatt et tett samarbeid med Hydro innenfor logistikk, nå gleder vi oss til å ta et steg videre og utvikle det som skal bli den ledende havnen i Nordsjøbassenget for sammenstilling av flytende havvind, uttaler havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn i en pressemelding.

Selskapet Karmsund Wind AS, et heleid datterselskap av Karmsund Havn, skal stå for utvikling og kommersialisering av prosjektet.

Aluminiumssatsing

Hydro Aluminium Karmøy er et av Europas største, helhetlige aluminiumsverk.

Aluminium kan bli en viktig innsatsfaktor i havvindutbyggingen gjennom profiler til gangveier, trapper, rekkverk og balustrader både i vindturbiner og flytende konstruksjoner.

– Vi i Hydro ønsker å bidra til lokal verdiskapning og det grønne skiftet ved å gå inn i dette samarbeidet. Gjennom prosjektet vil Hydro bidra til å skape lokal verdiskapning gjennom havvindsatsing, sier Arne Martin Kjærland, Fabrikksjef ved Hydro Karmøy.

(Copyright)
Publisert 14. June 2023, kl. 10.47Oppdatert 14. June 2023, kl. 10.47