En rekke aktører i miljøbevegelsen har sendt inn skarpe høringsinnspill til konsekvensutredningen rundt mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Fristen for innspill gikk ut i dag, 27 .januar.

Her kan du lese høringsdokumentet som er utarbeidet av Olje- og energidepartementet:

Miljøbevegelsen ber nå regjeringen snu i saken og stanse åpningsprosessen på norsk sokkel.

Oljedirektoratet er blant aktørene som har stilt seg positiv til slik virksomhet. Aktører i industrien håper at virksomheten kan åpne for et nytt norsk industrieventyr.

Frykter miljøgifter

Ruben Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, er i ferd med å sende eget høringsinnspill. Han er en uttalt motstander av mineralutvinning på norsk sokkel.

– Klarer vi ikke å gjøre noe rett på land, bør vi ikke begynne i vann, poengterer han overfor Kystens Næringsliv.

Miljølederen tror at en eventuell utvinning av mineraler i dyphavet uansett vil få miljøkonsekvenser. Det sier han i trygg forvissing om at forskere ved Havforskningsinstituttet maner til stopp.

– Alle sier hold an, at det er uansvarlig. Vi vet at det blir miljøkonsekvenser, vi vet bare ikke hvor mye.

Han minner om at Norge slår seg på brystet om at «vi skal bli gode på marint vern».

– Da henger ikke dette i hop. Alt som er nedstrøms blir berørt av det som i prosessen virvles opp fra berget. Det er snakk om miljøgifter som følger strømmen.

Ruben Oddekalv mener at vernet av Jan Mayen og Svalbard ikke blir ivaretatt. Foto: OED

Det kan ifølge Oddekalv være dårlig nytt for nasjonalparkene og naturreservatene rundt både Jan Mayen og Svalbard. «Begge disse øysamfunnene sitt territorium er vernet som nasjonalpark og naturreservat med tilhørende begrensninger på inngrep og miljøbelastning. Dette er nok et argument imot å gå videre på leting/kartlegging», skriver forbundet i innspillet.

I høringsinnspillet reagerer Norges Miljøvernforbund også på at den geopolitiske situasjonen brukes som brekkstang for å fremskynde mineralutvinning i havet. «Det dannes nærmest et bilde av at andre regioner ikke vil dele sine ressurser med Norge eller vår del av verden, og at dette følgelig skal danne grunnlag for Norges behov for å se nærmere på egen sokkel», heter det i innspillet, der det ikke uten videre aksepteres at Norge skal være «redningsbøye for Vesten».

Oddekalv sier til Kystens næringsliv at idéen om norsk gruvedrift er en dårlig idé, og vil sette Norges status som miljøbevisst nasjon kraftig tilbake.

– Uansett hvor man ellers må importere råstoff fra.

– For lite kunnskap

Organisasjonene som nå har sendt inn høringsinnspill mener at mineralutvinning på norsk sokkel strider mot all fornuft.

– Gruvedriften vil skje i et miljø vi nesten ikke har kunnskap om, med en teknologi som ikke eksisterer, og som vi derfor ikke aner konsekvensene av. Ved å sette i gang med gruvedrift i dyphavet uten tilstrekkelig kunnskap risikerer vi å ødelegge unik natur, utrydde sårbare arter og forstyrre verdens viktigste karbonlager, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, i en pressemelding.

– I en tid der vi kjemper mot klokka for å løse både klimakrisen og naturkrisen, burde vi beskytte naturen – ikke ødelegge den ytterligere.

Sentrale aktører som Miljøstiftelsen Bellona, Naturvernforbundet, Naturvernforbundet, Greenpeace og Miljøstiftelsen har signet høringsinnspillet.

– Mineraler er nødvendige for grønn omstilling, men at det haster blir nå brukt som argument for å sette til side helt avgjørende miljøspørsmål, sier Hallstein Havåg, leder i Bellona.