Har permittert, omplassert og varslet flere permitteringer etter grunnrente-tørke

– Både vi og flere andre leverandører blir kontaktet og får beskjed om å stoppe prosjekteringsarbeid fordi oppdrettsselskapene vurderer investeringene som usikre.

Nils-Per Sjåstad, daglig leder i Simona Stadpipe.
Nils-Per Sjåstad, daglig leder i Simona Stadpipe.Foto: Simona Stadpipe

Det sier daglig leder Nils-Per Sjåstad ved Simona Stadpipe på Stadlandet.

Fire permitteringer, omplassering av medarbeidere for å utsette ytterligere permitteringer, samt varsel om at man ikke kommer unna nye permitteringer, er nå en del av hverdagen for bedriften.

Gikk fra olje og gass

Simona Stadpipe, tidligere bare Stadpipe, sysselsetter rundt 50 personer og er en viktig bedrift i den vesle kommunen på Nord-Vestlandet.

Etter tidligere å ha vært betydelige inne i olje- og gassbransjen, har Sjåstad og medarbeiderne de siste årene rendyrket seg som leverandør til landbasert oppdrett.

– Nå er det sånn at vi vurderer kanskje må vurdere å rykke tilbake litt igjen. Men det er ikke gjort over natten, og konkurransen her er også knallhard, sier Sjåstad.

Vanskelig med prognoser

Simona Stadpipe har spesialisert seg på akvakultur og leverer skreddersydde rørsystemer til kunder. Selskapet er også tungt inne i prosjekteringsfasen og med på å levere komplette løsninger, i samarbeid med andre leverandører, til settefiskanlegg, post smolt-anlegg og RAS-anlegg for matfiskproduksjon.

Simona Stadpipe har blant annet levert til Salmon Evolution sitt anlegg på Indre Harøy, samt samarbeidet tett med Artec Aqua.

Til tross for at svingninger i markedet ikke er uvanlig, har situasjonen vært helt ekstraordinær etter at forslaget om grunnrenteskatt kom opp. Sjåstad vil ikke ut med kundenavn, men er klar på at prosjekttørken er betydelig.

– Det er fremfor alt to ting som stopper prosjekter slik vi ser det. Det første er at kundene våre rett og slett ikke vet hva de må ut med i grunnrenteskatt. Dermed er det vanskelig å regne hjem prosjektene. Større utbygginger kan kreve kapitalinnhenting. Her er situasjonen den samme. Det er vanskelig å få inn investorer når man ikke kan lage skikkelige prognoser, sier Sjåstad.

Generell usikkerhet

Anlegg på land er ikke omfattet av grunnrenteskatt, men så lenge mange av utbyggerselskapene har biomasse i sjø og dermed ligger an til skattlegging, slår investeringsusikkerheten inn også her.

– Jeg sa det til medarbeiderne mine da de fikk melding om permittering. Dersom du som privatperson ikke vet om skattekortet ditt blir skrudd opp til 40, 50 eller 60 prosent i juni måned, så går du ikke å kjøpe deg ny bil i februar. Du vet rett og slett ikke om du vil klare avdragene, sier Sjåstad.

Rammes av endring

I tillegg til grunnrenteskatt er det også to andre forhold som i øyeblikket kaster mørke skygger over aktiviteten til Simona Stadpipe på kortere sikt.

Den første er at departementet har innført seks måneder søknadsstopp for nye landbaserte oppdrettsanlegg i påvente av en regelendring. Dette er også en kork som påvirker virksomheten til Nils-Per Sjåstad.

– I og med at vi driver mye med prosjektering, har vi også kompetansearbeidsplasser i form av ingeniører. Det gjør at rammes av økningen i arbeidsgiveravgift, sier han.

Håper på forutsigbarhet

Til tross for permitteringer og en klar oppfatning om at første halvår 2023 vil bli vanskelig, vil ikke Nils-Per Sjåstad være generell framtidspessimist. Han kaller situasjonen bedriften nå står i for «en hump i veien».

– Vi har også internasjonale kunder, så situasjonen er ikke helsvart. I juni vil det dessuten komme en avklaring rundt detaljene i grunnrenteskatten. Da vil selskapene vite hva de har å forholde seg til, og det blir mulig å fatte investeringsbeslutninger, sier han.

Kystens Næringsliv har ved to anledninger forsøkt å få nærings- og fiskeridepartementet til å kommentere konsekvensene grunnrenteskatten kan ha for maritime leverandører. Først i desember, da regjeringen ble anklaget for å overse leverandørene totalt i forhold til grunnrente.

Vi fikk ikke noe svar. Også i forkant av denne saken har vi prøvd å innhente kommentar uten å lykkes.

(Copyright)
Publisert 1. February 2023, kl. 04.42Oppdatert 1. February 2023, kl. 06.50