– Vi går fra å være en stor fisk i en liten dam, til å bli en liten fisk i en stor dam, sier salgssjef Magnus Terje Vold til Kystens Næringsliv, og lover samtidig å gjøre selskapet «litt mer synlig» i tiden fremover.

For vet du hva EFD Induction Group, Fritz Düsseldorf Induktionserwärmung og ELVA Induksjon har til felles, utenom at du kanskje ikke har hørt om de?

De er ett og samme selskap, grunnlagt i 1996, og med røtter tilbake til 1950. Eier er børsnoterte Arendal Fossekompani, et energiselskap med en uttalt grønn profil.

Uten en tråd

Mot slutten av måneden bytter de i tillegg navn til ENRX, og satser mot ny teknologi og nye markeder. Stikkord er induksjon, både i form av sveising, herding – og etter 27. mars også trådløs ladeteknologi.

Magnus Terje Vold er salgssjef i EFD Induction. Foto: EFD Induction

Om selskapet går stille i dørene i Norge, står det kanskje i sterk kontrast til en ordreinngang på 1,5 milliarder norske kroner og hovedkontor og fabrikk med 200 av selskapets 1200 ansatte i Skien. Derfra kontrollerer selskapet en liten armé av fabrikker og salgskontor i 19 land og på de fleste kontinenter.

– Så lite som 3 til 4 prosent av det vi gjør går til norske kunder. Businessen finnes ikke i Norge, forklarer Vold til Kystens næringsliv.

En av tre

Selskapet er en av tre verdensledende leverandører av unik varmeteknologi. EFD Inductions har nemlig slått seg opp på induktiv varme, nærmere bestemt oppvarming av metall. I starten ble teknologien brukt til å rette opp dekksplater.

I dag har oppvarmingsmetoden et bredt spekter av bruksområder.

Induksjon er raskt og energieffektivt, og brukes i en lang rekke industrier til alt fra sveising av rør til herding av tannhjul og fra miljøvennlig fjerning av maling til retting av dekk på skip.

Retting av dekk med induksjon, slik selskapet i sin tid startet. Foto: EFD Induction

– 20 tonn. Det er spesielt.

Vold snakker om de aller største kulelagrene, som kan være på mellom tre og ni meter i diameter. Store – og stadig større – vindturbiner og rotorer krever store løsninger, og EFD sin herdeteknologi – stadig med induktiv varmeoverføring – og håndteringsløsninger er sterkt etterspurt i vindkraftindustrien.

Vi har fått nyhetsbrev!
Redaksjonssjef Stig Erik Elliott oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.

– Induksjon betyr effektiv, svært momentan varme, med lite tap, sier Vold.

Et tydelig tegn på at vindkraft er i siget er nemlig at det etableres storskala kulelagerfabrikker – der EFD Induction typisk leverer utstyr. Vold ser ikke tegn til at investeringsviljen derfra er i ferd med å stoppe opp.

– Det skjer mye i Europa, og det skjer voldsomt mye i Kina. Vi tror også at USA er på vei, reflekterer Vold, som noterer seg at det de har levert til de siste årene ennå ikke er kommet i produksjon, sier han.

Ser veien tidlig

Veien inn i satsingsområder og prosjekter går nemlig «bakveien».

– Vi er annerledes i businessen enn leverandørene. Vi får bestillingen når fabrikkene etableres, og ser tidlig hvor det satses. Akkurat nå og tre til fire år fremover er det en stor etterspørsel, sier Vold.

Herdemaskin for vindturbinringer i opp til fem meter i diameter. Foto: EFD Induction

– Vi har en stor ordreinngang på havvind, men veldig mange av kundene våre er produsenter av tårn eller andre elementer som inngår i et større bilde. Vi leverer produksjonsutstyr, og vi leverer globalt, sier Vold.

Det har kanskje overraskende gitt Skien-selskapet 75 prosent markedsandel i det viktige kinesiske havvindmarkedet.

– Det er der det er mest aktivitet akkurat nå, sier Vold.

– Hvor er dere når havvindindustrien for alvor kommer i gang her hjemme?

– Vi retter oss jo allerede mot leverandørindustrien, og mot de største navnene innen lagerteknologi. Det gjør at vi er rimelig trygge på at vi er med når det løsner, sier Vold.

For produksjons- og leverandørindustrien betyr det tilgang på automatisert og nøyaktig herding av store komponenter.

Blir ENRX

I slutten av mars 2023 blir selskapet altså til ENRX, i kjølvannet av oppkjøpet av det lille, men innovative tyske selskapet IPT Technology. Det sikrer en fot i etablert varmeteknologi, og en fot i startgropen til en ny.

Markedet for trådløs lading er så vidt på vei opp, og oppkjøpet gjør ENRX til ett av tre selskap som kan tilby teknologien til en stadig mer elektrifisert transportindustri.

Byferga i Fredrikstad lader induktivt når den ligger til kai. Foto: EFD Induction

– Vi blir jo en blanding av gammel industri og oppstart, så vi slipper å be investorer om penger. Vi har vår egen cashflow, sier Vold.

Det skal fremdeles handle om induksjon, men i tillegg nå med tyskernes innovative løsninger for trådløs ladeteknologi.

– Som i tannbørsten min?

– Haha, ja.

Dynamisk lading av lastebil, i hastigheter på 80 kilometer i timen. Foto: EFD Induction

Tester som er gjort har vist 90 prosent effektiv 180 kilowatt lading på offentlig vei og i hastigheter på 80 kilometer i timen. Altså noe mer enn tannbørsten til journalisten.

– Det er induksjonsteknologi, men her henter vi ut energi heller enn varme. Internt har vi derfor rundt 85 prosent overlapp på kompetanse, sier Vold.

Byfergen i Fredrikstad er allerede bestykket med ladeplate fra IPT Technology, og skvettlader i skytteltrafikk, uten behov for å plugge ladekabel. EDF Induction har allerede den fjerde ladeløsningen i bestilling.

– Denne typen lading har så langt potensial på mindre ferger, men kanskje enda mer for biler. Om 10 til 15 år kan denne delen av virksomheten være større enn varmedelen, spår Vold.

Ringer i tårn

Også ringene som forbinder de lange rørelementene i tårnet til en vindturbin kan forvarmes før sveis med EFD Induction sin energigjerrige induksjonsvarme.

– Ringene må forvarmes, slik at det ikke oppstår spenninger. Utstyret brukes også til produksjon av for eksempel kjøleskap. Da er lodding riktig, noe som tradisjonelt har vært gjort ved hjelp av gass. Det er det samme du ser spor av på rør og viklinger bak på kjøleskapet ditt, sier Vold.

Londonbuss kjører mot ladeplate i bakken ved holdeplass. Foto: EFD Induction

Totalt ligger ordreinngangen fra vindturbinindustrien årlig på mellom 150 og 300 millioner kroner.

– Vi har totalt sett noen hundre konkurrenter, men vi er én av bare tre globale leverandører, sier Vold.

Det har gitt en markedsandel på rundt 15 prosent. For vindturbinsegmentet betyr det en andel på mellom 30 og 50 prosent. Den største «kunden» er likevel bilindustrien som leverer 40 prosent av omsetningen.

Den industrien benytter seg av de fleste typene varmebehandling bedriften kan tilby løsninger til.

– Det finnes vel knapt et bilmerke som ikke har komponenter som er behandlet med med vårt utstyr, sier Vold.

Induksjonsvarme er effektiv og rask. Foto: EFD Induction

Grunnteknologien er så norsk som det går an å bli, og leveres nøkkelferdig fra Skien, understreker han. Automasjons- og styringsdelen på maskinene til mellom 15 og 20 millioner kroner stykket lages i Tyskland og i Kina.

– Herding er nok den største delen av virksomheten. Vi leverer teknologien, og induksjonsdelen er produsert i Norge.