– 2022 var et godt år for oss, fastslår daglig leder Anders Stoltz-Rasmussen på verftet Frydenbø Industri Blokken i Sortland kommune.

Familie pluss Frydenbø

En omsetning på 36,2 millioner kroner i fjor, opp fra 18 millioner kroner i 2021, og et driftsresultat på 1,8 millioner kroner. Det er på overflaten de nakne tallene for selskapets nylig fremlagte årsregnskap.

Bak tallene ligger imidlertid en historie om konkurs i familieverftet Blokken Skipsverft AS, som etter mer enn 115 års drift måtte kaste inn håndkleet i 2021.

Frydenbø Industri Blokken kom inn på eiersiden, mens Anders Stoltz-Rasmussen og broren Jørgen ble med videre med 30 prosent eierandel. Andre halvår var driften i gang igjen.

– I Blokken Skipsverft hadde vi satset en del på nybygg. Vi hadde hatt noen tapsprosjekter, så virket det som ting løsnet. Da kom pandemien og proppen gikk ut av virksomheten. Vi så at vi ikke hadde mulighet til å fortsette, sier Stoltz-Rasmussen.

Verftet har nå lagt om strategien. Foto: Jon Eirik Olsen

Vekk fra nybygg

Familieverftet ble dermed offer for det som har vært noe av utfordringen hos en del aktører i norsk verftsnæring: Høy risiko gjennom kostbare nybyggsanbud, kombinert med en møysommelig opparbeidet egenkapital som ikke nødvendigvis er solid nok til å tåle tapsprosjekter.

Som Frydenbø Industri Blokken er kursen i virksomheten lagt om, blant annet med bakgrunn i det man var gjennom i forkant av konkursen.

– Vi har rettet oss mer inn mot service og ombygging for havbruksnæringen. Både på havbruk og fiskeri har aktiviteten i området vårt vært høy de siste årene. Dermed har vi også hatt mye å gjøre. Jeg skal ikke si at vi aldri skal drive med nybygg igjen, men dette er på mange måter en risikosport om man ikke har veldig solid egenkapital, sier Stoltz-Rasmussen.

«Ballespark» for maritimt

Også i begynnelsen av 2023 har verftet hatt godt med arbeid. Likevel ser Stoltz-Rasmussen en viss usikkerhet i horisonten. Vedlikeholds- og ombyggingsarbeidet verftet nå gjør for havbruksnæringen er hovedsakelig basert på kontrakter inngått før den mye omtalte grunnrenteskatten.

– Vi har ikke merket tørken i investeringer på samme måte som en del utstyrsleverandører på Vestlandet. De leverer til nye investeringer, det har ikke vi gjort så mye av så langt, sier Stoltz-Rasmussen.

På godt nordnorsk kaller han likevel grunnrenteskatten for et «ballespark» for maritime leverandører, selv om han på ingen måte vil bli tatt for å syte.

– Det handler om at vi som AS Norge kunne hatt så mye større muligheter til aktivitet og verdiskaping uten denne skatten, mener Stoltz-Rasmussen.

Gikk dukken etter dom

Frydenbø Industri Havøysund er et annet reetablert selskap i Frydenbø-gruppen som har hatt et godt år etter reetableringen.

Dommen der tidligere Frydenbø Havøysund ble dømt til å betale 5,6 millioner i erstatning etter en brann i snøkrabbebåten «Arctic Wolf AS», ble den siste spikeren i kisten for drift ved det daværende reparasjonsverftet – som i tillegg hadde hatt flere år med sviktende resultater i forkant av dommen.

Fra brannen i snøkrabbebåten «Arctic Wolf». Foto: Christen Selvåg/Politiet

Nye Frydenbø Industri Havøysund hadde etter oppstarten i august i fjor og ut året driftsinntekter på drøyt seks millioner kroner, og leverte et driftsresultat på i overkant av 767.000.

– Vi begynte i det små med ni ansatte, målet har vært å bygge oss opp steg for steg, sier daglig leder Arnt-Helge Knutsen.

Skal ansette flere

Service- og ettmarkedsmarkedsoppdrag for havbruksnæringen og lokal fiskeflåte har vært oppstartsmelodien for selskapet.

Nå er det på utkikk etter flere folk.

– Vi har vel helt siden oppstarten sett at vi trenger flere folk. Vi er i en ansettelsesprosess. I motsetning til Frydenbø i Blokken har vi vært mer forsiktige med større ombyggingsoppdrag. Der får vi bygge oss opp etter hvert, sier Knutsen.