Leverandør skal møte verdens største oppdrettsselskap i retten

Mowi og teknologiselskapet Krüger Kaldnes er uenige om forhold knyttet til et settefiskanlegg.

Mowi sitt settefiskanlegg på Skjervøy i Nord-Troms er et RAS-anlegg som sto ferdig høsten 2020. Leverandør er Krüger Kaldnes.
Mowi sitt settefiskanlegg på Skjervøy i Nord-Troms er et RAS-anlegg som sto ferdig høsten 2020. Leverandør er Krüger Kaldnes.Foto: Anders Furuset

I februar 2024 er det satt av fem dager i Hordaland tingrett til en sak mellom Mowi og Krüger Kaldnes. Stikkordene er «krav om betaling, entreprise», ifølge domstol.no.

Settefiskanlegg i Troms

Mike Halmer i Krüger Kaldnes sier at saken gjelder forhold relatert til settefiskanlegget Sandøy på Skjervøy i Troms. Mer vil han ikke si om den saken.

Sandefjord-baserte Krüger Kaldnes leverer løsninger for fiskeoppdrett på land, såkalte RAS-anlegg. Selskapet var tidligere eid av franske Veolia, men ble i 2021 solgt til investeringsfondet 8F.

Anlegget til Mowi på Sandøy i Skjervøy kommune ble ferdigstilt i 2020.

Massedød

I mai 2020 døde brått halvannen million yngel i anlegget. Dette skyldtes hovedsakelig gjelleskader, som resultat av oppsamling av organisk biologisk materiale mellom karavløp og det mekaniske filteret, ifølge Mowi.

Det er ikke offentlig om uenigheten mellom Mowi og Krüger Kaldnes er relatert til denne hendelsen.

Taus

Kommunikasjonssjef Ola H. Hjetland i Mowi skriver i en e-post at selskapet «ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt».

Det er heller ikke noen spor av tvisten å finne i Mowis årsrapport. I notene der står det generelle vendinger om at et stort selskap som Mowi er involvert i flere juridiske tvister i ulike land.

Det er ikke sikkert i at tvisten ender med en faktisk rettssak. Ofte blir tilsvarende saker løst ved at partene blir sammen gjennom forlik, løsninger som vanligvis ikke blir offentliggjort.

(Copyright)
Publisert 16. May 2023, kl. 10.32Oppdatert 16. May 2023, kl. 10.34