Marianne tok ansvar da naboen gikk overende

For oppdrettsselskapet var det viktigere å stille opp enn å se på egen situasjon. Det har gitt ny drift i tradisjonsrikt verft.

Marianne Bendiksen er daglig leder i oppdrettsselskapet Northern Lights Salmon. Her på Trollvika-lokaliteten.
Marianne Bendiksen er daglig leder i oppdrettsselskapet Northern Lights Salmon. Her på Trollvika-lokaliteten.Foto: Privat

– Det var egentlig ganske enkelt. Vi hadde lyst til å bidra til at Grovfjord mek. verksted består. Verftet er utrolig viktig for oss og resten av næringen.

Marianne Bendiksen har vært daglig leder i oppdrettsselskapet Northern Lights Salmon siden 2021, og har sett både svingninger og utfordringer i sin egen bransje.

Var ikke i tvil

Da naboen tvers over fjorden kom i vanskeligheter og endte med konkurs, var det ikke tvil.

– Vi har hatt et nært forhold til Grovfjord mek. verksted helt siden 1998. Da Bård spurte om vi ville komme inn på eiersiden, var valget enkelt.

I sommer ble Grovfjord Mek. verksted slått konkurs, med 69 millioner kroner i gjeld. Nå er Grovfjord Mek. 2.0 etablert, og kan igjen betjene både kunder, ansatte og eiere. Verftet skal spisse seg mot oppdrett.

Grovfjord Mek-sjef Bård Meek-Hansen er glad for at det er en lokal størrelse og en kjent kunde som tar eierskap. At det er havbruksnæringen som strekker ut en hånd overrasker ikke.

– Vi tok følere mot oppdrettsselskaper i regionen, og fikk egentlig positive signaler fra alle. Vi valgte å satse på et selskap som lå nært, og som vi kjente godt fra tidligere, forteller Meek-Hansen til Kystens næringsliv.

Bård Meek-Hansen er daglig leder i Grovfjord mek. verksted 2.0Foto: Lena Knutli

Alfa og omega

– Det viser hvor utrolig viktig den industrien og kapitalen som kommer derfra er. Et alfa og omega for leverandørindustrien, sier Meek-Hansen.

Bendiksen er tredje generasjon i havbruksbedriften med lokaliteter i Grovfjorden. Hun forteller til Kystens næringsliv om et lokalmiljø der man er tett på hverandre, og der industri hjelper industri.

– Det er en bra plass å være. Hålogaland har generelt et stort leverandørmarked, og mange som er avhengige av båter.

Hun var 30 år gammel da hun overtok sjefsstolen fra moren Elisabeth Balteskard. Søsteren Ellen Margrethe var allerede blitt daglig leder i driftsselskapet Trollvika, og begge selskap har en etablert samdrift med driftsselskapet Sørrollnesfisk.

Der er det Åse Marie Valen Olsen som er sjef, og med det et kvinnerikt samarbeid i en ellers mannstung næring.

– Verftsnæringen er vel en annen mannsbastion?

– Det viktigste er riktig kompetanse, så får vi se om det blir høyere andel kvinner med tiden. Jeg er glad vi allerede nå har så pass mange gode og dyktige kvinner.

Det betyr ikke at Bendiksen hviler på laurbærene.

– Vi må være bevisst på god balanse i rekrutteringen, uten at jeg ønsker å fokusere på kjønn. Det er plass til alle i næringen.

Havbruk sterk faktor

Grovfjorden-området har lange tradisjoner for verft og verksted. Samtidig er noe nytt tilført regnestykket.

– Havbruk blitt en sterk faktor som bidrar i det lokale kretsløpet.

Også Northern Lights Salmon har vært del av kundegrunnlaget for verftet midt imot. Nå ønsker de selv å ta del i kompetansen som har gitt 160 båter over 25 år.

– Vi har kjøpt alle de åtte nybyggene våre der. Faktisk var vårt første fartøy derfra også verftets første oppdrettsbåt. Den er fortsatt i drift, den. Det er utrolig mange ressurssterke mennesker der. Verftet er viktig for oss som reparasjonsverft, men også som en større, lokal arbeidsgiver for oss som bor her.

– Du er selv del av en næring som har holdt litt igjen det siste året?

– Jeg tror det fortsatt holdes igjen på investeringene i havbruk. Vi har ennå ikke det fulle bildet på hvordan grunnrenten skal innrettes, og hvordan den virker inn.

Til tross for usikkerhet og frustrasjon i en hel bransje, valgte Northern Lights Salmon å åpne pengesekken og skyte inn midler i fortsatt drift av verftsnaboen.

– Vi måtte tenke litt annerledes med investeringene. For vår del ble det viktig å stille opp, og da måtte vi se bort fra vår egen situasjon.

– Verftet spisses mot oppdrett. Kundene er vel i samme situasjon?

– Næringen må uansett ha båter og fartøy for å drifte, og vi har troen på at markedet vil ta seg videre opp. Samtidig vet vi at GMV lager fantastiske båter, lover den nye eieren.

Nå håper hun og eierne å tilføre den nødvendige soliditeten verftet trenger for å gjøre det de kan best. Finansieringen er sikret gjennom DNB i Svolvær, og med tidligere banksjef i DNB Jann Arne Bardo på plass i styret.

Unngår turnus

– Hva kan bransjene lære av de som har lykkes med høy kvinneandel?

– Vi må først og fremst nå ut til studentene, men samtidig skape et godt sosialt miljø og attraktive løsninger.

En slik løsning er arbeidstidsordningen, som hos Northern Lights Salmon betyr en familievennlig arbeidsdag fra 8 til 4.

– Vi har ikke turnus, rett og slett for å få folk til å bo. Et helt konkret grep for å få arbeidstakere til å bli del av lokalmiljøet. Det er veldig vanlig i havbruksnæringen å tenke slik, forteller hun.

– Et verft har kanskje andre behov?

– Vi ønsker et tett samarbeid med verftet, slik at vi kan lære av hverandre. Med tiden vil vi se om vi kan hente ut synergier. Vi skal ha det bra alle veier. Det er en av styrkene med å gå inn i dette.

(Copyright)
Publisert 6. November 2023, kl. 04.00Oppdatert 6. November 2023, kl. 07.08