Det sier Daniel Garden, klyngeleder i GCE Blue Maritime i Ålesund

Statistikk viser at Ålesund er landets viktigste by på verdiskapning innenfor både leverandørnæringen, fiskeriene og fiskeindustrien. Regionen rundt har over år utviklet en maritim klynge der et bredt nettverk av industri og leverandører spiller hverandre gode og skaper virksomhet for hverandre.

Green Yard Kleven er ett av verftene i regionen. Foto: Tor Erik Kvalsvik

Rammer viktig marked

Grunnrenterapporten som Kystens Næringsliv tidligere har omtalt viser at regionen vil bli spesielt hardt rammet dersom skatten innføres.

– For å ta ett eksempel: Vi gjennomførte en undersøkelse i klyngen like før forslaget ble lagt frem. Der kom det frem at fartøy til havbruk er det nest mest interessante markedet for verftsbransjen de neste tre til fem årene, etter havvind. Når det stopper opp i ett av de viktigste markedene, blir konsekvensene multiplisert. Dette kan bli dramatisk for mange, sier Garden.

Grunnrenteskatt har den siste tiden vært et samtaleemne i den maritime klyngen i mange ulike sammenhenger. At investeringer settes på vent rammer nemlig ikke bare verftene, men også deres underleverandører på utstyr og teknologi.

Tapping av kapital

Skipsbygging er kapitalkrevende virksomhet. Det medfører at aktørene er avhengig av å bygge seg opp reserver i gode tider for å kunne stå i lavkonjunkturer samt ha mulighet til å investere når markedet krever det.

Garden nevner finanskrisen i 2008, oljekrisen i 2014 og pandemien fra 2021 som gode eksempler på akkurat dette.

– Kapitalen må kunne allokeres. Nå blir det plutselig veldig mange forhold som blodtapper bedriftene. Det kan føre til at aktører går under fordi den nødvendige kapitalen er spist opp, påpeker Garden.

Brønnbåter, her representert ved Rostein-rederiets «Ro Vision», er et viktig marked for skipsverft i klyngen. Foto: Rostein

Distrikt og industri

Når han sier at forslaget sikkert er velment men vil slå svært uheldig ut i maritim industri og leverandørnæring, underbygger han påstanden med to politiske innfallsvinkler.

– Dette vil gå ut over distriktsarbeidsplasser, noe som rammer Senterpartiet. I tillegg handler det om industriarbeidsplasser, noe som bør treffe Arbeiderpartiet midt i hjertet.

I den maritime klyngen på Møre finnes det både store skipsverft som jobber internasjonalt og mellomstore verft med Norge som hovedmarked. Samspillet mellom disse har vært svært viktig for den posisjonen regionen har opparbeidet seg.

Forrykker balansen

– I det internasjonale markedet er det færre oppdrag, større konkurranse og mer usikkerhet. På skip til havbruk har vi i Norge nærmest vært enerådende, fordi samarbeidet er godt og kompetente aktører leverer til hjemmemarkedet. Her har mellomstore verft hatt sitt viktigste marked, forklarer Garden.

– Det betyr blant annet at man har kunnet flytte folk og kompetanse mellom de ulike verftene etter hvor trøkket er størst. Stopper det opp i hjemmemarkedet, står vi kun igjen med det usikre markedet. Det kan få konsekvenser både for arbeidsplasser og kompetansen i næringen.

Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere det konkrete innholdet i grunnrenterapporten, men har gitt en generell uttalelse til Kystens Næringsliv.