Maritim leverandør med driftsresultat på drøyt 400 millioner

Driftsresultatet økte med mer enn 100 millioner kroner sammenlignet med 2021. Både oppdrett og havvind er nå en del av porteføljen til industrigiganten.

Framo leverer både til havvind, havbruk og olje og gass.
Framo leverer både til havvind, havbruk og olje og gass.Foto: Framo Innovation

Framo AS har levert et solid årsregnskap for 2022, med en omsetning på like i overkant av tre milliarder kroner og et driftsresultat på 439,35 millioner.

Tradisjonsrik virksomhet

Industrigiganten med hovedkontor på Askøy utenfor Bergen ble etablert som Frank Mohn AS i 1938. Frank Mohns sønn Trond Mohn, som nå blant annet er én av investorene i Norsk Kjernekraft AS, videreutviklet farens livsverk, før selskapet i 2014 ble solgt til svenske Alfa Laval for 13 milliarder kroner.
Trond Mohn.Foto: Javad Parsa

Fjorårets omsetning i Framo gikk ned med 143 millioner sammenlignet med 2021, mens driftsresultatet økte med 112 millioner.

Det ga en driftsmargin på 14,5 prosent.

Opprettet ny divisjon

Framo fikk sitt internasjonale gjennombrudd da selskapet tidlig på 60-tallet da de introduserte en høytrykkshydraulisk pumpe rettet mot maritim sektor.

Olje, gass og shipping var lenge markedssegmentene til selskapet. De siste årene har imidlertid Framo også tatt posisjoner på havbruk og havvind.

Siden 2018 har man satset på pumpesystemer til akvakulturnæringen. Framo har bygget opp en egen akvakulturavdeling, både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Tidligere i år ble denne satsingen skilt ut som egen divisjon og sidestilt med divisjonene marine og offshore.

God mottakelse

– Våre pumpesystemer til akvakulturnæringen har fått en fantastisk mottakelse. Det har åpenbart vært er stort behov for en solid industriell aktør som kan utvikle nye løsninger i tett samarbeid med næringen. Samtidig er det et stort behov for å gjøre bransjen mer effektiv og miljøvennlig, uttalte Oddbjørn Jacobsen i forbindelse med omorganiseringen.

Jakobsen leder akvakulturdivisjonen i Framo. I 2021 ble selskapet medeier i Stadion Laks sammen med Linga Laks.

Sammen skal de utvikle Stadionbassenget, et lukket flytende produksjonsanlegg som er planlagt å stå ferdig i 2023.

Framo leverer sugeankere for vindmøller til havs.Foto: Framo

Havvindkontrakt

Framo har også tatt steget inn i havvindindustrien, gjennom produksjon av sugeankere for vindmøller til havs.

Selskapet har allerede sikret seg kontrakt på Skottlands største havvindpark Seagreen, som ferdig utbygd vil omfatte 114 turbiner med en kapasitet på 1075 MW. Dette er nok til å forsyne 1,3 millioner husholdninger med strøm.

Flere selskaper

I tillegg til den norske aktiviteten og norske leveranser til utlandet, har Framo aktivitet i åtte land verden over. Norske Framo Services, et datterselskap i gruppen, hadde i 2021 en omsetning på rundt 850 millioner og et driftsresultat på 73,5 millioner kroner.

Datterselskapene Framo Flatøy AS, Framo Fusa og Framo Holsnøy bidro samme år med nærmere tre milliarder kroner i samlet omsetning og et samlet driftsresultat på 756 millioner kroner.

(Copyright)
Publisert 31. March 2023, kl. 03.30Oppdatert 31. March 2023, kl. 08.20