Nedgang i NIS-registrerte skip i år – flere har flagget ut

Etter toppnoteringen i 2022, er utviklingen negativ for antall registreringer i Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS i år.

Avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas i Skipsregisteret.
Avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas i Skipsregisteret.Foto: Sjøfartsdirektoratet

Det norske flagget har de siste årene styrket posisjon til havs, ettersom stadig flere skip seiler med norsk flagg.

Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS, har siden 2014 hatt jevn økning i antall registrerte skip. De siste fem årene har nærmere 200 skip flagget hjem.

Ved årsskifte var antallet 735 registrerte skip.

– Vi ser spent mot fremtiden og flåtens utvikling i løpet av året. Vi ønsker å være den foretrukne maritime administrasjonen for rederiene og at flest mulig fartøy er registrert i «The Quality Flag», sier avdelingsdirektør i Skipsregisteret, Elisabeth Hvaal Lingaas.

Registrerte skip

Antall registrerte skip har siden gått ned, og etter årets to første måneder er det total antallet 723 stykker.

Nedgangen skyldes at 18 skip har flagget ut - to av de 18 er overført til NOS-registeret.

Det er i samme periode syv registrerte skip.

Lingaas påpeker at de generelle rammevilkårene og politisk stabilitet for den maritime næringen, er avgjørende for valg av flagg, og vil alltid påvirke flåten.

Rekordåret

2022 blir dermed, inntil videre å regne som et rekordår, med 735 registrerte skip.

– Vi er veldig glade for at NIS-flåten gikk i pluss i fjor. Det er det overordnede målet at Sjøfartsdirektoratet skal være den foretrukne maritime administrasjon, og at flåten skal øke, sier Lingaas og legger til:

– Jo større flåte, dess større påvirkning har vi i internasjonale fora. Og så er vi jo en sjøfartsnasjon, med stolte, lange tradisjoner og en sterk maritim klynge, sier hun.

Kystens Næringsliv har lansert nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert på viktige nyheter og hendelser fra maritime næring ved å melde deg på nyhetsbrev fra Kystens Næringsliv.
Trykk her for påmelding

Blant annet flagget rederiet Wallenius Wilhelmsen hjem ti skip, fra Singapore til Norge.

Det er første gang i moderne tid at shipping- og logistikk-giganten flagger hjem seilende skip.

Wallenius Wilhelmsen har totalt 126 skip i sin flåte. Nå seiler 16 av skipene med et norsk flagg i hekken.

PGS flagger hjem

Selv om det har vært overvekt av slettinger fra registeret gjennom årets to første måneder, skal det være flere pågående prosesser for å flagge hjem.

I Rederiforbundets medlemsundersøkelse fra 2022, vurderte rederiene å flagge hjem 49 skip til enten NOR- eller NIS-registeret.

Blant annet er seismikkselskapet PGS på gang med å flagge hjem selskapets syv operative Ramform-fartøy.

Seismikkselskapet PGS, holder på å flagge hjem selskapets syv operative Ramform-fartøy.Foto: PGS

– Vi er et norsk selskap, og vi ønsker å være norske, sier Walter Hafslo Qvam, styreleder i PGS.

Qvam formidler at selskapet har regnet på gunstigheten av å være norskregistrert, uten å finne noen konkurranseulemper.

– Det er jo sånn i livets sammenhenger, om du driver bedrift eller er privatperson, at om et alternativ blir dyrere, så vil du tenke deg om to ganger. Her var dette et lett regnestykke, sier han.

– Vi er et norsk selskap, og vi ønsker å være norske, sier Walter Hafslo Qvam, styreleder i PGS.Foto: Gunnar Lier

Styrelederen gir stor honnør til den norske maritim klynge.

– Den norske maritime klyngen er unik, og hevder seg fordi det jobbes sammen om alt fra norske sjøfolk til banker, verft, utstyrsselskap, forskning, og klasseselskap, sier Qvam.

Nøkkeltall PGS ASA (tall i millioner dollar)
2021 2020 Endring
Inntekter 704,0 512,0 37,5%
Driftsresultat -66,0 -188,0 -
Resultat før skatt -164,0 -306,0 -
Årsresultat -179,0 -321,0 -
Driftsmargin - - -
Egenkapital 245,0 396,0 -38,1%
Totalbalanse 1793,0 2094,0 -14,4%
Langsiktig gjeld 1083,0 178,0 508,4%

Han understreker at han ikke bare uttaler seg som styreleder i PGS, men også som næringslivsmann.

Qvam tror likevel ikke at alle rederi nødvendigvis må flagge hjem, for at klyngen skal fortsette å utvikle seg.

– Det vi trenger er miks av eierskap, med relasjoner og bred kunnskap, sier Qvam.

Signaleffekt

Den at den norske maritime klynge, består av verdensledende kompetanse- og forskningsmiljøer, og det nevnes ofte årsak til at flere flagger hjem.

Konsernsjef Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen, flagger flere skip hjem til Norge.Foto: Per Thrana
Konsernsjef Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen, uttalte i januar at det var en hovedgrunn for rederiets flaggstat-bytte:

– Det å ha skipene under norsk flagg gir store nasjonale ringvirkninger, og norsk flagg sikrer kompetanse både om bord og på land.

– Det er veldig gledelig at flere rederier har meldt at de ønsker å flagge skipene «hjem» også i 2023. Wallenius Wilhelmsen har gjort det offentlig, og det er et viktig signal også til resten av næringen, sier Lingaas i Skipsregisteret.

Bergen på topp

Fra 2015 til utgangen av 2022 har tallet på NIS-fartøy steget over 40 prosent, fra 522 til 735. De to siste årene er nettotilveksten på 47 fartøyer.

Ikke siden 2003 har Norsk Internasjonalt Skipsregister hatt så mange registrerte fartøy som nå.Foto: Wilson

Bergensrederiet Wilson har flagget hjem hele 18 skip de siste årene.

Rederiet startet prosessen i 2019 med fire skip, og siden har det ene Wilson-skipet etter det andre fått norsk flagg i hekken, går det frem av en artikkel på Sjøfartsdirektoratets nettside.

– For et norsk rederi med hovedkontor i Bergen er det naturligvis å foretrekke at vi kan seile med norsk flagg og hjemmehavn i byen mellom de syv fjell, sa driftsdirektør i Wilson Ship Management, Thorbjørn Dalsøren.

Konsernsjef Pierroberto Folgiero, for det italienske verftet Fincantieri, sammen med Torstein Hagen, styreleder i Viking, på et av de nye cruiseskipene verftet bygger for Viking.Foto: Fincantieri

Cruisereder Torstein Hagen, valgte norsk flagg og Bergen som registrerings-havn til flere av selskapets nye luksusskip.

Cruise-gründeren, som har bygget opp Viking River Cruises, Viking Cruises og Viking Expedition Cruises, kontrollerer en flåte på om lag 100 skip, medregnet nybygg, ifølge Finansavisen.
Misje-gruppen i Bergen, et kjent navn i segmentet for mindre tørrlastskip, er i gang med et større flåtefornyelsesprogram. Det første av seks søsterskip, «Misje Vita» ble i høst NIS-registrert, og døpt på bryggen i Bergen.
(Copyright)
Publisert 24. February 2023, kl. 04.38Oppdatert 26. February 2023, kl. 03.14