NHO frykter at Norge er i ferd med å bli akterutseilt på grønn industribygging

– Norge står i fare for å gå glipp av store muligheter for grønn verdiskaping fordi vi mangler både kunnskap og kompetanse. Det kan være snakk om mer enn 100.000 nye jobber fram mot 2030.

Oslo 20210511. Adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO.
Oslo 20210511. Adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO.Foto: Lise Åserud / NTB

Det sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til egne nettsidernetter at det nå er publisert en ny rapport fra Oslo Econmics, gjort på vegne av LO og NHO. Konklusjonen som trekkes i lys av rapporten er denne:

Vi slåss om de samme ressursene, men Europa rykker fra i grønn industribygging.

Kritisk på kysten

Norge står nemlig overfor store utfordringer knyttet til kunnskap og kompetanse om vi skal lykkes i det grønne og digitale skiftet. Rapporten viser at kunnskap og kompetanse er sentrale faktorer for å lykkes med den doble omstillingen.

– Uten en målrettet og strategisk satsing på utdanning og forskning vil den grønne omstillingen medføre kamp om ressurser i Norge. Det kan svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping. Vi snakker om å bygge en helt ny grønn industri, det betyr den største industribyggingen og satsingen på en generasjon, sier Almlid.

Kystens Næringsliv har tidligere skrevet om at sentrale aktører i næringslivet langs kysten roper varsku om bemanningskrise og ser mørkt på muligheten for å fylle fremtidige stillinger knyttet til grønn omstilling.

Dette trengs

Rapporten tar for seg åtte verdikjeder som er sentrale for det grønne og det digitale skiftet. Det er fire nye verdikjeder – havvind, batteri, hydrogen, og karbonfangst og -lagring. I tillegg kommer fire etablerte verdikjeder som er under omstilling, eller som vil ha viktige roller inn i andre verdikjeder – maritim sektor, skog, kraftsystem og bærekraftige bygg.

Dette vil ytterligere forsterke behovet for allerede knappe ressurser. I tre ulike scenarioer for utvikling av de grønne verdikjedene frem mot 2030 anslår rapporten et behov for henholdsvis 13.000 (lavscenario), 64.000 (mellomscenario) og 115.000 (høyscenario) sysselsatte i 2030. De utvalgte yrkesgruppene består av 50 prosent er håndverksyrker og operatører, 40 prosent ingeniører og arbeidsledere og 10 prosent sivilingeniører og IKT-utviklere.

– For de nye verdikjedene er det dessuten et særlig stort behov for tekniske fagarbeidere og fagskoleutdannede ingeniører som kan drifte og utvikle nye prosesser og maskiner. I etableringsfasen vil det også være et betydelig behov for arbeidskraft innenfor bygg og anlegg, sier Almlid.

LO og NHO inviterer derfor regjeringen og representanter for ulike utdanningsnivåer og virkemidler til dialog om hvordan problemene kan løses i fellesskap. De foreslår at det blir satt ned en høynivågruppe mellom partene i arbeidslivet, relevante departementer og samfunnsaktører for å finne effektive og raske løsninger

(Copyright)
Publisert 17. November 2022, kl. 04.33Oppdatert 17. November 2022, kl. 04.33