Norsk selskap måtte sende ekstraregning på over 100 millioner til utlandet. Advokater advarer leverandører mot fallgruver på havvind.

Det voksende havvindmarkedet har ennå ikke fått momsfritaket leverandørindustrien er vant til fra olje- og gass.

Silje-Marie W. Lønning, senioradvokat i Deloitte Advokatfirma AS.
Silje-Marie W. Lønning, senioradvokat i Deloitte Advokatfirma AS.Foto: Stig Erik Elliott

– Vi har allerede hatt et tilfelle der et norsk selskap måtte sende ekstraregning i 100-millionersklassen til en utenlandsk leverandør, sier senioradvokat Silje-Marie W. Lønning til Kystens Næringsliv.

Konsulentselskapet går nå ut med flere obs-varsler til norske leverandører som vil sikre seg en bit av det voksende havvindmarkedet.

Ikke momsfritak

Eksempelet med den gigantiske ekstraregningen viser hva som kan gå galt når leverandører som er vant til å operere innenfor olje og gass plutselig beveger seg over i et nytt forretningsområde.

For: Mens det stort sett er momsfritak for varer og tjenester til bruk i petroleumsvirksomheten, eksisterer ikke et slikt fritak foreløpig for havvindsektoren.

– Vi har spilt inn til departementet at dette bør endres, og har foreløpig fått til svar at finansministeren skal se på regelverket, sier direktør og advokat Endre Hovden Betanzo i Deloitte Advokatfirma AS.

– Søk om forhåndsregistrering

Å måtte sende ekstraregning på sekssifret millionbeløp til utenlandske kunder fordi man ikke har satt seg inn i regelverket, skaper både et økonomisk problem på kort sikt og en potensielt ødelagt kunderelasjon på lengre sikt.

Et annen forhold som det er verdt å bite seg merke i, er at det i utgangspunktet ikke er åpnet for forhåndsregistrering av moms for nystartede selskaper som skal satse på havvind.

Det betyr at man, selv om man har betydelige prosjekterings- og utviklingskostnader lenge før inntektsstrømmen kommer, ikke uten videre kan løfte av momsen og dermed avhjelpe likviditeten.

– Vi har hjulpet blant annet Norsea, som skal utvikle et areal for fremtidig sammenstilling av havvindturbiner, med forhåndsregistrering. Men det må søkes, understreker Hovden Betanzo.

Økt risiko

Til tross for at nye selskaper må søke om forhåndsregistrering, anbefaler Lønning norske leverandører om å legge havvindsatsingen i egne selskaper – ikke bare opprette virksomhetsområde i eksisterende selskap.

Dette skyldes blant annet utviklingen som har vært på kontrakter i forbindelse med havvind.

– Rapporter trekker frem at en større del av risikoen faller på leverandører sammenlignet med det som har vært vanlig i olje- og gassbransjen. Dette gjelder blant annet i forhold til ytelse. I tillegg vil også risikofordeling leverandører imellom kunne bli en utfordring, sier Lønning.

Samarbeid i egne selskaper

Hun oppfordrer derfor leverandører til å søke sammen og danne nye, felles selskaper når de skal ta markedsandeler på havvind.

Å ha færre selskaper involvert i forsyningskjeden kan forenkle hverdagen og bedre kostnadsnivået i en marginpresset havvindbransje.

– Dessuten vil det jo åpne seg nye muligheter for samarbeid og utvikling når leverandører går sammen i egne selskaper, mener Lønning.

(Copyright)
Publisert 13. April 2023, kl. 03.31Oppdatert 13. April 2023, kl. 05.18