– Norske verft har nå bedre muligheter enn på lenge til å fylle på med kontrakter fra utlandet, sier finansdirektør i Myklebust verft, Leiv Sindre Muren.

Gradvis ser Myklebust, og andre verft langs kysten, en større etterspørsel etter oppdrag.

Et unikt vindu

Plutselig har den store, internasjonale verftsspotlighten zoomet seg inn på norskekysten igjen.

– Små og store verft langs norskekysten er mer attraktive. Svak kronekurs har åpnet et vindu til utenlandske redere vi ikke har sett på mange år, sier finansdirektøren hos Myklebust verft, som nevner at de har vært i dialog med flere utenlandske redere, men ingen kontrakter er landet enda.

Fikk avtale med skotter

Hos Westcon Yards har de allerede fått napp hos en utenlandsk reder.

Administrerende direktør Øystein Matre ser at norsk kvalitet er ettertraktet når prisforskjellene ikke er for store.

- Vi var veldig glad for at vi fikk oppdraget med å levere en tråler til Quantus rederiet i Skottland i forrige uke. Generelt har vi merket noe økt oppmerksomhet både fra utenlandske og norske redere, dels økt vilje til å bygge nytt i noen segmenter men også forventing om at kronen hjelper oss i konkurransen akkurat nå.

Westcon-sjefen sier at det er gledelig at norske verft er konkurransedyktig innaskjærs, og for dem som kommer fra utlandet og vil bygge skip i Norge.

Men han legger til at ting kan bli bedre:

- Det er tøff konkurranse og marginen er fortsatt små. Myndighetene har i så måte en jobb med tiltak for å bøte på de sære tiltakene norske verft må forholde seg til når vi skal konkurrere med resten av verden og ved offentlige anskaffelser i Norge.

Bank ser samme trenden

Myklebust Verft og Westcon får støtte av blant annet lederen for DNB-kontoret på Sunnmøre, Bernt Skjong, som ser samme trenden i markedet.

– At utenlandske redere nå tar kontakt med norske verft, er naturlig grunnet svak norsk valuta. Samtidig har denne etterspørselen fra utlandet gått litt under radaren her hjemme. Utenlandske redere har brukt norske verft tidligere, men nå har vi en topp vi ikke har sett på mange år, sier Skjong.

Både DNB-sjefen på Sunnmøre, og finansdirektøren hos Myklebust Verft ser at situasjonen fort kan snu.

– For Myklebust Verft handler det nå om å posisjonere seg i månedene framover. Det kan ligge til rette for at en større del av ordreboken inkluderer utenlandske redere som bidrar med en større del av inntektene framover, sier Muren.

– Hvor stor del av inntektene tror dere vil komme fra utenlandske redere i månedene framover?

– Det er vanskelig å svare på. Kontraktsforhandlinger tar tid. Vi håper også på en økt etterspørsel fra norske redere innen modifikasjonsoppdrag. Men det som er klart er at det er veldig gledelig at vi får oppmerksomhet fra utlandet, sier Muren.

Elsker oppmerksomhet

Hos Maritimt Forum Nordvest, sitter daglig leder Elise Fiske. Hun tror også utenlandske redere kikker mot Norge, men samtidig registrerer hun at norske redere også har kommet på banen igjen.

Daglig leder Elise Fiske hos Maritimt Forum synes at det er gledelig at norske og utenlandske redere nå konkurrerer om oppmerksomheten til norske verft. Foto: Maritimt Forum

– Summen av uro i Europa bidrar til mer oppmerksomhet for norske verft. Krigen i Ukraina, økende grad av proteksjonisme og generelt politisk uro har medført større interesse blant de norske rederiene.

- Men kronekursen, omdømmet til norske verft (pålitelighet på levering og gjennomføring), samt offensive norske verft som har vært mye frampå med nye løsninger, kan kanskje gi utslag i generelt litt mer oppmerksomhet? spør Fiske.