Peak og Grieg satser på grønne shippingprosjekter

Gjennom nystartede Skarv Shipping Solutions satser Peak Group og Grieg Edge på grønne shippingprosjekter og har alt planlagt fire skip.

– Den beste energien er den du ikke bruker, sier daglig leder Jan Øivind Svardal i Skarv.
– Den beste energien er den du ikke bruker, sier daglig leder Jan Øivind Svardal i Skarv.Foto: Katrine Mjelde

Etter at Grieg Edge og Peak Group møtte hverandre stadig som konkurrenter i anbudsprosesser, fant de to Bergenbaserte selskapene sammen og etablerte selskapet Skarv Shipping Solutions.

Med Skarv satses det på grønne shippingprosjekter med hensikt å redusere energiforbruk og utslipp av CO2.

– Vi ønsker å tilby noe som andre i markedet kan ha glede av å koble seg på, og utvikle løsninger som bistår det grønne skiftet, sier daglig leder i det nyetablerte selskapet, Jan Øivind Svardal.

Optimalisere skipslogistikken, nullutslipps-fuel er stikkord her, men ikke minst – bruke minst mulig energi gjennom hele prosessen.

– Den beste energien er den du ikke bruker, sier Svardal.

Fire grønne skip

Skarv er nå involvert i flere anbudsprosesser, men jobber også med utvikling av spesialtonnasje for egen bruk og spesielt rettet inn mot transport av komponenter til Onshore- og Offshore Wind prosjekter.

– Vi tar sikte på å kunne starte utvikling og bygging av inntil fire bulkskip for transport i Norge og Nord-Europa om ikke lang tid, sier Svardal.

Det vil tilsi en totalinvestering på mellom 800 millioner og 1,2 milliarder kroner.

Skarv Shipping Solutions tilbyr å bygge og drifte nullutslipp små-bulkers for andre norske eiere. Illustrasjonen viser ett design for Skarv Shipping Solutions av skipsdesignere Naval Dynamics for et stykkgodsskip med flere drivstoff.Foto: Naval Dynamics

Skarv tar sikt på Enova-støtte for å sikre realisering av flere grønne shippingprosjekter.

– Vi er i en overgangsfase akkurat nå, der ingen vet med sikkerhet hvilke drivstoff som blir dominerende fremover. Samtidig er det vanskelig å garantere tilgang til grønne drivstoff til en akseptabel pris. Derfor satser vi på skip med motorer som kan håndtere flere drivstofftyper for fremtiden, såkalt multifuel. Men disse vil likevel være nullutslippsløsninger fra dag én, sier Svardal.

Behov for flåtefornying

Nitti prosent av alt gods som fraktes mellom Norge og utlandet og halvparten av innenriks godstransport foregår med skip. Det aller meste av dette er bulklast som fraktes av rundt 2.700 unike skip eid av 2.000 rederier.

– Det betyr at det er mange små rederier som opererer i dette markedet – og svært mange av dem har begrensede ressurser til å gjennomføre de tiltakene som trengs for å få til en grønn omstilling av driften, sier Svardal i Skarv.

– Vi har flere kunder som er veldig opptatt av å ta del i det grønne skiftet og gjennom Skarv kan vi nå tilby kompetanse, innovasjon og kvalitet som kan hjelpe både oss selv og våre partnere til å nå det målet og være en del av det grønne skiftet som ligger foran oss, sier administrerende direktør i Peak Group, Jan-Petter Slethaug.Foto: Peak Group

Han påpeker at mange lasteeiere ønsker å kutte CO2-utslippene fra sin varetransport samtidig som det er et underliggende behov for å fornye en aldrende flåte i Short Sea segmentet.

– Vi ser også at mange transportselskaper og rederier er usikre på hvordan de skal få det til. Det er her Skarv Shipping Solutions skal hjelpe med å finne robuste løsninger tilpasset markedet og operasjon, sier Svardal.

Investerer i bærekraft

Grieg Edge er Grieg gruppens dedikerte innovasjonsselskap, og utvikler løsninger innen energi og infrastruktur, havvind og short sea. I tillegg investerer selskapet i gründerbedrifter innen bærekraftige løsninger for maritim sektor.

– Vi tror mye av utviklingen innen nye fremdriftsmodeller i shipping vil skje i mindre skip langs kysten samt i Nord Europa og Middelhavet. I Peak Group har vi funnet en partner med tung kompetanse på det området. Vi tror vår erfaring i Grieg innen skipsteknologi, deep-sea shipping og logistikk samt utviklingen av nullutslippsskipet MS Green Ammonia og verdikjeden for ammoniakk i regi av Grieg Edge også vil ha stor verdi for Skarv, sier daglig leder i Grieg Edge, Nicolai Grieg.

Grieg Edge utvikler nullutslippsskipet MS Green Ammonia som er blitt DNV-godkjent.Foto: Grieg Edge

Foreløpig har Grieg Edge deltatt i rekke prosjekter, der flere handler om å produsere og distribuere grønn ammoniakk. Et av prosjektene er sammen Arendals Fossekompani i Sør-Norge, mens et annet er blant annet med Aker Clean Hydrogen i Nord-Norge.

I vår gikk Edge inn for å investere i grønt hydrogen gjennom å sikre seg ti prosent av aksjene i hydrogenselskapet GreenH.

GreenH jobber i dag med åtte forskjellige prosjekter, der tre av dem er kjent gjennom offentlige tilskuddsordninger, ifølge Finansavisen.

Det ene ligger i Bodø, der hydrogenet er tiltenkt både fergetrafikken og annen maritim virksomhet i området. De to andre ligger i henholdsvis Kristiansand og Kristiansund. Her er sluttbrukeren både maritim sektor og industrien.

(Copyright)
Publisert 17. November 2022, kl. 18.13Oppdatert 18. November 2022, kl. 09.44