Etter at Grieg Edge og Peak Group møtte hverandre stadig som konkurrenter i anbudsprosesser, fant de to Bergenbaserte selskapene sammen og etablerte selskapet Skarv Shipping Solutions.

Med Skarv satses det på grønne shippingprosjekter med hensikt å redusere energiforbruk og utslipp av CO2.

– Vi ønsker å tilby noe som andre i markedet kan ha glede av å koble seg på, og utvikle løsninger som bistår det grønne skiftet, sier daglig leder i det nyetablerte selskapet, Jan Øivind Svardal.

Skarv Shipping Solution
 • I regi av Skarv Shipping Solutions skal Peak Group og Grieg Edge hjelpe rederier og lasteeiere med å redusere sine utslipp av drivhusgasser og nå klimamålene.
 • Det legges vekt på tiltak for å kutte ned på energiforbruk og utslipp av CO2.
 • Peak Group eier og opererer en flåte på 25 short sea fartøy innen blant annet prosjektlast og bulk. Peak har også en rekke selskaper som leverer tjenester til både maritim industri og energi sektoren.
 • Grieg Edge arbeider med grønn omstilling i skipsfarten, blant annet knyttet til produksjon og distribusjon av grønn ammoniakk som drivstoff til skip.
 • Skarv vil hente ekspertise og ressurser fra begge selskapene, noe som skal sikre kompetanse innen logistikk, markedsføring, analyse, skipsdesign, grønn teknologi, kommersiell operasjon og drift av skip.
 • Selskapet er nå involvert i flere anbudsprosesser, men jobber også med utvikling av spesialtonnasje for egen bruk og spesielt rettet inn mot transport av komponenter til Onshore- og Offshore Wind prosjekter.
 • Skipsdesignselskapene Naval Dynamics i Oslo og LMG Marin i Bergen er engasjert for å bistå med forslag til skrogutforming og tekniske løsninger.
 • I fjor tjente Grieg Maritime Group 38 millioner dollar før skatt. Peak Group hadde et konsernresultat på 149 millioner kroner.

Optimalisere skipslogistikken, nullutslipps-fuel er stikkord her, men ikke minst – bruke minst mulig energi gjennom hele prosessen.

– Den beste energien er den du ikke bruker, sier Svardal.

Fire grønne skip

Skarv er nå involvert i flere anbudsprosesser, men jobber også med utvikling av spesialtonnasje for egen bruk og spesielt rettet inn mot transport av komponenter til Onshore- og Offshore Wind prosjekter.

– Vi tar sikte på å kunne starte utvikling og bygging av inntil fire bulkskip for transport i Norge og Nord-Europa om ikke lang tid, sier Svardal.

Det vil tilsi en totalinvestering på mellom 800 millioner og 1,2 milliarder kroner.

Skarv Shipping Solutions tilbyr å bygge og drifte nullutslipp små-bulkers for andre norske eiere. Illustrasjonen viser ett design for Skarv Shipping Solutions av skipsdesignere Naval Dynamics for et stykkgodsskip med flere drivstoff. Foto: Naval Dynamics

Skarv tar sikt på Enova-støtte for å sikre realisering av flere grønne shippingprosjekter.

– Vi er i en overgangsfase akkurat nå, der ingen vet med sikkerhet hvilke drivstoff som blir dominerende fremover. Samtidig er det vanskelig å garantere tilgang til grønne drivstoff til en akseptabel pris. Derfor satser vi på skip med motorer som kan håndtere flere drivstofftyper for fremtiden, såkalt multifuel. Men disse vil likevel være nullutslippsløsninger fra dag én, sier Svardal.

Behov for flåtefornying

Nitti prosent av alt gods som fraktes mellom Norge og utlandet og halvparten av innenriks godstransport foregår med skip. Det aller meste av dette er bulklast som fraktes av rundt 2.700 unike skip eid av 2.000 rederier.

– Det betyr at det er mange små rederier som opererer i dette markedet – og svært mange av dem har begrensede ressurser til å gjennomføre de tiltakene som trengs for å få til en grønn omstilling av driften, sier Svardal i Skarv.

– Vi har flere kunder som er veldig opptatt av å ta del i det grønne skiftet og gjennom Skarv kan vi nå tilby kompetanse, innovasjon og kvalitet som kan hjelpe både oss selv og våre partnere til å nå det målet og være en del av det grønne skiftet som ligger foran oss, sier administrerende direktør i Peak Group, Jan-Petter Slethaug. Foto: Peak Group

Han påpeker at mange lasteeiere ønsker å kutte CO2-utslippene fra sin varetransport samtidig som det er et underliggende behov for å fornye en aldrende flåte i Short Sea segmentet.

– Vi ser også at mange transportselskaper og rederier er usikre på hvordan de skal få det til. Det er her Skarv Shipping Solutions skal hjelpe med å finne robuste løsninger tilpasset markedet og operasjon, sier Svardal.

Investerer i bærekraft

Grieg Edge er Grieg gruppens dedikerte innovasjonsselskap, og utvikler løsninger innen energi og infrastruktur, havvind og short sea. I tillegg investerer selskapet i gründerbedrifter innen bærekraftige løsninger for maritim sektor.

– Vi tror mye av utviklingen innen nye fremdriftsmodeller i shipping vil skje i mindre skip langs kysten samt i Nord Europa og Middelhavet. I Peak Group har vi funnet en partner med tung kompetanse på det området. Vi tror vår erfaring i Grieg innen skipsteknologi, deep-sea shipping og logistikk samt utviklingen av nullutslippsskipet MS Green Ammonia og verdikjeden for ammoniakk i regi av Grieg Edge også vil ha stor verdi for Skarv, sier daglig leder i Grieg Edge, Nicolai Grieg.

Grieg Edge utvikler nullutslippsskipet MS Green Ammonia som er blitt DNV-godkjent. Foto: Grieg Edge

Foreløpig har Grieg Edge deltatt i rekke prosjekter, der flere handler om å produsere og distribuere grønn ammoniakk. Et av prosjektene er sammen Arendals Fossekompani i Sør-Norge, mens et annet er blant annet med Aker Clean Hydrogen i Nord-Norge.

I vår gikk Edge inn for å investere i grønt hydrogen gjennom å sikre seg ti prosent av aksjene i hydrogenselskapet GreenH.

Grieg Gruppen
 • Grieg Gruppen er et familieeid maritimt konsern med global virksomhet og med røtter fra 1884, da Joachim Grieg etablerte et skipsmeglerfirma i Bergen.
 • Ved Per Griegs avgang som konsernsjef i 1999, ble eierskap og styring i familiekonsernet videreført til barna Per Grieg jr. (født 1957), Elisabeth Grieg (født 1959), Camilla Grieg (født 1964) og Elna-Kathrine Grieg (født 1967), som hver for seg fikk like store andeler i morsselskapet Grieg Maturitas AS.
 • Grieg Gruppen består av om lag 42 forretningsvirksomheter tilknyttet shipping, logistikk, skipsmegling, management, finansielle investeringer og sjømat samt den veldedige stiftelsen Grieg Foundation.
 • Konsernet har om lag 1710 ansatte i åtte land verden over og eies med 75 prosent av Grieg Maturitas og 25 prosent av Grieg Foundation.
 • Grieg Gruppens omsetning i 2021 var på vel 6,7 milliarder kroner og overskuddet etter skatt var 1,23 milliarder kroner.
 • Grieg Maritime Group består av fire hovedvirksomheter; Grieg Green, Grieg Edge, Grieg Star og skipseiervirksomheter som inkluderer Grieg Shipowning og G2 Ocean.
 • Hovedkvarter ligger i Bergen, mens finans- og jusavdelingen befinner seg i Oslo.
 • Grieg-flåten teller i underkant av 30 skip som inngår i pool-selskapet G2 Ocean, som teller over 100 spesialskip av typen spesialbulkskip.
Kilde: snl.no

GreenH jobber i dag med åtte forskjellige prosjekter, der tre av dem er kjent gjennom offentlige tilskuddsordninger, ifølge Finansavisen.

Det ene ligger i Bodø, der hydrogenet er tiltenkt både fergetrafikken og annen maritim virksomhet i området. De to andre ligger i henholdsvis Kristiansand og Kristiansund. Her er sluttbrukeren både maritim sektor og industrien.