Rapport viser at norsk havvind vil bli hjemsøkt av krise i hele leverandørkjeden

Samtidig som Norge planlegger kraftig utbygging i Nordsjøen, forventes det stort underskudd på råvarer, komponenter og fartøy.

Norske havvindutbyggere må takle både råvaremangel og økende kostnadsnivå.
Norske havvindutbyggere må takle både råvaremangel og økende kostnadsnivå.Foto: Jannicke Nilsen

Det går frem av den ferske rapporten «State of the European Wind Energy Supply Chain», som er utarbeidet av Rystad Energy og interesseorganisasjonen WindEurope.

Mangler mye

For: Mens Norge håper å ha bygd ut 30 GW kapasitet innen 2040 og ha to havvindparker i drift rundt 2030, er de samlede, europeiske ambisjonen langt større.

EUs medlemsland har som mål at klimagassutslippet innen 2030 skal reduseres med 55 prosent sammenlignet med 1990-nivået. Da må det, etter WindEuropes beregninger, bygges ut 440 GW europeisk havvindkapasitet de neste sju årene.

Rapporten trekker frem kostnadsøkning gjennom inflasjon, mangel på råvarer og mangel på sentrale komponenter som problemområder for å nå dette målet.

Kostnadsøkning for utbyggere

– Vi har allerede sett at leverandører øker prisene. Denne utviklingen regner vi med vil fortsette det neste året. Kostnadspresset vil bli lagt over på utbyggere, deretter på forbrukere. Dette vil skape behov for ytterligere støtte fra europeiske beslutningstakere, sa Victor Signes, fornybaranalytiker i Rystad Energy, da rapporten nylig ble presentert på et webinar.

Equinor er blant utbyggerne som allerede har merket at både kapasiteten og kostnadsnivået i leverandørkjeden er utfordrende. I USA har selskapet presentert en investeringspakke på opp mot 2,5 milliarder kroner rettet mot leverandørindustrien.

Magnus F. Eidsvold, mediatalsperson for fornybar, markedsføring og midtstrøm i Equinor, har tidligere uttalt at infrastruktur og leverandørkjede er noe av det selskapet vil se grundigere på når de nå jobber med søknadene om lisens på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Equinor merker presset

– På samme måte som andre utbyggere ser vi at det er utfordringer knyttet til kapasitet og kostnader i leverandørkjeden. Dette er noe vi må løse sammen med leverandørene, sier Eidsvold.

Situasjonen har allerede fått synlige konsekvenser. Mens 2027 tidligere var skissert som ønsket driftsstart for Trollvind, er Equinor nå klar på at dette ikke lenger er realistisk.

Selskapet kan ikke si noe konkret om når havvindprosjektet eventuelt vil komme i drift.

– Vi har jobbet med ideen og modnet prosjektet siden lanseringen i fjor. Vi er nå kommet dit at vi ser at den tidslinjen vi indikerte i fjor, ikke lenger er gjennomførbar, uttalte Frantzen Eidsvold nylig til TU.

Equinor påpeker at de ikke har lagt vekk prosjektet, men at de nå vil bruke tid på å jobbe ytterligere med det og kommer frem til en ny vei for Trollvind.

Råvaremangel

I tillegg til kostnadsnivået trekker rapporten fra Rystad Energy og WindEurope mangelen på råvarer og komponenter som en betydelig utfordring for den europeiske havvindutbyggingen.

– Vi ser kobber, sjeldne jordmineraler, nikkel, glassfiber og silikon som de største risikofaktorene for den europeiske utbyggingen, sa Alexander Dobrowen Fløtre, direktør og produktsjef for havvind i Rystad Energy under webinaret.

Europa er fullstendig avhengig av Kina for tilgang på en del sjeldne jordmineraler til havvindutbygging, og Kina har lansert storstilte ambisjoner for egen utbygging.

Mest kritisk for havvind

Mangel på sentrale komponenter vil ifølge rapporten bli synlig allerede i 2024/2025. Produksjonen av turbiner og flytende fundamenter må skaleres opp betydelig.

Det forventes også mangel på installasjonsfartøy.

– De ambisiøse målene for havvindkapasitet krever en styrkning av så godt som hele den europeiske leverandørkjeden på vindkraft. Vår analyse viser at situasjonen er mest kritisk på havvind, heter det i rapporten.

Bare én søker

For en drøy måned siden gikk fristen for å søke lisens på en 884 MW havvindpark utenfor Rode Island ut. Ved fristens utløp viste det seg at Ørsted og Eversource var det eneste utbyggerkonsortiet som hadde søkt lisens.

– Vi hadde håpet på interesse fra flere utbyggere, uttalte Dave Bonenberger, direktør i Rhode Island Energy, til Offshorewind Biz.

Spørsmålet nå er om utfordringene som skisseres i rapporten fra Rystad Energy og WindEurope også kan få konsekvenser for tempoet og progresjonen i den norske havvindutbyggingen.

(Copyright)
Publisert 24. April 2023, kl. 08.27Oppdatert 24. April 2023, kl. 09.37