– Dette er resultatet av noen gode sjumilssteg, veldig gledelig, sier Sindre Matre til Kystens Næringsliv.

Han er deleier og administrerende direktør i bulkrederiet Arriva Shipping og har akkurat lagt frem tidenes beste årsresultat for det 50 år gamle rederiet.

I eiergruppen, og gjennom ulike holdingselskap, er det Jarle Matre som er hovedeieren i selskapet. Totalt eier hans Arriva Holding 77 prosent, med fetter Sindre på 10 prosent gjennom RSL Holding.

Eierkvartetten suppleres av Bjørn Ødegård og Harald Grimm på henholdsvis åtte og fem prosent.

Sindre Matre er administrerende direktør i Arriva Shipping. Foto: Arriva

Gode tider

2022-resultatet viser det samme som for store deler av tørrlastbransjen: gode tider etter magre år.

Omsetningen gikk opp nesten 170 millioner kroner fra 2021 til 202, med et årsresultat på gode 51,5 millioner kroner. Resultatet er opp 18 millioner kroner.

– Det har i det hele tatt vært mye som peker seg ut i positiv retning, både i markedet, i verdivurdering og gjennom rateøkning. I fjor kjøpte vi i tillegg det aller første nye fartøyet, etter 50 år i bransjen. Dåpen er i mai, sier Matre.

Salget av et eldre fartøy, MS «Norsund», bidro også med mellom 16 og 17 millioner til bunnlinjen. Både seilingsdøgn og høyere rater ga rom for en økning i utbytte for eierne.

– Tingsutbytte tas ut også for å ta ned fordringer og gjeld mellom selskapene. Samtidig har vi gått fra en ikke så supersolid posisjon for ti år siden, til en solid økning i omsetning. Utbytte er naturlig, men det er viktigere å investere for vekst, bærekraft og miljø, forklarer Matre.

Totalt tre millioner kroner gikk til utbytte, mot to millioner året før.

Destinasjon Nord-Europa

Arriva Shipping seiler, slik navnet vitner om, ikke primært langs norskekysten. Årsberetningen forteller om totalt 1051 destinasjoner fordelt på 15 ulike land, hovedsakelig Nord-Europa.

Lasten omfatter blant annet tømmer, koks, gips, salt, mineraler og ulike betongprodukter. Rederiet har i dag hovedkontor Ølensvåg og avdelingskontor i Stavanger og Gdansk i Polen.

En heller utrygg samtid og økonomisk verdensbilde har så langt talt til regnskapets fordel. Stikkord er differansekontrakter mellom vareeier og rederi.

– I likhet med store deler av bransjen har vi klausuler der vi deler risiko på oljeprisen. Avtalene går begge veier, og svingningene ut fra basispris har denne gangen gått i vår favør. En drøy halvpart av omsetningsøkningen vår skyldes kompensering for bunkers, sier Matre.

Arriva Shipping sin «Norheim». Foto: Arriva

Matre forteller om «gode og kjekke kunder» som står skulder ved skulder i en bransje der svingninger i kronekurs og bunkers ellers ville hatt dramatiske konsekvenser for frakttilbudet.

Sunn konkurranse

Matre fremhever også sunn konkurranse i markedet på shortsea bulk.

– På tørrbulk er vi blant de største, og vi står oss godt internasjonalt.

Invasjonskrigen i Ukraina og internasjonale sanksjoner har heller ikke påvirket i negativ grad. Arriva Shipping har tradisjonelt kun hatt sjeldne anløp til russiske havner, og ingen anløp etter at krigen brøt ut.

– Utfordringene for oss har vært på mannskapsbytte. Vi har hatt både russere og ukrainere om bord, og det som har vært av problemer har vært i forbindelse med visum og innreise. Mange ukrainere har også reist hjem for å bidra der, sier Matre.

Arriva Shipping er et familierederi som ble grunnlagt av Johannes Matre i 1972, og 2022 var derfor et jubileumsår for bedriften.

I dag sysselsetter rederiet 180 ansatte, med 162 sjøfolk fordelt på ni selvlossende fartøy i egen flåte, i tillegg til rundt seks innleide skip.

Arriva Shipping sitt nyeste fartøy, «Nor Viking». Foto: Arriva

Det første nybygget

Det nye fartøyet, «Nor Viking» på 8500 tonn, har effektivt trukket ned snittalderen i egen flåte, som normalt ligger på rundt 18 år. Fartøyet ble bygget ved et kinesisk verft.

– Vi har vanligvis en gradvis flåtefornyelse, der vi selger ut de eldste fartøyene og går i andrehåndsmarkedet etter nyere fartøy.

Det markedet er imidlertid i endring, forteller Matre, som forteller om en «nesten negativ» flåtefornyelse blant kolleger og konkurrenter i flåten.

– Der er snittalderen imellom 25 og 30 år. Det gjør at det er blitt vanskelig å få fatt i brukt tonnasje. I årene fremover har vi langt mer tro på å bygge nytt. Men vi må også investere i eksisterende flåte slik at vi reduserer karbonavtrykket.

Det vil i så fall skje med både lav- og nullutslipp i tankene. «Nor Viking» på 8500 tonn vil trolig få rundt 40 prosent utslippsreduksjon i papirene når testingen er ferdig. Fartøyet skulle egentlig stått ferdig i vinter, men dåpen er nå satt til siste halvdel av mai.

– Dette er et hybridfartøy med stor batteripakke. Det er del av våre høyst ambisiøse miljø- og klimamål, der vi ser på nybygg, ombygging og i tillegg er med i mange ulike miljø- og bærekraftsprosjekter.