Satser 1,5 milliarder kroner mer på havneutbygging, og har løst utfordringer med nytt samarbeid

Langsiktige planer handler ikke om de neste ti årene. For Karmsund havn handler det om det som kommer etter olje og etter havvind.

Illustrasjon over Haugesund Windport og Hydros fabrikkområde på Håvik. I bakgrunnen sees Haugesund Cargo Terminals, Husøy.
Illustrasjon over Haugesund Windport og Hydros fabrikkområde på Håvik. I bakgrunnen sees Haugesund Cargo Terminals, Husøy.Foto: Illustrasjon: Arqsix Foto: Karmsund Havn

– Markedet styrer, forteller Tommy Sandtorv.

Sandtorv er kommersiell direktør i Karmsund havn, og forteller til Kystens næringsliv at det interkommunale selskapet bygger og tilrettelegger infrastruktur for havneaktivitet – i takt med etterspørsel.

Nylig ga det seg utslag i et samarbeid mellom det nyetablerte datterselskapet Karmsund Wind og Hydro Karmøy.

Haavik og Husøy

Så mye som 500 mål av Hydro sitt fabrikkområde på Håvik i Haugesund kan bli sammenstillingsområde for havvindturbiner, for både faste og flytende installasjoner. Området ligger rett sør for Karmsund havn sin store gods- og konteinerhavn på Husøy.

For Hydro lokalt betyr samarbeidet både omstilling og en videre vei inn i havvindeventyret i Haugesund og på Haugalandet rundt. For Karmsund havn handler det om nok et areal som peker vei inn i fremtiden.

– På godshavnen på Husøy har vi investert en milliard kroner i utbygging de siste ti årene, og har planer om ytterligere 1,5 milliarder i investeringer de neste 10 årene.

Dette innebærer store utvidelser av godshavnen, et prosjekt som allerede er i gang med steinmasser fra Rogfast-prosjektet. Utvidelse av havnen og nye, store kailengder har vært planlagt lenge, og både mer cargo og ny havvindhavn ble nevnt da Kystens næringsliv snakket med Sandtorv i mai. Det var bare én hake. Kraftkablene og seilingshøyden til Hydro ble en utfordring.

Med ny sammenstillingshavn ved Hydros tomt Haavik noen steinkast lenger sør er det problemet langt på vei løst. Massene som skytes bort og planeres ut kan igjen bli fyllmasse til videre arealutvidelse.

- Hydrotomten på Haavik er ideell for prosjektaktiviteter som for eksempel sammenstilling av flytende havvindturbiner, og mobiliseringer for bunnfaste turbiner. I tillegg til dette ser en på andre aktiviteter som kan passe på området, forteller Sandtorv.

Det betyr hverken at havvindplanene for Husøy er glemt, eller at eksisterende bruk vil lide.

- Husøy kan bli en havn for mobilisering av fortøyningsutstyr som kjetting, ankere og så videre for flytende havvind. Ny aktivitet på Husøy vil ikke gå på bekostning av dagens bruk, lover den kommersielle direktøren.

Husøy ble bygget opp på 1990-tallet, rundt fiskeri og konteinervirksomhet. Det skal havnen fortsatt drive med.

Søker nye samarbeid

- Vi tenker langsiktig, 50 til 90 år frem. Det betyr at vi skal være kapabel til å legge til rette for andre næringer etter denne boomen.

Det er denne typen fleksibelt tankesett samarbeidspartneren i Hydro ser etter.

– Det som skjer i verden krever at vi søker og inngår konstellasjoner som vi vanligvis ikke ville gjort, sier Arne Martin Kjærland ved Hydro Karmøy.

Fabrikksjefen mener at nettopp denne typen samarbeid på tvers er riktig vei inn i det grønne skiftet. Om noe skal bli gjort.

– Fremfor alt legger denne typen samarbeid til rette for lokal vekst.

Karmsund havn opplever han som «fremoverlente og dyktige», og med god kontroll på bransjen.

– De har et strategisk overblikk, og leverer proffe og gjennomtenkte løsninger.

Noe tidshorisont har ikke Kjærland på hva som nå skal skje videre.

– Nå må vi først få satt prosjektorganisasjonen, og skrevet et MOU, et omforent memorandum.

Krever offentlige muskler

Tanker rundt havvind Karmsund havn hatt i flere år.

– Utfyllingen er allerede bestemt, og er del av vår plan for å gi de ulike konsortiene troverdige konsepter fra oss, samtidig som vi synliggjør for innbyggere at det er noe de får igjen for.

– Er folk positive til såpass omfattende utbygging, og utsikten til konstruksjoner på 200 til 300 meter?

– Det er klart at en har ulike synspunkter på dette, men jeg oppfatter at folk i hovedsak er positive.

– Hva trengs for å fasilitere for havvind?

– Først og fremst store arealer som er passende til denne næringen, samt vilje til å investere i slik infrastruktur.

Karmsund Havn IKS er eid av seks kommuner i regionen, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo. Sandtorv forteller at de opplever stor grad av positivitet fra eierne.

- Hovedfokuset for Karmsund Havn er å skape lokale ringvirkninger og langvarige arbeidsplasser i en ny grønn næring.

Karmsund havn er selvfinansierende, og mottar ikke støtte til sin egen drift fra hverken stat eller kommuner.

– Eierne våre har en klar strategi om å bruke arealer. Satsingen inn mot havvind er en unik mulighet. Griper vi ikke den, vil andre ta den.

Ansikt utad for Karmsund havn

Karmsund Wind ble etablert så sent som i mars i år, og markerte en tydelig vilje inn i havvindmarkedet.

– Karmsund Wind blir ansiktet utad når det skal investeres i nye havneområder.

Sandtorv har stor tro på at i utgangspunktet konkurrerende havner kan leve godt med hverandre, slik maritimt samarbeid er stikkord for resten av Haugesund og Haugalandets maritime klynge.

– For å kunne lykkes, må vi kunne ha et samarbeid på tvers av havnene. Alle trenger et marked som etterspør fasiliteter, samtidig som havnene kan hjelpe hverandre med å ta unna enkelte aktiviteter.

Det er det stor interesse for, sier Sandtorv.

– Det finnes knapt infrastruktur, og leverandørkjeden har utfordringer. Det er denne typen drivere som gjør at vi har vært i stand til å ha et samarbeid på tvers av landegrensene, som for eksempel på Hywind Scotland-prosjektet.

Karmsund havn er del i det internasjonale Now Ports 2-initiativet – New Offshore Wind Ports in the Nordics – som forener havneressurser på tvers av landegrensene mellom Norge, Sverige og Danmark.

I første omgang handler det om å skape en havn som fungerer for sammenstilling. I Danmark har de havnene som har lykkes gjort nettopp det, forteller Sandtorv. Der har leverandørene etablert seg blant annet med kraner.

Det er en forretningsidé Karmsund havn både følger, og vil inn i.

– Vi er kanskje litt sjenerte i Norge, men vi snakker med danske havner. De har land, vi har dyp.

(Copyright)
Publisert 12. July 2023, kl. 04.51Oppdatert 18. July 2023, kl. 07.40