Satser på ny fabrikk og dobling av antall ansatte etter å ha inngått avtale med havvindgigant

Gjennom avtalen med utbyggerkonsortiet Blåvinge vil Ålesund-bedriften Offshore & Trawl Supply gå fra produksjon på skreddersøm til store volumer for norske og internasjonale havvindprosjekter.

Offshore & Trawl Supply har fabrikk på Valderøy utenfor Ålesund.
Offshore & Trawl Supply har fabrikk på Valderøy utenfor Ålesund.Foto: Privat

– Vi er 26 ansatte i dag. Havvindsatsingen gjør at vi ser for oss ny fabrikk og 20 til 25 nye arbeidsplasser, sier daglig leder Stein Frode Bulling-Ness i Offshore & Trawl Supply (OTS) til Kystens Næringsliv.

Daglig leder Stein Frode Bulling-Ness i Offshore & Trawl Supply AS.Foto: Ocean Trawl & Supply AS

Avtalen med Blåvinge, partnerskapet som omfatter Hafslund, Fred. Olsen Seawind og Ørsted, har resultert i et nytt selskap som skal realisere planen om storskala tauproduksjon til forankringsløsninger for havvind.

Stor etterspørsel

Selv om nyheten om samarbeidsavtalen er rykende fersk, har Bulling-Ness og medarbeiderne i lengre tid jobbet strategisk med å få på beina en havvindssatsing.

Til nå har ikke dette vært et forretningsområde med særlig volum for bedriften.

– Vi har hatt noen leveranser, blant annet til slep for Hywind Tampen. De siste to–tre årene har vi hatt fokus på å bygge relasjoner til utbyggere som skal by på auksjonene for havvindutbygging, sier Bulling-Ness.

OTS er leverandør av høyteknologiske fibertau til olje- og gassindustrien og andre maritime bransjer. Mer for skreddersøm å regne sammenlignet med de nye planene, som Bulling-Ness uttrykker det.

Han mener en norsk satsing kan bidra til å løse noen av utfordringene på havvind. Fibertau brukes til forankring av flytende vindturbiner. Fleksibiliteten i tauet gjør at man kan redusere belastningen på forankringssystemet fra bølger og vind.

Stor etterspørsel

I dag er det kun en håndfull utenlandske leverandører som har kapasitet til å levere fibertau med dimensjoner som kreves for et flytende havvindprosjekt.

Dette kan skape kapasitetsutfordringer for den norske havvindindustrien.

– Alene har vi ikke mulighet til å bygge opp det volumet som skal til for å dekke etterspørselen fra det norske markedet og utenlandske markeder. Avtalen med Blåvinge gjøre dette mulig, sier Bulling-Ness.

Planen er å etablere en ny fabrikk i Ålesund-området med kapasitet på 2.000 tonn årlig ved oppstart, og mulighet for å skalere opp til 10.000 tonn.

– Vi ønsker å utvide i nærheten av der vi holder til i dag slik at vi kan dra veksler på den kompetansen vi har, sier Bulling-Ness.

– Gode forutsetninger

Også Blåvinge er entusiastisk med tanke på å få til en industrioppbygging basert på tau til fortøyning.

Tore Hordvik i Blåvinge.Foto: Privat

– Som utvikler er det absolutt en risiko når det finnes så få leverandører med kapasitet til å levere nødvendig fibertau til Utsira Nord. OTS har alle forutsetninger for å dekke et behov i markedet og ta en betydelig posisjon innen havvind, sier Tore Hordvik i Blåvinge.

– Vi er glade for å få OTS med på laget og vi vil bidra med kompetanse og erfaring som skal til for at selskapet lykkes med sine ambisjoner. Det vil komme hele den norske havvindindustrien til gode.

Må drive utviklingsarbeid

Avtalen med Blåvinge er med på å redusere investeringsrisikoen for OTS når de nå satser nytt. Men dette er ikke den eneste grunnen til at bedriften har valgt å inngå strategisk partnerskap.

Offshore & Trawl Supply er innstilt på å drive utviklingsarbeid for å ta markedsandeler på havvind.Foto: Offshore Trawl & Supply

Som leverandør til olje og gass samt andre maritime bransjer har Bulling-Ness og medarbeiderne tradisjon for å jobbe tett sammen med kunder for å utvikle produkter.

Dette er planen også i havvindsatsingen.

– Vi kan bidra med den kompetansen vi har. Samtidig er det mange uløste utfordringer knyttet til havvindutbyggingen, og vi trenger innspill fra aktører i denne industrien. Det får vi gjennom det nye samarbeidet. Vi har et stort utviklingsarbeid foran oss, sier Bulling-Ness.

(Copyright)
Publisert 16. August 2023, kl. 03.40Oppdatert 16. August 2023, kl. 10.06