Skipsdesignerne har mer enn doblet omsetningen. Nå ser de ned i dypet.

Breeze Ship Design er en av flere skipsdesignere på Stord. Deres spesielle konsept rettet mot CO₂-lagring vekker oppsikt, men ennå er det ikke der de største summene dras inn.

Breeze Ship Design har tegnet et konsept for direktepumping av CO₂, som del av en studie til forsknings- og utviklingsprosjekt på oppdrag fra Equinor. Skipskonseptet er ett av flere Equinor vurderer.
Breeze Ship Design har tegnet et konsept for direktepumping av CO₂, som del av en studie til forsknings- og utviklingsprosjekt på oppdrag fra Equinor. Skipskonseptet er ett av flere Equinor vurderer.Foto: Breeze

– Skipsdesignere blir ofte vurdert ut fra hvor mange fartøy de har stått bak, sier Ove Wilhelmsen til Kystens Næringsliv.

Med over 4000 design i porteføljen allerede ved oppstarten må Breeze Ship Design sies å ha hatt en flying start etter etableringen i 2020.

Ove Wilhelmsen og Tommy Hivand er gründerne bak Breeze Ship Design på Stord.Foto: Breeze Ship Design

Lover bra fremover

Regnskapstallene for fjoråret viser at Stord-selskapet mer enn doblet inntektene fra året før. Det ga en økning i driftsresultatet på nær en million, opp fra drøye to millioner i 2021.

Omsetningen endte i fjor på drøyt 31,5 millioner, en kraftig fremgang fra 14,5 millioner året før.

– Det lover bra fremover, mener Wilhelmsen.

Mye av overskuddet går inn i driften.

– Som nyetablerte har vi valgt å bruke all kapital vi har tjent på å investere i utstyr, programvare og ressurser. Det gjør at vi er rigget for store jobber fremover.

Stord har allerede en relativt høy tetthet av skipsdesignere, og de takket ikke nei da de fikk muligheten til å videreføre Wärtsilä-konsernets designaktivitet.

Bak stod nemlig to tidligere Wärtsilä-ansatte, Wilhelmsen og Tommy Hivand.

– Wärtsilä gjorde om på strategien, og vi fikk med oss både kundeportefølje og designdatabase, forteller Wilhelmsen.

Selv om Breeze har en samarbeidsavtale med Wärtsilä, står selskapet på egne ben, understreker han.

Breeze Ship Design har tegnet et konsept for direktepumping av CO₂, som del av en studie til forsknings- og utviklingsprosjekt på oppdrag fra Equinor. Skipskonseptet er ett av flere Equinor vurderer.Foto: Breeze

Eldre flåte

Det er spesielt to områder som trekker regnskapet opp for designerne. Mer enn halvparten av omsetningen ligger ennå i eldre fartøy.

– Vi er store på skip i operasjon, vi snakker jo om 4.000 skip med Wärtsilä-design. Det betyr at vi er sentrale ved oppgraderinger, konverteringsbehov og ombygging av eksisterende fartøy, sier Wilhelmsen.

Vindkraft er en stor driver på akkurat det feltet, og Wilhelmsen forteller om betydelig pågang for å bygge om eksisterende offshorefartøy til havvindskip.

Et annet konseptskip designet av Breeze.Foto: Breeze

– Supply-, seismikk-, konstruksjons- og kabelleggingsfartøy er typiske fartøy som nå bygges om. Det er ikke uendelig hva man kan ta ut av drift og vedlikehold på eksisterende tonnasje. Selv om det er gode penger akkurat nå, så vi har forberedt selskapet for å ta flere nybygg, sier Wilhelmsen.

Konseptutvikling og tett samarbeid med kunder for å utvikle nye skipstyper er av en annen, og kjærkommen klasse for designeren. Samarbeidet med Equinor er et eksempel på dette.

– Vi har flere ulike prosjekter og konseptutvikling på gang for Equinor og andre tilsvarende selskaper som ønsker å utvikle nye skipstyper for framtidig miljøvennlig aktivitet, sier Wilhelmsen.

Nullutslipp og CO₂-lagring

Mange skipsdesignere har kastet seg på design av havvindfartøy. Breeze har i tillegg siktet seg inn mot spesialfartøy for CO₂-lagring og transport.

– Jeg har stor tro på at verdikjeden rundt CO₂-lagring kan bli en stor aktivitet. Så langt har vi utviklet fem konsepter for CO₂-transport for ulike energiselskaper, med kapasitet på mellom 7500 og 40.000 kubikkmeter gass. I tillegg til selve CO₂-lagrings, transport og injeksjonsdelen jobber vi mye nullutslippsteknologi på framdriftssystemet. Flere av disse konseptene vil ha ammoniakk som hoveddrivstoff og det gir en ekstra miljøgevinst – man blir kvitt CO₂ og skipet går på et rent drivstoff, forklarer Wilhelmsen.

Konseptene til Breeze omfatter både rene tankskip tenkt opp mot «tømmestasjoner» på havet og fartøy med injeksjonskompressor om bord.

Det gir utfordringer, også for erfarne skipsdesignere.

– Vi snakker om store volumer, og CO₂ har en del karakteristikker som gir utfordringer ved transport og injeksjon. Vi har valgt å knytte til oss ekspertise på gassfeltet, for raskt å bygge opp et miljø som kan tilby design som er ledende i kommersialiseringsprosessen, sier Wilhelmsen.

Ammoniakk og SOFC

– Vi har flere ulike konsepter for andre segmenter på tegnebrettet, enten det er mot fiskeri, bulk, offshore eller passasjer- og fergetrafikk. I tillegg er det en økende aktivitet mot havvind. Der er det viktig å ta en posisjon, mener han.

Breeze Ship Design har tegnet et konsept for direktepumping av CO₂, som del av en studie til forsknings- og utviklingsprosjekt på oppdrag fra Equinor. Skipskonseptet er ett av flere Equinor vurderer.Foto: Breeze

Breeze Ship Design er i tillegg tungt inne i ShipFC-prosjektet, i samarbeid med blant andre Wärtsilä, Eidesvik Offshore og utviklerne i Alma Clean Power.

Stikkord her er høytemperatur brenselsceller, såkalte Solid Oxide Fuel Cell, eller SOFC.

– Dette er noe som kommer til å lykkes, og som vil gi dramatiske utslippskutt i skipsfarten. Samtidig åpner det opp et stort marked for retrofit. Som skipsdesignere er vi selvsagt veldig glade i nybygg, men for kundene våre er det god økonomi i livsforlengende oppgradering. God gjenbruksånd, sier Wilhelmsen.
(Copyright)
Publisert 16. May 2023, kl. 04.42Oppdatert 16. May 2023, kl. 04.42