Velger norsk verft til ny borekatamaran som skal dekke halve landet

Om et år står et flunkende nytt og effektivt borefartøy klar for konsulentselskapet Multiconsult. Det er i alle hovedtrekk så norsk som det går an å bli.

Multiconsult sitt nye borefartøy skal bygges norsk, og i Mandal.
Multiconsult sitt nye borefartøy skal bygges norsk, og i Mandal.Foto: Multiconsult

– Vi synes først og fremst det er praktisk med en norsk aktør. Det er jo snakk om høyst spesielle fartøy det ikke finnes make til noe sted i verden, sier Lars-Thomas Nordkild, direktør nord i Multiconsult, til Kystens Kæringsliv.

Han er full av lovord om samarbeidet med Mandal-selskapet GOT Marine, som både har tegnet og nå skal i gang med å bygge borefartøyet.

Lars-Thomas Nordkild er direktør Nord i Multiconsult.Foto: Multiconsult

Mistet et fartøy

Den 24 meter lange aluminiumskatamaranen skal etter planen stå klar om et å, og vil gi selskapet et langt større fartøy enn tidligere. Det er på høy tid, skal vi tro Nordkild.

Den første av de to båtene Multiconsult fikk bygget ved GMV i Grovfjord ble nemlig offer for vinterstormen ved starten av fjoråret.

– Det var ekstreme forhold, og den fikk en flenge i siden mens den lå ved flytebryggen. Tapet av det første fartøyet har preget driften i hele år, forteller direktøren.

Inntil selskapet investerte i den første borebåten i 2001, hadde det også drevet med grunnundersøkelser med borerigg på flåte. Den første borebåten ble realisert etter pionérarbeid, en tradisjonell V-skrogformet båt i Tromsø.

Dette markerte noe av et paradigmeskifte for utførelse av grunnundersøkelser på sjø. Multiconsult hadde lenge ønsket å fri seg fra tungrodde og HMS-utfordrende flåter under boreoppdrag.

– Ved bruk av båt til slike undersøkelser på sjø kan vi ha et helt annet nivå på HMS-forhold, og en mye mer effektiv utførelse av undersøkelsene.

I 2015 startet arbeidet med andre generasjon borebåt, en katamaran som ytterligere forbedret HMS-forholdene, og samtidig effektiviserte driften enda mer.

– Denne nye båten blir en tredje generasjons båt som er større, og som da gir oss enda bedre muligheter til å forbedre HMS-forholdene. Vi eliminerer nå nesten all bruk av lettbåter og farlige operasjoner for mannskapet. Bra for alle, både oss selv og for oppdragsgiverne, sier Nordkild.

Ikke vesentlig fordyrende

– Opplever dere at det å bygge ved et norsk verft som vesentlig fordyrende?

– Jeg vil ikke si det. Skulle vi bygget i utlandet, ville totalkostnadene blitt noenlunde like, tror jeg. Gjennom samarbeidet med GOT er vi sikre på produktet vi får. Vi snakker tross alt om skreddersøm og spesialdesign.

Daglig leder i GOT Marine Tore Prestjord.Foto: Silje Helene Nilsen

– Dette er så mye lokal verdiskaping som en kan få, stråler daglig leder Tore Prestjord i GOT Marine.

Han trekker frem lange båtbyggertradisjoner, men også erfaring fra produksjon av katamaraner og kystfiskebåter som viktige grunner til at selskapet har hevdet seg blant andre i oppdragskonkurransen rundt borefartøyet.

– Vi kom også tidlig inn i prosjektet, og har faktisk jobbet med det i rundt 10 måneder før kontrakten ble underskrevet.

– Kjempespennende

Helt ukjent med det som skal bli et havgående borefartøy er hverken Prestjord eller enkelte av skipsdesignerne i GOT.

– Vi er flere i bedriften som var med å levere et fartøy som ligner, «Lindesnes», levert til Kystverket for en tid tilbake. Det er god erfaring vi har trukket videre inn i dette prosjektet, sier han.

Prestjord kaller oppdraget «kjempespennende» og noe som passer godt inn i tankesettet ved verftet. Det var imidlertid én ting som skurret i starten.

– I børsmeldingen hadde de skrevet «drilling vessel». Da tenkte jeg milliardfartøy. Det var det ikke, ler han.

Akkurat nå har verftet, som tidligere kanskje er best kjent som Skogsøy Båt, syv til åtte prosjekt gående parallelt på verftsområdet. I alle hovedsak nybygg til fiskeri, som utføres i samarbeid med Maritime Competance.

Multiconsult sitt borefartøy, slik det er tegnet.Foto: Multiconsult
– Det går så det griner?

– Det kan vi kanskje si.

Prestjord forteller at det imidlertid lå an til tørke i markedet før påske, og at verftet merker at spesielt fiskerne er litt avventende forut for årets kvotemelding.

– Den forteller om rammebetingelsene i bransjen. Så kom det to nye oppdrag før påske. Det gjør at vi ser veldig lyst på årets produksjon.

Spesifikke krav

Det er erfaringene fra bygging og drift av de første båtene som nå dras videre i et åtte meter lengre fartøy, denne gang bygget lengst sør i landet. I Multiconsult har verftets designere hatt en kunde med helt spesifikke krav og spesifikasjoner.

– Det er mye utviklingsarbeid i forbindelse med realisering av et slikt prosjekt, og da er det en fordel å være tett på i samarbeidet med verftet, sier Nordkild i Multiconsult.

Så langt er det ikke planer om å bygge flere fartøy av akkurat denne typen.

– Nå får vi de to båtene vi trenger til å håndtere kystområdene i nord og i sør. Jeg tror vi kan betjene markedet slik det ser ut i dag, mener Nordkild.

Nå står videre modelltester av båt for tur, før fartøyet kan settes i produksjon ved verftslokalene i Mandal.

En finger i det meste

Det Oslo-baserte selskapet Multiconsult har en finger med i mye som foregår langs kysten, og har for tiden rundt 3000 ansatte fordelt på 40 kontor i Norge og i utlandet.

– Over flere tiår har Multiconsult utviklet og drevet spesialiserte borefartøy for å utføre grunnundersøkelser langs kysten i Norge. Vi er med på å utvikle en rekke prosjekter i kystsonen og til havs, og det nye fartøyet vil være viktig i prosjekter som havneutbygginger, industriprosjekter, samferdselsprosjekter og havbruksutvikling, sier Leif Olav Bogen, konserndirektør i Multiconsult.

Utover det geografiske nedslagsfeltet, er også oppgavene mangslungne, med oppdrag som spenner fra prosjektstyring via inspeksjon til arkitektur- og designoppdrag.

– Uten å komme med noe tall, så tror jeg at vi har en god markedsandel på havet, ja, forteller Prestjord.

Offshoreoppdrag med andre løsninger

Det nye fartøyet vil betjene oppdrag innen havneutbygginger, industriprosjekter, samferdselsprosjekter og havbruksutvikling.

– Båtene gjør grunn-, miljø- og geologiske undersøkelser om det skal bygges en vei langs fjæren, eller fylles i for en kai eller molo.

Dette er undersøkelser ned til 80 meters dybde som primært gjøres gjennom boreprøver. For større dyp kreves det langt andre fartøy, selv om Multiconsult også kan gjøre offshore oppdrag for blant annet havvindindustri gjennom bruk av undervannsfarkoster og akustiske målinger.

– Vi merker på aktørene rundt oss at det er stor interesse rundt havvind. Det vi leverer der er analyser på påvirkningsfaktorer av typen strøm, vind og bølger, altså det ytre fysiske miljøet.

(Copyright)
Publisert 24. April 2023, kl. 04.02Oppdatert 24. April 2023, kl. 04.48