Velger norske leverandører til hydrogenfergene i Vestfjorden

Torghattens hydrogenferger blir rustet med norsk design og teknologi.

Torghatten Nord utvikler hydrogenferger som skal i drift fra 2025.
Torghatten Nord utvikler hydrogenferger som skal i drift fra 2025.Illustrasjon: norwegianshipdesign.no/Torghatten Nord

Det norske teknologiselskapet SEAM blir systemleverandør når Torghatten Nord skal utvikle nye hydrogenferger som skal gå over Vestfjorden.

- Ved at vi får med oss SEAM, bekreftes det at vi i Norge har kunnskapsrike og innovative aktører i leverandørkjeden som kan bidra inn i et klimaprosjekt i verdensklasse som dette, sier Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord i en pressemelding.

Torghatten har gjennom utviklingen av hydrogenfergene lagt vekt på mulighetene som finnes i norsk maritim industri.

Torghattens hydrogenferger blir designet av The Norwegian Ship Design Company, og skal fra 2025 gå i trafikk over Norges lengste riksveifergesamband, riksvei 80 over Vestfjorden.

Norges første

Prosjektet fikk prinsippgodkjenning av klasseselskapet Lloyd’s i august 2022, som la til rette for den videre utviklingen av det som skal bli Norges første storskala hydrogenfergeprosjekt, opplyser Torghatten.

– Vi er stolte over å være Torghattens partner i dette banebrytende prosjektet. Sammen skal vi vise at det er mulig med hydrogenfartøy i stor skala, og at teknologien og kompetansen for å gjennomføre dette finnes i Norge. Dette er et nytt og viktig steg for å sikre nullutslipp i norsk fergeflåte, sier Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i SEAM.

Karmøybaserte SEAM leverer nullutslippsløsninger til maritim industri, og har posisjonert seg som en systempartner for, blant andre, norske ferge- og offshorerederier.

Til fergene i Vestfjorden skal SEAM levere kontroll og sikkerhetssystem, samt hele fremdriftslinjen – fra brenselceller i kombinasjon med batterier og tavlepakke, til elektrisk motor for propeller.

Brenselcellene skal leveres av PowerCell, som inngikk intensjonsavtale med SEAM tidlig i februar i år.

Redusere klimautslipp

Hydrogenfergene skal redusere CO2-utslippet i Vestfjordsambandet med 26.500 tonn per år, tilsvarende 13.000 dieselbiler.

Fergene skal gå på minimum 85 prosent hydrogen, og maksimalt 15 prosent biodrivstoff.

– Dette er viktig klimateknologi som allerede er i bruk i norsk maritim sektor. For oss er det et viktig poeng at vi gjennom Vestfjorden bidrar til at teknologien videreutvikles og ytterligere kompetanse på dette området bygges i Norge, sier Torkildsen i Torghatten.

(Copyright)
Publisert 2. March 2023, kl. 16.09Oppdatert 2. March 2023, kl. 16.10