Verft tilkjent 20 millioner i erstatning fra russisk rederi etter at fartøy kantret under sjøsetting

Rettskrangelen måtte gå to runder, nå har Kimek vunnet frem.

«Melkart» blokkerte verftet og sørget for inntektstap for Kimek.
«Melkart» blokkerte verftet og sørget for inntektstap for Kimek.Foto: Kystvakta

Mens tingretten tilkjente verftet i Kirkenes 10 millioner i erstatning, er en enstemmig dom fra Hålogaland lagmannsrett nå klar. Her er erstatningen økt til nær 20 millioner.

Kimek er også frikjent for motsøksmålet fra det russiske rederiet.

– Det er utrolig deilig å være ferdig med denne saken. Det har tatt tid og krefter å forberede og gjennomføre to runder i retten, sier direktør Greger Mannsverk ved Kimek til Kystens Næringsliv.

Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek offshore.Foto: Lars Åke Andersen

Fikk først fradrag

Uken før påske i 2021 kantret den russiske tråleren «Melkart» og ble liggende på siden i havnebassenget ved Kimeks anlegg.

Ulykken skjedde da båten skulle sjøsettes etter å ha vært til reparasjon ved verftet. Det russiske rederiet mente at Kimek var skyld i det hele, mens verftet påpekte at fartøyet allerede fløt da krengingen oppsto.

Manglende ballastering og lukking av mannhulluker til ballasttanker var slik Kimek ser det årsaken til ulykken, og de har hele veien hevdet at dette var russernes ansvar.

I tingretten fikk verftet fradrag i erstatningssummen fordi man senket heisen. Lagmannsretten gir Kimek fullt medhold.

Kimek har hatt jevnlige oppdrag for russiske kunder.Foto: Nicklas Knudsen

– Godt å bli trodd

– Det er også veldig godt å få fastslått at våre ansatte gjorde alt rett under sjøsettingen. Det er viktig for oss, sier Mannsverk.

Havariet skapte store problemer for Kimek. Verftet måtte permittere 70 ansatte ettersom «Melkart» sperret anlegget og førte til at det var umulig å få andre fartøy inn og ut. Flere planlagte jobber måtte avlyses, noe som påførte verftet økonomisk tap.

I tillegg pådro man seg betydelige opprydningskostnader.

Betydelige kostnader

Dermed kommer erstatningssummen på drøyt 20 millioner kroner godt med for Kimek.

På spørsmål om hvorvidt han tror rederiet nå kommer til å betale, er Mannsverk klokkeklar.

– Dette er et rederi med mange fartøy som leverer her i området. Om de ikke betaler, ødelegger de for seg selv. Jeg tror ikke det blir noe problem å få pengene, sier verftsdirektøren.

Kimek har i tillegg hatt midler på konto fra da man tok arrest i båt og last.

Herman Steen, advokat for rederiet Murman Seaffod Co Ltd, opplyser til iFinnmark at de ikke ønsker å kommentere saken foreløpig.
(Copyright)
Publisert 26. January 2023, kl. 07.55Oppdatert 26. January 2023, kl. 07.55