Verftet i skogen nyter godt av spesielt maritimt miljø

Verftet valgte Lindesnes da de ville komme tettere på kysten.

Daglig leder May Britt Hansen.
Daglig leder May Britt Hansen.Foto: Kjersti Kvile

– Det er en plass der ting skjer, rett og slett.

May Britt Hansen har skognær kontorplass i innlandskommunen Evje. Med andre ord: tålelig langt fra hav, havn og verden utenfor for komposittfabrikanten Nor-Dan.

Det er imidlertid ikke Evje hun snakker om, men nabokommunen Lindesnes.

Service i sør

I sør har nemlig det lille familieverftskonsernet Nor-Dan Marine valgt å etablere et bokstavelig talt fremskutt serviceverft, med god avstand fra sjark- og oppdrettskarfabrikken i nord.

– Lindesnes har egentlig alt vi trenger, men det viktigste var tilgang på areal som er tilrettelagt for det vi driver med i Nor-Dan Maritime Service.

Interessen fra og samarbeidet med kommunen har spilt en stor rolle, forteller hun.

Denne artikkelen er en del av en serie der vi gjennom sommeren presenterer de åtte finalistene i kåringen av Årets maritime kommune. Du kan stemme på din favoritt her:

– Vi føler at de er oppriktig interessert og engasjert. De besøker oss, og spør om utfordringer, hva vi er interesserte i, og om bedrifter kan kobles opp mot hverandre. Synergier, rett og slett.

– Det er bra at de følger opp. Det gjør de ikke alle steder.

Hansen ler.

– Nå må vi bare ikke skryte for mye av kommunen!

Lang historie over kai

– Godt det ikke er lenge siden vi gjorde et besøk hos Nor-Dan, spøker fremskrittspartiordfører Alf Erik Andersen overfor Kystens Næringsliv.

Han røkter storkommunen i et tverrpolitisk samarbeid mellom sitt eget Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet.

Ordføreren trekker frem reguleringsplaner som noe av det viktigste kommunen gjør. Det drar nemlig nyetableringer til en kommune i vekst.

– Vi har jo en lang historie med fiskeri og industri, der mye har gått over kai.

De to fiskerhavnene Gismerøya og Båly røper et fremdeles levende fiskeri i et sør der blant annet kysttorsken er på vikende front. Satsingen på kaier tekker imidlertid også skipsbyggere, tømmerdrift og annen industri.

– Den nye tømmerkaien gjør at skogsdriften i Agder kan samles på en kai med mye areal.

Arealbruken er imidlertid noe av en nøtt for kommunen, som har som uttalt mål «å ligge i forkant» av lokalt næringsliv. Fra opposisjonen er det kommet krav om å heller båndlegge areal til inngrepsfrie naturområder, og å etablerte såkalt arealnøytralitet.

– Vi holder på med en reguleringsplan der nye arealer skal båndlegges. Det er klart at det medfører interessekonflikt mellom næring og miljø, sier ordføreren, som selv tar opp at «det er kontroversielt».

– Det er helt klart utfordrende å legge til rette for fremtiden.

En del av fremtiden ligger trolig i havvind, der spesielt mange sørlandskommuner har rigget til for det som måtte komme.

– Reguleringsplanen tar høyde for nettopp dette, og blant andre GOT har båndlagt areal og for lengst posisjonert seg mot havvind på Gismerøy.

Mer kommune på kjøpet

Nor-Dan Marine er ikke helt ukjent med Lindesnes. Før service- og montasjefabrikken Nor-Dan Maritime Service ble etablert i 2019, hadde moderselskapet leid inn tjenester i fiskerikommunen i sør.

Det betyr ikke at alt nå gjøres innenfor lukkede fabrikkporter. Nor-Dan er en aktiv del av det maritime kretsløpet.

– Vi leier inn tjenester fra et snekkerverksted, vi bruker rørleggere, og spiller i det hele tatt godt på lokale utstyrsleverandører.

Året etter nyetableringen fikk selskapet mer av kommunen enn de hadde planlagt.

Da ble nemlig Lindesnes kommune lagt ned, og gjenoppstod med sammen navn – noe mer covid-rund med kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal under beltet.

I Mandal, Norges sørligste by, ligger blant andre komposittverftet Umoe Mandal, i tillegg til GOT Marine som omfatter GOT Skogsøy båt.

– Mandal har havn, og er jo bare en halvtime unna. Vi har et godt samarbeid med GOT, blant annet på at de tilbyr godkjent foretak.

– God tone med konkurrenten?

– Vi har litt ulike nisjer, og så er det bare positivt med maritime bedrifter.

Tiden etter pandemien rammet mange norske bedrifter hardt. Hovedskipet i Evje fikk utfordringer blant annet med å få fatt i komponenter, og med å få fatt i personell.

Nærere kysten var historien en annen.

– På Evje gjør vi mye i kompositt, men i Setesdalen er det ikke mye maritimt rundt oss. På kysten er tilgangen på kompetanse langt enklere.

Det forklarer Hansen med floraen av maritime bedrifter, og at sjansen for at folk har erfaring med båt er langt høyere enn inne i skogen. En lokal havbruksklynge, Inaqua, bidrar også positivt i regnestykket.

– Samtidig er det ikke til å stikke under stol at tilgang på kompetanse er problematisk, også i denne bransjen. Det er rift om de med fagbrev, for å si det sånn.

– Er dere selv en lærlingebedrift?

– Nei! Men det håper vi å bli, og det er noe vi har snakket om. Så langt er det ingen som har banket på, da.

Tett på

Lindesnes-ordfører Andersen forteller at tett kontakt med aktørene er viktig.

– I tillegg legger vi til rette for at det skal komme ny kompetanse til kommunen ved å sørge for tilstrekkelig med boligtomter, kultur- og idrettstilbud, og å styrke det frivillige arbeidet i kommunen.

Andersen minner om nærheten til det langt større Kristiansand, og kompetansemiljøet der.

– Vi har fått ny vei mellom byene, og en pendler i dag kjapt med buss eller bil.

– Og tilfanget fra utdanning?

– Vi er faktisk i oppstarten med et prosjekt for folkeopplysning i grunnskolen. Det er et prosjekt i samarbeid med næringslivet, der vi nettopp har vært i Egersund og sett på det de har fått til der. Der ser vi rett og slett til naboen, for å gi en dreining inn mot det vi gjør i videregående trinn og i samarbeid med Universitetet i Agder, NAV og industriforeningene.

(Copyright)
Publisert 8. July 2024, kl. 03.01Oppdatert 8. July 2024, kl. 03.01