Tirsdag la næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), frem nasjonal eksportsatsing for maritim sektor.

– Norske bedrifter skal kunne konkurrere i verdensmesterskap, ikke i kretsmesterskap. Derfor går vi i gang med den største omstillingen i Norges historie, sier Vestre.

75 millioner kroner skal gå til eksportsatsing i maritim næring over tre år, og det tas sikte på at det vil bygges flere skip i Norge.

Det kommer i tillegg til ti andre tiltak for å øke eksporten fra maritim næring.

Tøft for verftene

Næringsministeren sier pengene skal komme i en miks av offentlig og privat samarbeid, der regjeringen bidrar med minst 25 millioner.

– I sum er dette et løft som bygger på det næringen selv har foreslått gjennom nasjonalt eksportråd, sier Vestre.

Havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Per Thrana

Målet er å øke den maritime næringens eksportverdi fra 85 til 130 milliarder innen 2030. Samarbeidet skal blant annet sørge for at flere skip bygges i Norge.

– De siste årene har verftsindustrien fått det tøffere og tøffere. Andelen oppdrag som havner på norske verft stupte under forrige regjering. Det er noe av bakgrunnen for at vi bestilte en utredning som ser på handlingsrommet i EØS-avtalen, sier havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Eksportreform

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent.

– Den globale maritime bransjen er i rask endring, og markedet for maritime lav- og nullutslippsløsninger ventes å bli stort. Tidspunktet for å legge frem en norsk maritim eksportsatsing er nå. Vi må posisjonere oss i det globale markedet for å sikre oss arbeidsplasser og eksportinntekter mange år frem i tid, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Tiltak for maritim sektor

Den første gruppen tiltak handler om å satse på eksportnettverk i utpekte områder: USA, Sørøst-Asia, Nord-Europa og Singapore. Den andre handler om å bli flinkere til å selge inn norske løsninger, og den tredje handler om mer koordinert styring av Norges innsats i utlandet.

Dette er tiltakene:

  • Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter
  • Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening.
  • Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia
  • Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa.
  • Etablere tematisk satsing på cruiseskipsmarkedet i USA og Europa
  • Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55
  • Styrke «Team Norway» gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid.
  • Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.
  • Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy.
  • Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.
Kilde: regjeringen.no

For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en satsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forenes for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Satsingen på den maritime sektoren er foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den andre satsingen i eksportreformen.