– Hjemmelen til å fjerne russerkapteinene finnes

Myndighetene kan stanse praksisen med russiske kapteiner på norske fartøy, mener Sjømannsforbundets advokat.

Terje Hernes Pettersen, advokat i Norsk sjømannsforbund.
Terje Hernes Pettersen, advokat i Norsk sjømannsforbund.Foto: Privat
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes holdning.
I et oppslag i Aftenposten 27. mai fremkommer det at 112 russiske kapteiner og 20 kinesiske kapteiner fikk dispensasjon for å føre skip i NIS-registeret i perioden 1. januar 2023 til 16. mai 2024. Praksisen får sterk kritikk fra PST. Sjømannsforbundets leder Kurt Inge Angell uttalte med rette at praksisen i ytterste konsekvens kan sette nasjonens sikkerhet i fare.

I Norsk Sjømannsforbunds høringssvar 15. april i år til Justisdepartementets omfattende høring om arbeidsplikt i krig, stilte forbundet seg kritisk til disse dispensasjonene. Vi viste også til at det kun er norsk kaptein på om lag 200 av NIS-flåtens cirka 730 skip, til tross for at hovedregelen i forskrift er norsk kaptein.

Sjømannsforbundet stilte spørsmål om Norge i en kritisk situasjon kan regne med å få kontroll over den norske flåten med en slik praksis.

I den samme høringen uttalte også Sjøfartsdirektoratet i sitt høringssvar (datert 9. mars) at det ikke er gitt hvor lojaliteten til utenlandske sjøfolk vil ligge i krig: Vil den ligge hos Norge som flaggstat, eller til sitt hjemland? Direktoratet påpekte også helt korrekt at høringsnotatet fra Justisdepartementet ikke «diskuterer sikkerhetshensyn ved å bruke andre lands borgere» på norske skip.

I en artikkel i Aftenposten 29.5.2024 er en rekke politikere på Stortinget med rette kritiske til praksisen med å gi dispensasjon til statsborgere som utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel mot Norge. Samme dag fremmet FrP et Dok. 8-forslag om at Stortinget skal pålegge regjeringen «å stanse muligheten for å gi dispensasjoner fra nasjonalitetskravet fra land som utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge».

I artikkelen fra 27.5 uttalte Sjøfartsdirektoratet (ved kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus) at Sjøfartsdirektoratet ikke har «hjemmel til ikke å innvilge en dispensasjon hvis kravene i regelverket er oppfylt», noe som kan oppfattes som at direktoratet ikke har hjemmel til å stanse dispensasjonene til blant annet russiske og kinesiske kapteiner.

Dette mener jeg ikke er en riktig forståelse av gjeldende regelverk. Dispensasjonsparagrafen for kaptein på NIS skip i den såkalte kvalifikasjonsforskriften (§ 87) fastslår nemlig at «Sjøfartsdirektoratet kan ta beredskapshensyn i vurderingen om tillatelse skal gis».

Å sikre norsk kontroll over norske skip i en sikkerhetspolitisk krise eller krig, er klart et «beredskapshensyn» som vil være saklig å legge vekt på ved behandlingen av dispensasjonssøknader. Her vil søkerens statsborgerskap være relevant. Praksisen som over mange år er blitt utviklet med å systematisk innvilge dispensasjoner fra hovedregelen om norsk/EØS kaptein, er det etter mitt syn klart hjemmel til å endre i eksisterende regelverk. Denne praksisendringen bør foretas umiddelbart.

Terje Hernes Pettersen, advokat i Norsk Sjømannsforbund.
SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt innlegg til redaksjonen@kystens.no
Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.
(Copyright)
Publisert 2. June 2024, kl. 19.37Oppdatert 2. June 2024, kl. 19.37