Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes holdning.


Norge har som mål å bli utslippsfritt innen 2050, og gründerne spiller en sentral rolle i å nå dette målet. De kommer med banebrytende forretningsideer og skaper fremtidens jobber. Selv store selskaper som Spotify, Google og Microsoft startet som bitte små, før de ble gigantene de er i dag.

Brage baklien er rådgiver i PR-byrået Hill+Knowlton, og tidligere Frp-statssekretær i Finansdepartementet. Foto: Hill+Knowlton

Skatt en barrière

Vi møter mange gründere, og formuesskatten er for mange er en uoverstigelig barriere. Formuesskatten kan faktisk hindre folk i å ta sjansen og starte egen virksomhet.

Tross alt er det mer komfortabelt å ha en fast jobb, enn å arbeide til langt på kveld, i helger og ferier uten lønn. Derfor mener vi at samfunnet bør belønne gründere som fullfører hele maratonet, og ikke straffe dem med høye skatter.

For det oppleves nemlig som straff når formuesskatten er doblet siden regjeringsskiftet. Dette har ført til en massiv utflytting av norske verdiskapere. Bønder ville protestert hvis de måtte selge tre prosent av gården sin hvert år for å betale skatt.

Gründere bader ikke i penger

Enkelte tror at gründere bader i penger, men det stemmer ikke. Mange gründere opplever at pengene ikke strekker til, mens skatteregningen fortsetter å øke dramatisk år etter år.

Gründere kan vanligvis ikke bruke gründerselskapet til å betale skatt, med mindre de selger livsverket til utenlandske investorer i land uten formuesskatt. Det er urovekkende hvis norske gründere velger å ikke starte nye bedrifter.

Resultatet kan bli at fremtidens Spotify, Google og Microsoft ikke blir skapt her. Det vil være et tap for Norge.


SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt innlegg til redaksjonen@kystens.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.