Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes holdning.


Regjeringen sendte i 2022 arbeidet med en lovendring om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel ut på høring.

I dag kom lovforslaget ut ifra de innspillene som kom i 2022, og som de har brukt nesten to år på med to forslag.

Den første endringen er utvidelse av allmenngjøringens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart som kystfart og cruise som i hovedsak går mellom to norske havner.

Den andre endringen, er å pålegge rettighetshavere som har tillatelse til å utøve virksomhet i norsk farvann eller på norsk sokkel. En plikt til å sørge for at ansatte på skip som utfører maritime tjenester til virksomheten, har norske lønnsvilkår.

Lite forandring for offshore

Her er lite forandring i forslag nummer to for offshore, da vi allerede har norske lønns- og arbeidsvilkår på norske skip med norsk/skandinavisk personell om bord, og det er for meg uforståelig hvordan oljeselskapene blant andre skal håndheve dette.

Jeg kan ikke umiddelbart se at dette får konsekvenser for de som bruker utenlandsk, billig arbeidskraft da norske vilkår ikke er tatt med her.

Dette må også sees i lys av proteksjonisme som vi ikke kan ha i to næringer samtidig. Det vil si at en må da se på den proteksjonismen vi har i landbruket allerede. Så her kan det oppstå flere komplikasjoner som regjeringen tydeligvis ikke har sett på, til tross for tidsbruken på dette lovforslaget.

Regjeringen velger da å gå bort ifra forslaget til sjøfolkene om å innføre norske lønns og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel, og til å gjelde all skipsfart innenfor norsk grense.

Altså NOR-registeret.

Ikke overrasket

Dette lovforslaget er for meg personlig og som sjømann en stor skuffelse.

Selve forslaget er ikke en overraskelse, det så vi etter hvert komme selv om håpet var der. Men tiden det har tatt og at jeg ikke fikk svar på en mail jeg sendte departementet for 3–4 uker bekreftet den ugne følelsen jeg har hatt.

Det som overrasket meg mest er arrogansen og hvor lett det er for våre folkevalgte i regjeringen å gå vekk fra de klare lovnadene overfor oss sjøfolk i mange år. Selv om det kommer i en fin innpakning, så holder ikke forslagene mål når du ser nærmere på de.

Selv om jeg har mistet mye av troen på våre folkevalgte i denne saken, så er jeg sikker på at dette lovforslaget ikke vil gå gjennom selv om Norsk Sjømannsforbund har sagt at mye av det ser bra ut.

Dette lovforslaget holder ikke mål sett i lys av tiden og ressursene som er brukt på det.

Drivkraften for mitt engasjement har hele tiden vært å sørge for en forutsigbar og stabil ordning for norske sjøfolk i norsk farvann og på norsk sokkel.

Ikke verdt papiret

Som kjent så gjeninnførte regjeringen taket på nettolønnsordningen i 202,2 som slo bena vekk under spesielt de små kystrederiene langs kysten. Så kommer forslag nummer en som ikke er verdt papiret det er skrevet på.

Forbundene til norske sjøfolk forlangte i mange år allmenngjøring, noe som spesielt Høyre mente var det samme som proteksjonisme. Forbundene gikk da vekk fra dette kravet, og gikk for norske lønns- og arbeidsvilkår. Noe som ville sikre mer forutsigbarhet for den maritime næringen, og som ikke kan beskyldes for å være proteksjonisme selv om Høyre mente også det var proteksjonisme.

Nå vil regjeringen utvide dette til å gjelde kyst- og cruisefart. Først fjernet de det eneste positive som har skjedd kyst næringen på mange år. Så vil de innføre allmenngjøring som jeg advarte mot allerede i 2016–2017.

Jeg sa da at norske lønns- og arbeidsvilkår ville ta lang tid. Det var da estimert til 4–5 år før en kunne få det innført. Nå har det tatt 7–8 år, og vil ikke komme heller.

Foreslo midlertidig

Jeg foreslo å innføre allmenngjøring midlertidig, mens en utarbeidet norske lønns- og arbeidsvilkår. Fordi allmenngjøring fungerer kun hvis den alltid sittende regjering vil ha den. De har vetorett gjennom flest stemmer og kan fjerne den. Da har den ikke den forutsigbarheten norske sjøfolk trenger.

Dette forslaget vil ikke komme gjennom uansett, hvis det blir regjeringsskifte om 1,5 år. De borgerlige partiene har vært klart imot allmenngjøring. Dette vet Ap og Sp, så de leverer dette i trygg forvissning om at det ikke vil gagne norsk skipsfart, og vi vil fortsatt stå på stedet hvil.

Jeg ber nå innstendig alle sjømannsorganisasjoner og forbundene i olje- og energi sektoren, som har norske sjøfolk og oljearbeidere som medlemmer, se på helheten og tenk på fremtiden. Og gå sterkt opp mot alle politiske parti i denne saken.

Vi sjøfolk og oljearbeidere må stå sammen mot dette. Kravet om forutsigbarhet for kyst og sokkel må være krystallklart. Norske sjøfolk og Norge som sjøfartsnasjon kommer ikke et skritt videre for å sikre norske sjøfolk inn i fremtiden med dette forslaget.

Jan Nilsen,
g
runnlegger av Facebookgruppen Norske Sjøfolks Fremtid.


SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt innlegg til redaksjonen@kystens.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.