Nær 100.000 unge under 30 år står uten jobb

Det er tall som medlemmene av Arbeiderpartiets næringskomité på Stortinget ikke er fornøyde med. Nå lover de handling, og forslag om handling for å få flere gjennom utdanningsløp.

Flere i utdanning, og tettere oppfølging skal få flere i arbeid sier Aps næringskomité.
Flere i utdanning, og tettere oppfølging skal få flere i arbeid sier Aps næringskomité.Illustrasjonsfoto: Anders H. Furuset
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Vårt felles arbeid er vår viktigste formue i Norge. Det er det som gir oss alle et sikkerhetsnett gjennom velferdsstaten. En jobb å gå til gir også trygghet, fellesskap og muligheter for den enkelte. Derfor er arbeid til alle jobb nummer én for Arbeiderpartiet, og aller fremst står de unge.

Vi kan ikke være fornøyde med at nærmere 100.000 unge under 30 år i dag står uten jobb eller utdanning. Det er sløsing med viktige samfunnsressurser, og det er trist for dem som blir stående utenfor. Vi vet at de som faller tidlig ut, ofte blir værende utenfor gjennom livet. Derfor må vi fange opp ungdom tidlig, følge dem opp tett, og gi alle tilpasset opplæring og hjelp.

Det som særlig kjennetegner de nærmere 100.000 unge under 30 år som ikke er i jobb, utdanning eller annen opplæring, er at de mangler formell kompetanse og utdanning, eller sliter med psykiske helseutfordringer. Da må vi rette innsatsen mot utdanning, jobbtilbud og helsehjelp.

Ny ungdomsgaranti

Den nye ungdomsgarantien fra regjeringen vår skal sikre at unge både får hjelp tidlig, at oppfølgingen er tett og at den varer så lenge det er nødvendig. Ungdomsgarantien innebærer at det ansettes flere veiledere i NAV med kompetanse rettet spesifikt mot unge. De vi vil gi tettere, mer systematisk og bedre oppfølging.

Vår regjering har også lagt fram forslag til en ny opplæringslov som åpner for at opplæringen kan organiseres på nye måter. Målet er å gjøre det mulig å fullføre skolen på en måte som er tilpasset den enkeltes livssituasjon og evner. Vi vil blant annet gjøre det lettere å fullføre videregående senere i livet, og vi vil utvide mulighetene til å ta fagbrev.

Mange med sammensatte problemer vil trenge oppfølging fra helsetjenesten og andre aktører for å komme seg i jobb. For mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer er det spesielt viktig å styrke tilbudet med individuell jobbstøtte, som innebærer et tett samarbeid mellom arbeid og helse.

Like yrkesforberedende

Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å sørge for at alle skal få muligheten til å lykkes uansett bakgrunn og størrelse på lommeboka. En sterk fellesskole som gir alle lik rett til en god utdanning er vårt viktigste verktøy for å oppnå dette. Fellesskolen må bli like yrkesforberedende som studieforberedende, og da må skolen bli mer praktisk og variert. Vi skal sørge for at teori og praksis går hånd i hånd i skolen. Det vil gjøre at elevene lærer mer, trivselen vil øke og flere elever vil få et bedre grunnlag for å velge riktig utdanning og yrke.

Vi står overfor store utfordringer i framtida. Vi skal løse klima- og naturkrisa samtidig som vi skaper nye jobber og utvikler ny, grønn teknologi. Da trenger vi alle de kloke hodene og sterke hendene vi kan få. Her er de unge vår aller viktigste ressurs som vi skal ta godt vare på.

(Copyright)
Publisert 2. May 2023, kl. 08.21Oppdatert 2. May 2023, kl. 08.23