Ny mulighet til å sikre norske sjøfolk og rederier. Grip den!

Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.
Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.Foto: Bent-Are Jensen
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Når revidert nasjonalbudsjett presenteres denne uken har politikerne en god mulighet til å trygge kysten og å sikre norske maritime arbeidsplasser med gode og langsiktige rammevilkår. Regjeringen har allerede gjennom Hurdalsplattformen, slått fast at de vil styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen). Nå må de bare levere.

Det er svært usikre tider for kystfarten i Norge. De grunnleggende rammebetingelsene for å opprettholde norsk konkurranseevne er fortsatt under press, og vi ser rekordhøye energipriser i en tid hvor industrien skal omstilles. Vi vet alle hvor vi må, men hvordan vi skal komme dit og hva som vil fungere best for skipsfarten er enda ikke avklart.

Nettolønnsordningen er et av de viktigste rammevilkårene for kystfarten, etablert for å sikre norsk maritim kompetanse og sikre at norske sjøfolk skal kunne konkurrere mot utenlandske i det internasjonale markedet som skipsfarten er, også langs vår egen kyst.

Blant Kystrederiene medlemmer er det i dag sysselsatt oppimot 8000 sjøfolk, hvor majoriteten seiler under de norske flaggene. Skal dette opprettholdes og arbeidsplasser økes, er vårt klare budskap at nettolønnsordningen må styrkes.

Et sterkt hjemmemarked, norsk kompetanse og et styrket NOR-flagg er nemlig utvilsomt helt nødvendig dersom Norge skal beholde sin posisjon som maritim stormakt og skipsfarten gjennomføre nødvendig grønn omstilling med utslippskutt.

Det arbeides nå godt med å etablere et klimapartnerskap mellom staten og næringslivet som skal bidra til at vi i felleskap oppnår våre grønne ambisjoner. Samtidig arbeides det i departementet på en ny lov om norske lønns – og arbeidsvilkår i norske farvann, og en strategi for likestilling i maritim sektor.

Men det aller viktigste nå er at rammebetingelsene styrkes for NOR-skipene hvor hovedtyngden av norske sjøfolk er sysselsatte. De grunnleggende rammebetingelsene må rett og slett være langsiktige og forutsigbare for at den maritime næringen skal kunne utvikle seg videre.

Behovet for forutsigbarhet gjør til at vi også har forventninger om at regjeringen kommer med oppklaringer rundt Rederiskatteordningen og Sjømannsfradraget i RNB. Her har vi over tre år, også i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, LO og Unio, arbeidet for en politisk løsning rundt et utdatert regelverk og tolkninger som ikke er forenelig med dagens kystfart og aktiviteten på kysten.

Det pågående arbeidet for å løfte frem skipsfarten og norske sjøfolk i ulike departementer viser at den maritime næringen er en viktig prioritet for Norge. Nå gjelder det å gripe muligheten, starte i rett ende og prioritere det viktigste først. De norske rammebetingelsene må sikres, så er vi rustet til å ta fatt på resten.

(Copyright)
Publisert 9. May 2023, kl. 04.43Oppdatert 9. May 2023, kl. 06.09