Reagerer på at kolleger på land tjener mer enn de på sjøen

Interesseorganisasjonen IFM er kritisk til at kokker på sjøen forfordeles. Nå krever de at grunnlønnen må opp.

Jan Nilsen er sjømann og kokk og leder i interesseorganisasjonen IFM.
Jan Nilsen er sjømann og kokk og leder i interesseorganisasjonen IFM.Foto: Privat
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes holdning.

Først vil vi få gratulere våre kolleger på land med lønnsøkningen for 2024.

Vi har sammenlignet lønnsnivået for en kokk på land i forhold til en kokk på båt, der kokken er ren kokk i forhold til kokk med administrative oppgaver (kokk med adm.).

En kokk med adm. som jobber på båt har ansvar for matlaging, matsikkerhet, renhold, bestilling, rydding, servering og papirarbeid.

Har totalansvaret

Han lager meny og fører forskjellige lister og logger, og har kort sagt totalansvaret for forpleining om bord.

Han jobber 12 timers dag i 28 dager. Han bor da de 28 dagene på arbeidsplassen.

I hyra har han innbakt 4 timer overtid ut over 8 timer, til 12 timer per dag, 7 dager uke, kveldstillegg, søndags/ helligdag tillegg, feriepenger, kost penger når han er hjemme og så videre.

Stilling Land 23 Sjø 1.11.23
Kokk m/fagbrev (8 års ans) - timelønn 221,1 197
Grunnhyre (154 * 221,06) 34049 30350
Fritidskompensasjon (35,5-48) Hyre/154*54,2*1,15) 54,2 timer 13781 12279
Alminnelig arb. Søndag (8*4,33*1,5) 34,7 timer 11508 10236
Bevegelige helligdager om bord (6) 10,5 timer 4643 4137
Bevegelige helgedager hjemme 1092 1092
Overtid hverdager =4*6*4,333*1,4 32186 32186
Overtid søndager = 4*1*4,333*2 7662 7662
Beregnet månedsfortjeneste 104922 97930
12 % feriepenger 117513 109682
Månedslønn 58756 54550

Han er også en del av sikkerhetsbemanningen, og har ansvar i hospitalet om bord.

Hjem etter jobb

Til sammenligning har en kokk på land vanlig arbeidstid, 7,5 timers dag og kan gå hjem etter jobb.

Vi har laget sammenligningen for vanlig kokk med åtte års ansiennitet, og her sammenligner vi grunnlønna/grunnhyra.

Normalt månedsverk for kokkene er 154, siden vi går ut ifra at landkokken jobber annen hver helg.

Dette kan kun de som i sin tid fremforhandlet dette svare på.

Ser man på lengre arbeidstid, arbeidsforhold, arbeidsmengde, mye slingring og at en kokk på båt er vekk fra familie i fire uker, så samsvarer ikke lønnen i forhold til lønnen på land. Der er en er hjemme hver dag, har helgefri og mindre ansvar enn en kokk på båt.

Du vil vel ikke gå glipp av noe?

Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet

I år er det hovedforhandlinger i tarifforhandlingene. Vi håper at denne problemstillingen blir sett på og at lønns- og arbeidsvilkårene i hovedavtalen blir gjennomgått og fornyet.

Vi har tidligere satt fokus på arbeidsmengde, turnus, økt bemanning i byssa, slitasjeskader som fører til økt sykemelding og arbeidsuføre og så videre. Sammen med lønnsnivået vi har på pekt her, bør det bli satt i fokus ved hovedforhandlingene til høsten.

Som tabellen som har utgangspunkt fra NSF utenrikstariff og tariffen til Fellesforbundet, landkokk med 2023 tall viser, sammen med arbeidsbeskrivelsen til en kokk på båt, så mener vi at grunnlønnen til kokk på båt må opp.

Jan Nilsen,
Interesseorganisasjon for forpleinings personell i maritim næring.
SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt innlegg til redaksjonen@kystens.no
Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.
(Copyright)
Publisert 25. April 2024, kl. 06.55Oppdatert 25. April 2024, kl. 06.55