Regjeringen ønsker mer samarbeid med næringslivet om utdanning

Karianne B. Bråten (Ap) skriver at dagens regjering ønsker både å styrke rekruttering til utdanning, i tillegg til etter- og videreutdanning i yrke. Hun peker på satsing i nordområdene som spesielt viktig for det grønne skiftet.

Stortingsrepresentant Karianne B. Bråten.
Stortingsrepresentant Karianne B. Bråten.Foto: Ap
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Den grønne omstillingen er i full gang. Skal vi i nord ta lederskap, må også utdanningene være drivere. Da er det flott at UiT har satset på informatikk i Bodø og i Mo i Rana, i samarbeid med næringslivet. Det er særdeles viktig at disse utdanningene er i nærheten av der jobbene skapes.

Verden er i endring, med krig, katastrofer og ikke minst klimakrise. Verden skal omstilles for det grønne skiftet – og det krever ny teknologi, kunnskap og industri. Mulighetene ligger i Nord. Nord har helt unike forutsetninger for å ta del i og bli en viktig aktør i den grønne omstillingen. Alt det omstillingen krever, finnes i nord: ressursene, folkene og kraften.

Batterinæringen kan bli en game changer for Nord-Norge, og vi skal bygge nye industrisamfunn. Tusenvis av arbeidstakere skal rekrutteres. Ny grønn industriutvikling trenger ny og oppdatert kunnskap. Oljealderen har gitt oss et verdensfortrinn på energikompetanse, og det må vi bygge videre på. Vi må ha to tanker i hodet på en gang:

  • Utdanne unge til den nye industrien
  • Videreutdanne folk som allerede er i jobb

Regjeringen vil levere på begge deler.

Utsynsmeldingen svarer på noe av dette. Dette er vår melding om hvilke behov og kompetanse Norge vil trenge i fremtiden. Nå skal hele utdanningssektoren arbeide videre for å sikre denne kompetansen. Men noe er allerede kjent: Vi trenger mer tilpassede løp, og vi må samarbeide med næringslivet. Det mener jeg utdanningsinstitusjonene i Nord har gode forutsetninger for å kunne bli best på.
  • Vi har små campuser i mange lokalsamfunn. Små forhold kan gjøre det lettere å få til det gode samarbeidet på tvers av organisasjoner.
  • Vi har en tradisjon for å hjelpe og stille opp for hverandre. Jeg opplever at næringslivet i Nord gjerne vil bidra til å støtte opp under satsinger fra UiT og andre

Etter- og videreutdanning blir også viktig. Det er slutt på å være ferdig studert i starten av 20-årene. Verden endrer seg så raskt at vi må bli flinkere til å fylle på med kunnskap for å holde følge. Men er du 45, så er det ikke en ny bachelorgrad over tre år som er interessant – det er kortere, målrettede kurs som gir deg den oppdateringen du og bedriften din føler at du trenger. Her tror jeg vi kan bli mye flinkere.

Fagskoler trengs i dette løpet, og regjeringen satser på fagskoler. Vi har bevilget mer penger i flere runder til å opprette flere plasser på eksisterende utdanninger og til å opprette nye, målrettede tilbud. Det beste eksempelet på dette er batterifagskolen.

Batterinæringen vil kreve svært mange fagfolk. De må utdannes, og selv om mange kan komme fra videregående opplæring, så har vi også behov for å dra med oss litt eldre fagfolk. De sitter på en helt unik kunnskap og erfaring fra arbeidslivet, som kan kombineres med ny teknologi. Det er jo ikke slik at hjulet skal oppfinnes på nytt for hver eneste oppgave som skal løses, mye vil være likt annen industrivirksomhet.

Det som er sikkert, er at utdanning blir en viktig driver for grønn omstilling i nord, og vi må samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å lykkes.

(Copyright)
Publisert 27. April 2023, kl. 10.48Oppdatert 27. April 2023, kl. 10.48