Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Kystrederiene har blitt kjent med statssekretær for fiskeri- og havministeren, Vidar Ulriksen, som en konstruktiv og hyggelig politiker. Men hans uttalelser i saken «Regjeringen slår tilbake mot nettolønn-kritikk» på kystens.no stemmer ikke helt overens med virkeligheten.

Regjeringen mener at de siden starten av regjeringsperioden har styrket tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. For norske rederier og norske sjøfolk er historien en helt annen.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk har årlig vært oppe til politisk behandling. Dessverre la Solberg-regjeringen ut en snubletråd i sitt siste forslag til statsbudsjett, som skulle behandles og vedtas av Støre-regjeringen.

Selv etter stort press fra en samlet maritim næring, vedtok de nye regjeringspartiene å svekke tilskuddsordningen for sjøfolk på NOR-skip.

Vi har fått nyhetsbrev!
Redaksjonssjef Stig Erik Elliott oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.

Solberg-regjeringen innførte oppmykninger i fartsområdebegrensningene for NIS-registrerte lasteskip og konstruksjonsskip, på bakgrunn av anbefalingene fra fartsområdeutvalget i 2016. Forutsetningen var at tilskuddsordningen for sjøfolk under NOR skulle styrkes, og at det ikke lenger skulle være begrensninger for disse sjøfolkene.

Støre-regjeringen vedtok i Hurdalsplattformen at de skal styrke tilskuddsordningen for sjøfolk. Plattformen ble skrevet i forkant av budsjettforhandlingene og i en tid der NOR-skip ikke hadde en begrensning.

Kystrederiene anser derfor at Støre-regjeringen vedtar mål om å styrke tilskuddsordningen, sett opp mot ordningen under Solberg-regjeringen. Likevel har ikke dagens regjering kommet lenger enn å øke tilskuddsordningen til et nivå som fremdeles er langt unna det som var tilfelle før de inntok regjeringskvartalet.

Realiteten i dag er at to av tre av skip som opererer i norske farvann seiler under utenlandske flagg. Disse fremmedflaggede skipene har full tilgang til norgeskysten, gjerne med tilsvarende ordninger som den norske tilskuddsordningen.

Den norske tilskuddsordning er til for å sikre norsk maritim kompetanse, å gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige mot utenlandske sjøfolk som har et betydelig lavere kostnadsnivå.

Sett i lys av Norges totalforsvarsevne er det også særdeles viktig at vi har en stabil maritim politikk som satser på tilstedeværelse av norske skip i norske farvann og som bygger videre på norsk maritim kompetanse.

Når statssekretær Ulriksen fremmer regjeringen sitt arbeid med ordningen, så er dette en oppfatning som er langt fra det norske sjøfolk og norske rederier opplever, som daglig slår et slag for lokal verdiskapning og lokal sysselsetting langs kysten opplever. Vi ser frem til videre samarbeid med Ulriksen for å styrke tilskuddsordningen for sjøfolk.