Skjebnedag for innleieregler: Store konsekvenser for norske verft

11 bemanningsforetak og ett rekrutteringsfirma saksøker regjeringen for brudd på EØS-avtalen når det gjelder innleie. Advokat Trine Lise Fromreide forklarer hva som står på spill.

Trine Lise Fromreide. Advokat Simonsen Vogt Wiig.
Trine Lise Fromreide. Advokat Simonsen Vogt Wiig.Foto: Simonsen Vogt Wiig
Trine Lise Fromreide er Kystens Næringslivs juridiske ekspert på tema som gjelder maritim bransje. Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes holdning.

De nye innleiereglene har skapt problemer for mange bedrifter innen fiskeri og havbruk.

Den 19. juni fører advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig på vegne av bemanningsforetakene og ett rekrutteringssfirma den første saken for EFTA-domstolen om de nye reglene.

De saksøker regjeringen for brudd på EØS-avtalen og krever erstatning.

En dom vil avklare

Det er nok mange som vil følge spent med på hva resultatet blir i denne saken. Dersom vi vinner fram bør regjeringen åpne for at virksomhetene kan bruke bemanningsforetakene i større grad enn nå til å leie inn midlertidig arbeidskraft.

Dersom man ikke når frem i EFTA domstolen vil sitasjonen forbli uendret dersom det ikke fra politisk hold gripes fatt i regelverket.

Dommen vil si noe om det nye regelverket er i strid eller ikke med EØS-retten og Oslo tingrett vil da måtte ta stilling til om de velger å innrette seg etter denne dommen.

Den eneste løsningen for disse bedriftene er at regelverket mykes opp for innleie fra bemanningsforetak.

Trine Lise Fromreide, advokat Simonsen Vogt Wiig

Det går et stort skille mellom de selskapene som omfattes av arbeidsmiljøloven og de selskapene som omfattes av skipsarbeidsloven.

For sjøfolks ansettelsesforhold etter skipsarbeidsloven, er det ikke begrensninger for innleie fra bemanningsforetak slik som det er i arbeidsmiljøloven.

De virksomhetene som følger arbeidsmiljøloven har fått strenge restriksjoner på innleie av arbeidskraft. Disse restriksjonene ble iverksatt i fjor.

Kun for innleie

Verft, de som driver oppdrett, mekaniske bedrifter med flere må forholde seg til følgende strenge rammer dersom de vil leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak:

  • Dersom bedriften har behov for vikar.
  • Dersom bedriften er bundet av tariffavtale som er inngått med en fagforening med innstillingsrett (den må ha minst 10.000 medlemmer) og tillitsvalgte representerer et flertall av den arbeidskategorien som innleien gjelder – kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, eller
  • Dersom det er midlertidig behov for spesialkompetanse innenfor rådgivnings og konsulenttjenester. Dette kan også være å betrakte som entreprise.
  • For mange av dere, er det en reell problemstilling at dere ikke oppfyller vilkårene for å inngå avtale med de tillitsvalgte slik som nevnt under punkt 2 ovenfor. Da kan innleie bli vanskelig.

Som dere ser er det kun for innleie fra bemanningsforetak at restriksjonene er så strenge. I et bemanningsforetak er selve hovedvirksomheten i selskapet å leie ut arbeidskraft til andre virksomheter.


For å kunne anses som et bemanningsforetak som har lov til å leie ut arbeidskraft, må foretaket være registrert som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.

Det at de strenge restriksjonene kun gjelder innleie fra bemanningsforetak, medfører at bedriften din kan leie inn arbeidskraft fra andre produksjonsbedrifter.

Med produksjonsbedrift menes en bedrift hvor størstedelen av virksomheten er egen produksjon av varer eller tjenester og hvor de ikke fast driver utleie av arbeidskraft som en del av virksomheten.

Sesongbedrifter

Problemet for typiske bedrifter innen maritim virksomhet og fiskerivirksomhet, er imidlertid at virksomheten ofte er i situasjoner hvor det er «sesong» for en type arbeidskraft.

Da vil det ikke være så lett å få leid inn fra andre produksjonsbedrifter. Disse andre produksjonsbedriftene vil jo også være i sesong for samme type arbeidskraft, og de vil ikke ha noen å leie ut.

Den eneste løsningen for disse bedriftene er at regelverket mykes opp for innleie fra bemanningsforetak. Det er nok mange som derfor bør følge spent med på hva resultatet blir i saken som skal gå for Efta-domstolen 19. juni 2024.

Trine Lise Fromreide, advokat Simonsen Vogt Wiig
SI DIN MENING. Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt innlegg til redaksjonen@kystens.no
Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.
(Copyright)
Publisert 18. June 2024, kl. 10.04Oppdatert 25. June 2024, kl. 07.45