Vår sikkerhet og velferd bygger på maritim kompetanse

Derfor er det svært viktig at unge får øynene opp for mulighetene på havet, skriver Kommandør Bård Eriksen, sjef Forsvarets høyskole - Sjøkrigsskolen og Sigvald Sveinbjørnsson, daglig leder i Stiftelsen Maritime Bergen.

Sigvald Sveinbjørnsson (t.v.) og Bård Eriksen.
Sigvald Sveinbjørnsson (t.v.) og Bård Eriksen.Foto: Paul S. Amundsen/Privat
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes holdning.

I løpet av de neste ti årene forsvinner over halvparten av norske sjøfolk med farledsbevis og andre sertifikater ut i pensjonistenes rekker. Med dagens utdanningstakt er det ikke sjans i havet å erstatte kompetansen som trer ut av arbeidslivet.

Marinen opplever det samme. Ferske utredninger viser store behov for nye fartøy, men peker samtidig på en stor mangel på kvalifisert personell til å drive en effektiv marine. Det er et faktum at hele samfunnet har et stort og økende kompetansebehov. Selv om teknologien tar større og større plass, vil mennesket fortsatt være den viktigste kompetansebærer. «Kampen» om de smarte hodene blir hardere i årene som kommer.

Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til våre utdanningsinstitusjoner og evnen til å gjøre riktige prioriteringer. For Norge er det vesentlig å tiltrekke seg mennesker til jobber i det maritime domenet. Dette domenet favner undervannsdimensjonen, med havbunnen og fangst.

Det favner havoverflaten, og operasjoner over havoverflaten. Det favner den internasjonale dimensjon – med eksempelvis energitilgang og handel. Det favner vår økonomiske sone, vårt territorialfarvann og overgang sjø - land. I dette domenet finner vi jobber som inngår i systemer som er langt større enn enkeltindividet. Kort sagt: Havdomenet er grunnleggende for både vår sikkerhet og vår velstand.

Å løse disse utfordringene krever samarbeid og støtte. Marinen og Sjøforsvaret står i et skjebnefellesskap med den sivile, maritime industri. Derfor har vi alt å tjene på å samarbeide. Regjeringen lanserte tidligere i år en maritim likestillingsstrategi, som gir maritim næring god støtte til å få flere kvinner i næringen. Dette er helt avgjørende: Dersom maritim industri ikke evner å tiltrekke seg flere dyktige kvinner, vil kompetansemangelen blir håpløs å dekke.

Viktigst er likevel at de unge som skal ut i utdanning og inn i yrkeslivet får øynene opp for de uante mulighetene som ligger i det maritime domenet. Men da må økt etterspørsel etter maritimt rettede skole- og studieplasser også gi et økt tilbud.

På Sjøkrigsskolen i Bergen uteksamineres studenter i en rekke disipliner 29. og 30. juni, mange av dem innen maritime fagfelt. Disse skal bli krigere og ledere.

Det er viktige merkedager for skolen, men det er behov og ønske om at antallet som kan å få sitt bevis, økes kraftig i årene som kommer. Det vil vår sikkerhet tjene på, men også det sivile. De som i år skal uteksamineres har bokstavelig talt et hav av muligheter. De mulighetene bør flere få.

(Copyright)
Publisert 28. June 2023, kl. 07.53Oppdatert 28. June 2023, kl. 07.55