Varsler om «tilstander vi ikke skal ha i 2024»

Jan Nilsen tar i dette leserbrevet opp det han mener er uverdige forhold for spesielt én gruppe sjøfolk.

Flere folk og merarbeid preger hverdagen om bord.
Flere folk og merarbeid preger hverdagen om bord.Foto: Einar Lindbæk (illustrasjonsfoto)
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes holdning.

Gjennom flere år har vi hatt forpleiningspersonell med stillingstittelen kokk m/admin. De jobber alene i byssa med ansvar for matlaging, proviantering, papirarbeid og rengjøring i tillegg til ansvar for hospitalet om bord sammen med overstyrmann.

Les også denne aktuelle saken:

Går ut over helsen

Vi har prøvd å si ifra om at arbeidsmengden er for høy, og at vi ser det går utover den psykiske og fysiske helsen til kokkene på disse båtene.

Dette er bakgrunnen for at vi i fjor høst startet arbeidet med en ny frivillig organisasjon. Interesseorganisasjon for Forpleiningspersonell i maritim næring (IFM), som skal ta opp utfordringer og andre saker som kan lette arbeidshverdagen til forpleiningspersonell i forskjellige fartsområder.

Organisasjonen var oppe og gikk i januar i år.

Mens vi ser båtene blir større og at arbeidsmengden øker, så økes ikke bemanningen i byssa. Mange mener at problemet løses med høgre lønn. Det vil løse problemet med at lønnen ikke står i forhold til arbeidsmengden og hverdagen til kokken om bord.

Men det løser ikke konsekvensen for en stor del av de som jobber i dette yrket.

Muskel- og slitasjeskader

Den gir seg utfall i varige slitasjeskader og muskelplager, med store kostnader og problemer for samfunnet og arbeidsgiver i sykemeldinger og i verste fall uførhet. Og store konsekvenser for den ansattes helse og økonomi.

Lange dager i byssa på hardt underlag og under stress øker sjansen for helseplager, slik som vi også ser i landbaserte jobber som på fabrikk, kjøkkenarbeid og i helserelaterte yrker.

Du vil vel ikke gå glipp av noe?

Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet

Derfor må vi se på tariffen slik den er i dag. Hvordan kan vi få inn et mer rettferdig lønnsnivå som skal gjelde alle om bord, for eksempel ved å ta ut både overtid på røde dager og feriepenger som i dag er innbakt i hyren.

Det er flere og flere som nå tar til orde for å få det ut av den ordinære hyren slik den er i dag.

Vi må kreve én forpleiningsassistent på båter som har over 12 mann, og et klart antall personer om bord som slår ut for to forpleiningsassistenter.

Ufaglært arbeidskraft

Per i dag hersker det stor forvirring, da det avgjøres lokalt når en kan ta inn forpleiningsassistent.

Dette ser vi også i fôrbåtindustrien, der vi får meldinger om at de bruker ufaglært arbeidskraft fordi de er under ti mann om bord.

Forskriften setter kokekyndig lettmatros under 10 mann, og at han eller hun har nødvendig kunnskap om ernæring og matvarebehandling.

I realiteten kommer det mange flere til lunsj og middag som ikke bor om bord. Spørsmålet som reiser seg er om Sjøfartsdirektoratet har tilsyn i orden, slik at de vet at forskriften blir holdt.

Så vidt vi vet har de ikke det.

Assistent og ny tittel

Jeg har prøvd i mitt verv i Maritimt samarbeidsforum i Sjøfartsdirektoratet å ta opp dette som går på kokk m/admin og kokekyndig lettmatros som per i dag ikke er yrkestitler.

Der vi mener at kokk m/admin bør få tittelen forpleiningssjef slik vi er titulert i offshore-tariffen, og få inn forpleiningsassistent ved flere enn 12 mann om bord.

Dessverre har det ikke ført til at vi har fått endringer. Derfor fortsetter jobben for å nå gjennom med våre krav.

Vi blir kontaktet og får informasjon om tilstander vi ikke skal ha i 2024. Det er helt klart at det må jobbes på flere plan opp mot Sjøfartsdirektoratet og Rederiforbundet, slik at vi får et rettferdig arbeidsliv i norsk maritim sektor.

Jan Nilsen, leder i IFM
SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt innlegg til redaksjonen@kystens.no
Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.
(Copyright)
Publisert 5. April 2024, kl. 07.11Oppdatert 5. April 2024, kl. 07.52