Vi har omsetningsvekst på havvind – og det blir mer

9,3 prosent av den samlede omsetningen i den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland i 2022 kom fra havvind, skriver daglig leder Sverre Meling jr.

Sverre Meling jr, daglig leder i Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland.
Sverre Meling jr, daglig leder i Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland.Foto: Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland
Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Maritim Rapport 2023 forteller at 9,3 prosent av den samlede omsetningen i den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland i 2022 kom fra havvind. Det betyr 5,4 milliarder kroner. Og det blir mer.

I alle fall om vi skal tro alle bedriftene som svarer i kartleggingen som ligger bak rapporten. For de forventer at 10,6 prosent av omsetningen i inneværende år vil komme fra havvind.

I 2021 lå havvindandelen av den samlede omsetningen i den regionale maritime klyngen på 8,1 prosent.

Bare på Utsira Nord er det snakk om en investering for estimerte 70 milliarder, og regionen avventer nå konsesjonsutlysningen.

- Det forventes at en stor andel av arbeidsplassene som genereres av havvindutbyggingen, lokaliseres innen regionen. At norsk leverandørindustri, lokal kompetanse og areal tas i bruk i størst mulig grad, sikrer lokal verdiskaping og arbeidsplassvekst, skriver blant annet Regionrådet for Haugalandet i sin høringsuttalelse til konsesjonstildelingsvilkårene for Utsira Nord.

Dersom halvparten av leveransene til utbyggingen av Utsira Nord skulle komme fra regionale leverandører, vil det bare her kunne bli snakk om 35 milliarder kroner i «havvindomsetning» for Haugalandet og Sunnhordland gjennom utbyggingsfasen.

Det heter videre i høringsuttalelsen «at utbyggingen av Utsira Nord skal bli et springbrett for å gi leverandørindustrien mulighet til å utvikle kompetanse og varige konkurransefortrinn i et internasjonalt havvindmarked».

Dette internasjonale havvindmarkedet er allerede stort, og lokale aktører er på plass selv før det har skjedd særlig mye i Norge.

– Det europeiske havvindmarkedet er forutsatt å firedoble seg i løpet av en tiårs periode. Vi snakker om et globalt marked på over 200 milliarder EURO i 2032, sa Eirik Ellingsen i NORWEP i et fellesmøte med Maritimt Forum før jul.

Det kan godt tenkes at ikke havvind blir en like lukrativ affære for nasjonal og regional økonomi som olje og gass har vært. Det skal svært mye til, men bedriftene i den maritime klyngen på Haugalandet og Sunnhordland tror på økende betydning, og det gjør de klokt i.

Det er greit å ha sikret seg en lugar ombord når reisen allerede har begynt og kan bli lang.

- Sverre Meling jr. - daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland
(Copyright)
Publisert 26. January 2023, kl. 04.26Oppdatert 26. January 2023, kl. 04.26