– Alle ble rutinemessig sjekket av helsepersonell, da de hadde fått i seg røyk. De ble utskrevet samme dag, og alle var på jobb igjen neste dag, sier verftssjef Trygve Solaas til Kystens Næringsliv.

Trygve Solaas, verftsdirektør Westcon Florø. Foto: Westcon Flor

Fabrikktråleren på 118 meter er eid av det norskkontrollerte rederiet Estremar, og kom inn til verftet i slutten av september. Fartøyet er tidligere Røkke-eid, og er opprinnelig en japansk tråler bygget i 1986 ved Mitsubishi Heavy Industries.

Tips oss

Solaas har ennå ikke konkludert om årsaken. Han forteller at slike hendelser tas svært alvorlig og at interne sikringsrutiner og personell på stedet hindret at det fikk utvikle seg videre.

– Branntilløp er alltid en alvorlig hendelse, med stort skadepotensial.

– Hva skyldtes røykutviklingen?

– Har ikke full oversikt over hendelsen, en det synes klart at det er varmt arbeid som har utløst det.

Stor ombygging

– Det er en stor ombygging som skal gjennomføres, og vi har planlagt for å bruke ni måneder på jobben som vil sysselsette både våre egne og underleverandører, sier Terje Totland, leder for skipsreparasjon ved Westcon Yards i Florø på selskapets sider.

Det var Skipsrevyen som først omtalte hendelsen på fartøyet som er inne på et ni måneders ombyggingsoppdrag.

Ikke første hendelse

I slutten av november i fjor var det et branntilløp om bord på det samme fartøyet. Da Kystens næringsliv snakket med verftssjef Solaas 24. november, var det de ansatte han også da var opptatt av.

– Det viktigste er at alt personell nå er gjort rede for.

Den gangen var det verftets rutiner som hindret videre spredning etter at sveising i en plastbelagt kanal gikk galt.

– Hvilke rutiner har dere ved sveising? spurte vi HMSK-sjef Bente Mari Frøysa.

– Dette opplever vi ikke ofte, og vi har strenge rutiner for tildekking under sveisejobber og har alltid slokkeutstyr og varsling like ved, forteller Frøysa.

Du vil vel ikke gå glipp av noe?
Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.