Den bergensbaserte oppstartsbedriften Keelspot skal bokstavelig talt fylle hull i kystfrakten. Programvaren deres har fått stor oppmerksomhet, og er tenkt som et møtested mellom vareeier og rederi – men også mellom halvtomme lasterom og impulsive lastebehov.

De betaler en for høy pris, mener han.

Slik ser løsningen ut på skjerm. Foto: Keelspot

– Taperne er vareeieren som betaler mer uten å vite det. Den andre er miljøet. Det er derfor vi prøver å innovere i en av etter hvert få bransjer som ennå ikke fullt ut har klart å bli digitale, sier Svein A. Vatsø til Kystens Næringsliv.

Kongstanken er, slik som sist vi snakket med gründer og administrerende direktør i programvare- og logistikkleverandøren Keelspot, å forene rederier, vareeiere og speditører i «et felles økosystem».

– Ikke fordi det er vår egen løsning, men fordi at aktørene lettere kan finne det som er den beste løsningen.

Ulike parametre

En av kundene er bysbarna i Vestdavit. Selskapet har eksistert siden 1975, og hovedproduktet er davit-løsninger, altså kran- og logistikkløsninger for blant annet livbåter om bord på skip.

I dag er hovedkontoret i Bergen, med eget USA-kontor og siden 2020 en egen produksjonsenhet i Polen.

Vestdavit sine produkter er av typen prosjektlast. Foto: Vestdavit

Det betyr også omfattende logistikkbehov som ikke nødvendigvis følger noen mal.

Helge Gravdal er teknisk direktør ved Vestdavit.

– Transport er ikke kjernekompetansen vår. Vi har mange prosjekter rundt om i verden som går mellom oss og kunden, og vi har etter hvert lang erfaring i å hente inn tilbud fra befraktere, sier han til Kystens næringsliv.

Dét er imidlertid ikke alltid like lett.

– For oss handler det om ulikt volum, frekvens og destinasjon. Utfordringen er å få fatt i alternativ transport; rett og slett det å nå flere tilbydere.

Nå tester produsenten en annen, alternativ løsning. Keelspot.

– Vi ser at denne portalen kan være en mulighet til å få respons fra flere transportører, og har akkurat så vidt begynt å teste ut. Så langt har vi lagt ut ett prosjekt, forteller Gravdal.

Flere på supply

– Slaget står ikke om teknologien, men om adferdsendringen.

Vatsø og Keelspot er godt i gang med reisen fra utviklingsarbeid til å kunne ta en markedsposisjon. Det handler både om å hente inn penger, og om å bygge opp kunderelasjoner for å tjene penger.

Nye løsninger er kommet til, og Vatsø forteller om stabilt økende interesse – «vi får gjerne inn en ny kunde på daglig basis» – og nye funksjoner i bulkaktørenes «dating-app»-variant.

– Vi må ha flere på supplysiden, flere kjøpe og selgere, flere som kan gi tilbud. Utfordringen er å ufarliggjøre produktet.

Gründeren mener at alle har mye å vinne på å åpne opp om egne porteføljer.

Jon Runar Heggelund, Ivar Borthen, Rich Jones og Svein A. Vatsø. Foto: Ketil Svendsen

Matchmaker

– Mange har kunnskapen i hodet og ikke tilgjengelig online. Informasjon holdes skjult, og det holdes tett om lasten. Det har skapt et problem og altså to tapere.

Problemet er unødvendig ledig kapasitet, og undersøkelser har avdekket at så mye som 30 til 40 prosent av transportetappene har uutnyttet kapasitet. Det lille teamet til Keelspot lanserer nå en ny funksjon.

– Automatisk matchmaking. Brukeren skal kunne plotte inn lastebehov mellom Måløy og Senja, antall tonn og eventuelle begrensninger på fartøystørrelse. Da skal du få opp en forecast på fartøy som mest sannsynlig skal den ruten. Litt kult.

– Og dette fungerer?

Matchmaker-funksjonen. Foto: Keelspot

– Det er det både pilotkundene våre og det som etter hvert er blitt kundene våre skal finne ut av. Og vi selv. Den funksjonen vil også hjelpe oss.

Større selvsikkerhet

I skrivende stund er rundt 200 selskap registrert i Keelspot.

– På ikke mange månedene. Det gir oss langt større selvsikkerhet akkurat nå, når vi jobber med innsalg og nye kunder, sier Vatsø tydelig entusiastisk.

– Vi fikk akkurat inn et tilbud fra en reder på 300.000 kroner. Nivået ligger på mellom 35.000 og flere millioner. Definitivt motiverende for utviklerteamet.

Erfaringen så langt viser at det er spesielt ett segment som vokser godt, og som Keelspot derfor mer og mer sikter seg inn mot.

– Ikke standardlaster. Det vi ser er at prosjektlast og breakbulk gir høy aktivitet og en voldsom økning i bruk av plattformen vår.

Dette er varer som gjerne leveres dør–til–dør. På hjul.

– Det krever samarbeid med speditør. Rederne sitter ikke selv med den kompetansen.

Vatsøs erfaring er at det er de små og mellomstore speditørene som foretrekkes.

– De yter best service, og gir tilgang til markedslaster man ellers ikke ser.

Norsk fenomen

Om det øker på prosjektlast, så er den tyngste materien fremdeles de lange relasjonene i bransjen.

– De som har vart i tiår. Et norsk fenomen, egentlig. I utlandet går det mest i spot, mens man i Norge er gjerne nødt til å gå til sengs med rederne for å sikre vareflyt.

Vats har forståelse for at det er blitt sånn, med relativt får aktører i et langstrakt land.

– I spot-markedet vet du kanskje ikke hvem du kan ringe. Meglerhusene har selvfølgelig sitt eget nettverk, men andre kan fort falle gjennom.

Og kommunikasjonsformen?

– E-post. Det fungerer nok på et vis. Vi må bare vise at vår løsning er bedre.