- Dessverre er listen for å anmelde trakassering til sjøs høyere enn til lands

Nesten én av tre sjøfolk har opplevd å bli plaget på jobb. Nå tar næringen grep for å forebygge - og for å få skikk på dem som tror det er andre regler til sjøs.

Trine Lise Fromreide, advokat Simonsen Vogt Wiig
Trine Lise Fromreide, advokat Simonsen Vogt WiigFoto: Simonsen Vogt Wiig

– En rekke undersøkelser viser at det er et behov for kurs hvor en lærer seg hvordan man oppfører seg mot hverandre og hvordan ta vare på folk til sjøs. Derfor er vi godt i gang med e-kurs og fysiske kurs for den maritime næringen, sier daglig leder hos Nautilus Sjø, Rune Blankholm, til Kystens Næringsliv.

Nautilus Sjø jobber blant annet med sikkerhetsstyring om bord på skip og i rederier.

Men de sjekker også hvordan arbeidsmiljøet er om bord, og hvorvidt de har rutiner for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold.

(Saken fortsetter under faktaboksen).

– Dersom alt ikke er på stell, får man et avvik som blir fulgt opp innenfor gitt frist, sier Blankholm.

For som Kystens Næringsliv nå har skrevet i flere saker:

Saken om Ronja Andersen, som fortalte om at hun ble trakassert, har blitt lest av nærmere 42 000 lesere den siste uken. Kystrederiene synes dette er trist lesning, og vil unngå flere slike saker.

For å unngå det har de klare mål. Mer om det litt lenger nede i saken.

Kurses hvordan håndtere trakassering

Nautilus jobber for hele næringen, og er et datterselskap i Kystrederiene. Daglig leder Rune Blankholm forteller om grundige kurs.

– Vi snakker om livet til sjøs. Hvordan skal man oppføre seg? Hva er mangfoldsledelse? Hvordan forholde seg til ulike kolleger? Fortelle om nulltoleranse for trakassering og plaging. De samme reglene gjelder på land, men skillet mellom jobb fritid går over i hverandre når en arbeider til sjøs, sier Blankholm.

Kursene er både digitale og fysiske, og er åpent for alle.

– Er du overrasket over at dere må holde slike kurs?

– De fleste er greie og vet hvordan de skal oppføre seg, mens noen er kanskje litt i tvil om hvor grensene går. Det handler egentlig om å være mot andre som du vil at de skal være mot deg. Våre kurs setter sjøfolk på rett, moralsk kurs, sier Blankholm.

Lærerikt

Ole Bjørn Rovik er HMS-ansvarlig i AquaShip. Han har deltatt på kurset.

Han mener at kurset var grundig og lærerikt.

Er slike kurs nødvendige?
Ole Bjørn Rovik.Foto: Privat

– Jeg mener denne typen kurs er nødvendig og nyttig. Tre av våre kapteiner deltok på kurset sammen med meg, og de ga gode tilbakemeldinger på kurset. Gode ledere med god forståelse og bred kompetanse, på alle nivå, ser vi på som en styrke for oss som selskap, sier han.

Rovik har ti års erfaring som seilende i Kystvakten og Forsvaret. Han begynte som matroslærling og avsluttet med sivil dekksoffisers sertifikat og befalsstilling. Han forteller at det fort kan bli flere kurs, både for ham og hans kolleger.

– Gjennom kurset har vi også styrket kunnskapen til våre kapteiner, som igjen vil bidra til å spre kunnskap og gode holdninger om bord på våre fartøy. Vil ønsker å delta på liknende kurs gjennom Kystrederiene når det tilbys. sier Rovik.

Ingen lovkrav

Sverre Flatebø i Sjøfartsdirektoratet har tidligere fortalt Kystens Næringsliv at de ikke kan være et «politi» for dem som ikke kan oppføre seg til sjøs.
– Vi har ikke konkrete lovkrav vi kan støtte oss til for å gi pålegg, men i for eksempel ASH-forskriften framkommer det at «det skal legges vekt på å tilrettelegge arbeid og fritid om bord slik at en oppnår sosiale og miljømessige forhold som bidrar til helse, trivsel og velferd for de som har sitt arbeid om bord».

Vet du mer?

Ikke nøl med å ta kontakt om du vet om bedrifter som kjenner uværet på kroppen!
Tips oss!

Flatebø fortalte at direktoratet i første omgang vil tilby veiledning og mulighet for å tipse. Skal det settes hardt mot hardt, er det så langt lover fra land som gjelder.

– Arbeidsmiljøloven, for alle landansatte i Norge, er allerede forsterket med at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering. I regelverket kan det komme mer ansvarliggjøring overfor arbeidsgiver, sa han da.

Oppsigelsesgrunn

Det betyr selvsagt at man kan anmelde all trakassering til sjøs som på land.

Trakassering i maritim sektor, særlig rettet mot kvinner, fortsetter å være et samfunnsproblem som krever resolutt handling

Andrine Kleiven, Kystrederiene

Dette vet advokat Trine Lise Fromreide i Simonsen Vogt Wiig alt om.

– Hvor mye skal til for at man får sparken til sjøs etter trakasserende oppførsel?

– Trakassering kan gi grunnlag for både oppsigelse og avskjed dersom trakasseringstilfellet/ene er tilstrekkelig grovt. I mange tilfeller kan det være et spørsmål om en klarer å dokumentere at det har skjedd trakassering av en slik art og omfang at det vil være et gyldig oppsigelsesgrunnlag, sier Fromreide til Kystens Næringsliv.

Trine Lise Fromreide, advokat hos Simonsen Vogt WiigFoto: Simonsen Vogt Wiig

Men hun legger til at det er helt klart at trakassering ikke er greit verken etter arbeidsmiljøloven eller skipsarbeidsloven, og at det ofte gir grunnlag for personalmessig reaksjon i en eller annen form.

– Men dessverre er listen for å anmelde trakassering til sjøs høyere enn til lands, sier hun.

De fleste trives

Selv om Kystens Næringsliv i en artikkelserie av saker har dokumentert at det på mange fartøy er en ukultur der trakassering av ulike former er vanlig, viser undersøkelsen i regi av Kystrederiene at de fleste trives til sjøs, forteller Andrine Kleiven hos Kystrederiene.

– Våre interne undersøkelser viser en bemerkelsesverdig høy trivsel blant kvinnelige ansatte om bord på våre medlemsskip (96 prosent). Likevel viser undersøkelsen at i underkant av 2 av 10 kvinner som deltok har opplevd uønsket atferd fra andre, noe som er på nivå med arbeidslivet for øvrig, sier hun.

Sjøfartsdirektoratets undersøkelser viser at samlet, begge kjønn, er det én av tre sjøfolk som har blitt trakassert.

Men hun legger til at tallene er for høye.

– I tillegg til å holde fysiske kurs, er Nautilus Sjø i gang med å utarbeide E-læringskurs som gjør det mulig med kompetanseheving for alle om bord i skipene, selv om de jobber på ulike turnuser, sier hun.

Hun sier at Kystrederiene og medlemmene tar ansvar med å bedre arbeidsforholdene for alle til sjøs.

– Våre medlemsrederier har stort fokus på at arbeidsforholdene om bord i fartøyene skal være gode for alle ansatte. Trakassering i maritim sektor, særlig rettet mot kvinner, er en utfordring som tas på alvor, og vårt engasjement er ikke bare rettet mot å forbedre forholdene på egne skip, men også mot bransjen for øvrig.

(Copyright)

Du vil vel ikke gå glipp av noe?

Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet
Publisert 30. January 2024, kl. 04.00Oppdatert 31. January 2024, kl. 11.57