– Diskriminering? Det er jo det som er poenget med sanksjoner

Stortingsrepresentanter og statsråder tok til orde om nasjonal sikkerhet og den norske handelsflåten. I spørretimen gikk Frp regjeringens retorikk i rette. Slik gikk det.

Christian Tybring-Gjedde.
Christian Tybring-Gjedde.Fartein Rudjord
Spørretimen i Stortinget torsdag behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet, om «å ivareta nasjonal sikkerhet på den norske handelsflåten», innstilt av Stortingets næringskomité.

Ikke flertall

Norske medier har i en serie artikler satt søkelys på unntakene fra regelen om norske kapteiner på NIS-fartøy, spesielt etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina.

Unntakene er omstridt, spesielt i lys av handelsflåtens rolle i dagens Nortraship. Både Aftenposten og Fiskeribladet ble trukket frem i stortingssalen.
Forslaget fikk ikke flertall. Stortinget spiller imidlertid ballen ned på regjeringsnivå. I vedtaket ber Stortinget om en «vurdering av gjeldende ordning for utstedelse av sertifikater for utenlandske sjøfolk. Vurderingen bør blant annet inneholde en gjennomgang av risikobildet, dispensasjonspraksisen og konsekvenser ved eventuelle endringer».

112 russiske kapteiner

På halvannet år har 112 russiske kapteiner nytt godt av unntaket fra nasjonalitetskravet for kapteiner på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Det er i hovedsak komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne som ønsker at det gjøres en «en revidering av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, med hensyn til nåværende sikkerhetspolitiske omstendigheter» og at «dagens praksis med utstedelse av farledsbevis ikke tar hensyn til sikkerhet i tilstrekkelig grad».
I forslaget fremmer stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Sivert Bjørnstad, Erlend Wiborg og Christian Tybring-Gjedde følgende:
  1. Stortinget ber regjeringen stanse muligheten til å gi dispensasjon fra nasjonalitetskravet for kapteiner på skip i NIS-registeret fra land som utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge.
  2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå alle tillatelser og ordninger for personer fra land som utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge, i alle sektorer, med mål om å tette sårbarheter.
Tybring-Gjedde gikk i sitt innlegg i møte mot regjeringens karakteristikk av sanksjoner basert på nasjonalitet som «diskriminering».
– Hallo, det er jo akkurat det som er poenget med sanksjoner. Det er diskriminering på nasjonalt grunnlag. Hvis man ikke hadde det, så er det jo ikke mulig å lage sanksjoner mot Russland, så Frp-representanten.

I Stortingets spørretime torsdag var imidlertid første innlegg fra Høyres Olve Grotle.

Viktig informasjon

Grotle fremhevet viktigheten av å opprettholde Norges posisjon som en sterk sjøfartsnasjon, og understreket behovet for et regelverk som sikrer at norske skip kan rekruttere kvalifisert mannskap og samtidig ivareta nødvendig sikkerhet. Høyres representant fremmet også følgende løse forslag:

– En vurdering av gjeldende ordning for utstedelse av sertifikater for utenlandske sjøfolk med en gjennomgang av risikobildet, dispensasjonspraksisen og konsekvenser ved eventuelle endringer.

Representantforslaget fra Fremskrittspartiet, som krevde stans i muligheten for dispensasjoner fra nasjonalitetskravet, stod sentralt i debatten.

Grotle påpekte at selv om regjeringen har større mulighet til å vurdere slike tiltak, er det viktig at Stortinget får informasjon og kunnskap om saken.

Frps Christian Tybring-Gjedde viste til eksempler på at russiske kapteiner har ført skip som frakter forsvarsmateriell for NATO, og uttrykte bekymring over bruk av rapporter fra 2016 i dagens kontekst.

Nei, det kan man ikke

– Kan man klare å rekvirere skipene og endre mannskap hvis det er en beredskapskrise? Nei, det kan man ikke. Statsråden sier at man må se på rederienes lønnsomhet. Men det er ingenting om lønnsomhet når man innfører nye grønne restriksjoner. Da er lønnsomheten for næringene aldri et aktuelt tema, sa Tybring-Gjedde.

Statsråd og nyslått fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss forsikret fra regjeringens side, og for en tålelig tom stortingssal, at regjeringen tar sikkerhetssituasjonen på alvor, og har satt i gang et arbeid for å vurdere om dispensasjonspraksisen bør strammes inn.

Hun understreket at regjeringen kontinuerlig jobber med å identifisere og tette sårbarheter som kan påvirke nasjonale sikkerhetsinteresser og kritiske samfunnsfunksjoner.

Krever handling

Venstres Bjørn Orhagen var glad for at Frp fremmet forslagene.

– Med krigen i Ukraina og et Russland som er en nasjon i krig, vet vi at russiske fartøy blir brukt til spionasje i norske havner og fjorder. Det russiske samfunnet er nå totalt involvert i en blodig angrepskrig mot et annet europeisk land, og det har blitt gitt mange dispensasjoner fra nasjonalitetskravet for kapteiner på skip fra land som utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge.

Orhagen krevde derfor handling.

– Vi vet at dette skjer, og vi vet at det er alvorlig. Vi kan ikke bare sitte og vente på nye utredninger, runder og prosesser.

Han uttrykte samtidig overraskelse over at kun Frp, Venstre og MDG som stod samlet med standpunkt mot dispensasjoner for kapteiner fra land som utgjør en sikkerhetsrisiko.

Fisk og russere

Debatten ble spisset med aktuelle medieoppslag fra blant andre Fiskeribladet om norske skip som frakter russisk fisk med russisk mannskap og kaptein.

Venstres Bjørn Orhagen spurte fiskeri- og havminister Sivertsen Næss om hennes syn på denne praksisen, som selv om den er lovlig, kan oppfattes som problematisk.

Statsråd Næss svarte at aktivitetene overvåkes nøye og at de ikke er ulovlige, men at regjeringen tar sikkerhetsutfordringene på alvor.

(Copyright)
Publisert 21. June 2024, kl. 11.09Oppdatert 21. June 2024, kl. 15.22